« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість
Особистість
  Горить у ній вогонь незгасний
Горить у ній вогонь незгасний ...А наша Пассіона­рія, хвала долі, й досі активна, в строю, так само, як і за­вжди, любить життя й уміє зробити його напо­вненим, осмисленим – кра­щим. Ідеться, звісно, про Віру Іванівну Сиволоб. Три роки тому Федерація профспілок України через свою центральну газету «Профспілкові вісті» щиро вітала Віру Іванівну з по­важним ювілеєм – 85-річчям. Проте й сьогодні я із задоволенням чую в слу­хавці її твердий і впевне­ний голос, ті ж привітні інтонації, зауважую таке ж ясне мислення і чітко висловлену розумну дум­ку. А між іншим, саме го­лос – дзеркало душі! В неї й почерк рівний, крупний, розбірливий. І справжній хист до писемного й усно­го викладу. Будь-яка ауди­торія майже одразу підда­валася впливу її інтелі­гентності, ерудованості й потужної позитивної енер­гетики.
 
Особистість
  «Аптечний» бунт. Невдоволення назрівало поступово
«Аптечний» бунт. Невдоволення назрівало поступово Катеринославські архіви свідчать, що в 1864 році в місті з населенням близько 22 тисяч осіб налічувалося понад 150 шинків і всього лише три аптеки. Проте невдовзі зі збільшенням попиту на лікарські препарати їх кількість почала збільшуватися. Наприкінці XIX століття у Катеринославі й по всій губернії було вже півсотні аптек.
 
Особистість
  Долі та час
Долі та час 75 років минуло відтоді, коли в нашій країні відбулися події, наслідки яких відчуває­мо й досі. Жорстока боротьба за владу в більшовицькій партії дала імпульс розгор­танню масових репресій, жертвами яких стали не тільки партфункціонери, а й сотні тисяч простих робітників, селян, службовців. Не оминула ця трагедія й профспілки, у тому числі людей, що стояли біля витоків їх створення.
 
Особистість
  Як профспілки робітничою лікарнею опікувалися
Як профспілки робітничою лікарнею опікувалися На межі ХІХ–ХХ століть Катеринославська губер­нія зі своїми копальнями, великими металургійни­ми та машинобудівними заводами, розвиненою транспортною мережею і потужним аграрним сектором була одним з го­ловних «локомотивів» імперії. Тож із бурхливим розвитком промисловос­ті збільшилася і потреба у фабричних лікарях. Постановою Кабінету Мі­ністрів від 26 серпня 1866 року при кожній фабриці чи заводі з понад тися­чею працівників наказувалось створювати лікарні (з розрахунку 1 ліжко на 100 людей), де робітникам мала надаватися безкоштовна допомога.
 
Особистість
  Краєзнавець і голова первинки
Краєзнавець і голова первинки Головою первинки Трускавецького Будинку уч­нівської творчості Олега Осійчука обрано на третю каденцію. Не за інерцією, як буває, коли в трудовому колективі все гаразд, а навпаки – за його бойовий характер!
 
Особистість
  Меморіальна дошка на честь профспілкового діяча: він пишався «Азотом», «Азот» пишається ним
Меморіальна дошка на честь профспілкового діяча: він пишався «Азотом», «Азот» пишається ним Він об’їздив десят­ки країн, очолю­вав міжнародні делегації... І завж­ди пам’ятав, хто він і звідки, вва­жаючи, що все, що є в житті – зале­жить лише від на­полегливої праці. Хлопчина з сільсь­кої глибинки на Луганщині Іван Гладкий став найкращим апа­ратником тоді ще молодого Сєве­родонецького хім­комбінату, пер­шим на цьому під­приємстві був удостоєний Героя Соціалістичної Праці. Напередод­ні Дня хіміка на будівлі цеху вироб­ництва метано­лу ПАТ «Сєверодо­нецьке об’єднання «Азот» було уро­чисто відкрито меморіальну дош­ку, яка увічнила пам’ять про Іва­на Івановича Гладкого.
 
Особистість
  Профспілка – справа всього життя
Профспілка – справа всього життя 7 червня 2012 року після тривалої хвороби й важкої операції на 77-му році життя перестало битися серце Зінченка Іва­на Якимовича, голови Луганської обласної профспілкової організації працівників будівництва і промисловості буді­вельних матеріалів з 1983 по 2010 рік.
 
Особистість
  Біля витоків профспілкового руху
Біля витоків профспілкового руху На початку ХХ ст. українські губернії царської Росії відіграва­ли значну роль в економічному розвитку імперії. Відомо, що саме в промислово розвинених регіонах зароджувався робітни­чий та профспілковий рух. Станом на 1 липня 1907 року серед 643 офіційно зареєстрованих у країні профспілкових організа­цій 135 діяли саме в українських губерніях. Причому дві з них – Катеринославська (54) та Херсонська (51) за чисельністю посі­дали відповідно третє й четверте місця. Досить розвиненим був профрух також у Київській та Харківській губерніях. Усе це нам стало відомо насамперед завдяки першому теоретику й іс­торику профспілок Володимиру Святловському.
 
Особистість
  Піклуючись про трудівниць
Піклуючись про трудівниць На I Всеукраїнському з’їзді профспілки пра­цівників землі і лісу (Робземліс), що відбувся в 1924 році, серед делегатів від Катеринос­лавщини (нині Дніпропетровська область) були дві молоді профактивістки – 23-річна наймичка Марія Павличенко і 21-річна ку­хар державного заказника Асканія-Нова Ка­терина Єфименко. З юних років вони най­митували в багатих хазяїв. Коли на почат­ку 20-х років профспілкова робота почала розгортатися і на селі, дівчата активно до­лучилися до неї, сміливо обстоюючи інтере­си найманих працівників.
 
Особистість
  Як профспілки «виховували» непманів
Як профспілки «виховували» непманів Історія, як відомо, рухається за спіраллю. 2011 року відзначалося 90-ліття введення нової еко­номічної політики, або непу (в Україні його практичне запровадження почалося дещо піз­ніше – не 1921-го, а лише 1922 р.). Неп із допущен­ням у Радянській Росії деяких елементів капі­талізму, ринкової економіки зіграв значну роль у відновленні економіки країни, зруйнова­ної громадянською війною. Він сприяв пожвав­ленню виробництва, подоланню інфляції, ста­білізації фінансової системи, наповненню рин­ку товарами і вирішенню соціальних проблем.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання