« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість
Особистість
  Софія Вербицька – серце і розум організації
Софія Вербицька – серце і розум організації Софія Степанівна Вербицька на­родилася 9 лютого 1938 року в селі Вороньків Бориспільсько­го району Київської області. Має вищу освіту – закінчила Київ­ський інститут народного госпо­дарства (1972), Академію сус­пільних наук у Москві (1978). За комсомольською путівкою по­їхала працювати на шахту № 1 м. Новогродівка Селидівсько­го району Донецької області. У 1956–1958 роках – стволова шах­ти (підземна), 1958–1976 – кру­тильниця, майстер виробничого навчання, старший інженер-технолог, заступник секретаря, секретар парткому ВАТ «Київхімволокно». У 1976–1980 роках перебувала на партійній роботі, у 1980–2005 була головою Київської міської ради профспілки працівників хімічної та нафтохімічної галузей промисловості...
 
Особистість
  В’ячеслав Миколайович Петров: «Завдяки підтримці наших дій з боку керівництва зростали авторитет і повага до всієї технічної інспекції праці профспілок»
В’ячеслав Миколайович Петров: «Завдяки підтримці наших дій з боку керівництва зростали авторитет і повага до всієї технічної інспекції праці профспілок» «За 47 років роботи в Ге­неральному штабі профспілок України (Укрпрофрада ФПУ) спершу технічним ін­спектором праці, а потім заступ­ником та завідуючим відділом охорони праці трапилося чимало випадків, які запам’яталися мені на все життя. Причому, на мій по­гляд, це сталося внаслідок реакції на наші дії як керівників, так і профспілкових органів. Наведу де­які з них.
 
Особистість
  Проза і поезія бухгалтерії
Проза і поезія бухгалтерії Звідки б не віяли адміністративно-прихвати¬заторські протяги та вітри, а погоду в ПрАТ «Миргородкурорт», як і має бути на курорті державного значення, роблять професіона¬ли високого класу. Одним з них є славний нащадок козацького літописця Самійла Величка – головний бухгалтер товариства Микола Ілліч Величко.
 
Особистість
  Будуємо стабільне завтра
Будуємо стабільне завтра Харківська обласна організація Профспіл­ки працівників енергетики та електротех­нічної промисловості України та її вибор­ний орган – Харківський обком профспілки у червні 2013-го святкують 60-річний ювілей. «Укрелектропрофспілка» об’єднує підпри­ємства двох взаємодоповнювальних галузей – енергетики та електротехніки, відтак вва­жається унікальною. Деякі скептики можуть сказати, що це перебільшення, та можна з гордістю стверджувати, що ювіляри працю­ють в одній із ключових і стратегічно важли­вих галузей нашої держави.
 
Особистість
  Ясна й чиста зірка його
Ясна й чиста зірка його З нагоди підготовки до 75-річчя від дня народження поета, що від­значався 6 січня 2013 року, медіа-центр ФПУ у рамках Меморанду­му про співпрацю з Українською Православною Церквою разом з релігійними громадами УПЦ Різд­ва Пресвятої Богородиці та Препо­добних Зосима і Савватія Соло­вецьких започатковують прове­дення низки заходів духовно-просвітницького спрямування, зо­крема конкурсу творчих робіт се­ред учнівської молоді під назвою «Бо ти і є Вітчизна…».
 
Особистість
  Народився таким на світ
Народився таким на світ Родовід Кравчуків від діда-прадіда походить з древлян, з Полісько­го краю. Батькам юві­ляра – Секлеті Адамів­ні та Остапу Васильовичу, їх ді­тям, серед яких Миколка був найменшим, дев’ятим, довелося сповна пізнати всі прикрощі і не­гаразди, що випали на долю селян-поліщуків у 30-ті роки ми­нулого століття. Остап Васильо­вич, який був головою колгоспу в селі Поліське (колишня назва – Могильно) Коростенського ра­йону на Житомирщині, не міг змиритися з насильницькими методами управління, за що не­справедливо й жорстоко був по­караний тодішньою владою: смертельний вирок пролунав, коли найменшій дитині не випо­внилося і чотирьох місяців. Правда перемогла із великим за­пізненням: тільки через 20 років надійшло повідомлення про по­смертну реабілітацію батька.
 
Особистість
  Уже вісім років немає з нами Віталія Олексійовича Сологуба
Уже вісім років немає з нами Віталія Олексійовича Сологуба Він залишив світлу пам’ять у серцях трудя­щих, дітей, ветеранів, очо­люючи головний штаб, – Українську республікан­ську раду профспілок («Укрпрофраду»). Ця най­численніша громадська організація об’єднувала під час його головування 26 млн членів. Символ її могутності – Будинок спі­лок на майдані Незалеж­ності, який люди назвали Будинком Сологуба, стоїть і понині, уособлюючи со­бою профспілкову солідар­ність, єдність трудящих у боротьбі за свої права. Він так і книгу свою для на­щадків назвав.
 
Особистість
  Тернистий шлях до успіху довжиною у чверть століття
Тернистий шлях до успіху довжиною у чверть століття Розвиток профспілок та їх спромож­ність захищати людину праці у склад­них сучасних умовах насамперед залежить від професіоналізму проф­спілкових лідерів. До них висува­ються досить високі вимоги: відпо­відальність, компетентність, уміння знаходити, аналізувати та використо­вувати інформацію, здатність до твор­чої, самостійної та командної праці тощо. У будь-якій ситуації необхідно бути гідним партнером і, якщо треба, – опонентом представникам робото­давців і влади, які постійно підвищу­ють свій фаховий рівень.
 
Особистість
  З Днем народження, профспілковий поете!
З Днем народження, профспілковий поете! 20 жовтня святкуватиме день наро­дження голова Полтавської обласної ради профспілок, політик, прозаїк, пу­бліцист, поет-пісняр Леонід Вернигора.
 
Особистість
  Не старіють у душі ветерани
Не старіють у душі ветерани Вони знову зібра­лися разом. Сиві ветерани праці та профспілково­го руху. Зустріли­ся, щоб побачити­ся, згадати това­ришів і колег, що вже пішли. Прига­дати, яким був профспілковий рух, якому вони віддали не один де­сяток років, зазир­нути у майбутнє з висоти пройдено­го важкого й водно­час славетного трудового шляху.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання