« на головну 17.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія
Президія
  Профспілки виходять на протест
Профспілки виходять на протест Президія Федерації профспі­лок України на своєму черго­вому засіданні, що відбулося 20 вересня у столичному го­тельному комплексі «Турист», прийняла рішення про прове­дення у жовтні Всеукраїнської акції протесту профспілок.
 
Президія
  Чверть зайнятого населення змушують працювати напівлегально
Чверть зайнятого населення змушують працювати напівлегально Актуальні питання щодо збережен­ня та розвитку трудового потенці­алу в Україні, державної політики у сфері ціноутворення та захис­ту прав профспілок, у тому числі майнових, було розглянуто під час чергового засідання Президії Фе­дерації профспілок України, що відбулося 21 червня в столичному готельному комплексі «Турист».
 
Президія
  ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ
ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ Профспілки переконані, що реформа оплати праці має відбуватися на засадах справедливого розподілу її ре­зультатів та підвищення заробітної плати до стандартів ЄС з метою зростання престижності праці українців. Таку по­зицію висловили члени Президії Федерації профспілок України під час чергового засідання, що відбулось 22 червня у столичному готелі «Турист».
 
Президія
  НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ: ВІД ПІДСУМКІВ ДО ПЕРСПЕКТИВ
НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ: ВІД ПІДСУМКІВ ДО ПЕРСПЕКТИВ Сьогодні на професійні спілки та їхній актив покладають сподіван- ня та очікування щодо вирішення гострих і найактуальніших про- блем мільйони членів профспілок, простих громадян України. Саме питанням, що стосуються посилення захисту прав та інтересів пра- цюючих, було присвячено основну увагу на виїзному засіданні Пре- зидії Федерації професійних спілок України, яке відбулося 20 груд- ня у санаторії «Україна», що у смт Ворзель на Київщині.
 
Президія
  НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ
НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ 30 вересня у Києві відбулося чергове засідання Президії Феде- рації професійних спілок України. На порядку денному – пошук шляхів для вирішення найбільш на сьогодні актуальних та го- стрих питань, зокрема – соціально-економічного захисту мільйо- нів спілчан, людей праці.
 
Президія
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «У НАС ДВА ВОРОГИ: НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «У НАС ДВА ВОРОГИ: НЕСТАБІЛЬНІСТЬ І НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ» Ключові фрагменти виступу Голови ФПУ Григорія Осового на засіданні Ради ФПУ 25 лютого 2016 року
 
Президія
  CИЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ
CИЛЬНІ ПРОФСПІЛКИ – ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ Реформування економіки має здійснюватися за підтримки широких верств суспіль­ства з одночасним підвищенням соціальних стандартів, розширенням робітничої де­мократії, відновленням повноцінного соціального діалогу на всіх рівнях. У свою чергу, роль профспілок у захисті законних прав працівників в умовах загострення соціаль­но-економічних проблем, що сьогодні досягло катастрофічних темпів, невпинно зрос­тає. Тому всі профспілкові організації та об’єднання мають відповідати викликам часу та шукати нові форми і методи, що дозволяють підвищити ефективність їх діяльності, – до такої думки дійшли учасники чергового засідання Президії Федерації профспілок України, що відбулося 24 грудня у приміщенні столичного готелю «Турист».
 
Президія
  На порядку денному – подальші дії щодо захисту прав членів профспілок
На порядку денному – подальші дії щодо захисту прав членів профспілок 5 лютого у Міжнародному центрі культури і мистецтв відбулося чергове засідання Прези­дії Федерації професійних спілок України, од­ним з основних питань порядку денного яко­го стало обговорення стану виконання Вимог профспілок, Резолюції акції протесту 23 грудня 2014 року, а також подальших дій щодо захис­ту прав членів профспілок.
 
Президія
  Попередні підсумки роботи у 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік
Попередні підсумки роботи у 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік 23 грудня, одразу піс­ля закінчення Всеукраїнської акції про­тесту профспілок проти антисоціаль­ного наступу на пра­ва людини праці, в Міжнародному цен­трі культури і мис­тецтв відбулося черго­ве засідання Президії Федерації професій­них спілок України, на якому підбивали під­сумки багатотисячно­го мітингу та роботи в поточному році, а та­кож визначали осно­вні цілі та завдання профспілок на пер­спективу.
 
Президія
  Дії профспілок на захист прав та інтересів працівників в умовах погіршення соціально-економічної ситуації
Дії профспілок на захист прав та інтересів працівників в умовах погіршення соціально-економічної ситуації 28 серпня відбулося черго­ве засідання Президії Фе­дерації професійних спілок України, на якому одним з основних питань обго­ворювалися дії профспі­лок на захист прав та інтересів працівників в умовах погіршення соціально- економічної ситуації.
 

Сторінки: 1 2 3

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання