« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

Проза і поезія бухгалтерії

Проза і поезія бухгалтерії

Леонард НІКОЛАЄНКО

заслужений журналіст України

Не вчора розпочалася копітка ро­бота з утвердження доброї ре­путації миргородського курорту. Для цього багато зробили колиш­ні фронтовики – директор курор­ту Іван Ігнатенко, його заступник із медичної роботи, учасниця ле­гендарної Сталінградської битви Варвара Ульянова, їхні учні та на­ступники, заслужені лікарі України Микола Мельник та Юрій Поліщук. У непростих умовах становлен­ня якісно нових засад в організації роботи унікальних оздоровниць кращий досвід своїх попередни­ків продовжує генеральний дирек­тор ПрАТ «Миргородкурорт», де­путат обласної ради, заслужений лікар України Олександр Гавлов­ський. Незмінно впродовж 32 ро­ків фінансово-економічний курс всесвітньо відомої оздоровниці прокладає вихованець Лубенсько­го сільськогосподарського техніку­му бухгалтерського обліку та Пол­тавського сільськогосподарського інституту, колишній колгоспний бухгалтер, нащадок козацького лі­тописця Самійла Величка, а нині головний бухгалтер курорту Мико­ла Величко.

 Згадані роки були різними. Не було тільки легких. Тим вагоміший той факт, що Микола Величко – єди­ний у мережі санаторно-курортних закладів «Укрпрофоздоровниці», кому Указом Пре­зидента України за значний осо­бистий внесок у розвиток бух­галтерської справи, багаторічну сумлінну працю і високий про­фесіоналізм присвоєне почесне звання «Заслужений економіст України».

Протягом 2012 року, напри­клад, у санаторіях «Хорол», «Миргород», «Березовий гай» та «Полтава» оздоровлено понад 26 тис. громадян. З них понад 1,8 тис. – представники 25 країн близького та далекого зарубіж­жя. Це є вірною ознакою напо­внення конкретним змістом по­ложення Закону України «Про оголошення природних терито­рій м. Миргорода Полтавської області курортом державного значення».

Ветерани бухгал­терії не без гордості за свого керівника згадують, як одного разу за кілька го­дин до закінчення фінансового опера­ційного дня напере­додні свята на раху­нок курорту надій­шли давноочікува­ні кошти від одного з покупців путівок. І Микола Ілліч за­мість урочистостей з нагоди свята помчав до офісу банку. І повернувся тільки після того, як було узгоджено договір на зда­чу тимчасово вільних коштів із підвищеними відсотками, в тому числі за наступні святкові та вихідні дні.

То тільки один штрих до ха­рактеру головного бухгалтера «Миргородкурорту». Микола Ве­личко з тих пунктуальних про­фесіоналів, для яких істина про те, що «копійка гривню береже» важить значно більше, ніж об­разний вислів. Для нього бух­галтерська справа – то виробни­чі будні, так би мовити, проза життя. Але разом із тим – висо­ка поезія, сповнена магії цифр, які зримо відображають зробле­не, прожите й пережите.

Хоч би що казали про перева­ги ринку, а Микола Ілліч не ві­рить нашвидкуруч перевдягну­тим у підприємців ділкам, які ждуть і не діждуться, щоби ста­ти співвласниками «Миргородкурорту». Навіть на шкоду са­мим собі. Нескінчен­ні баталії у парла­менті за владу, а точ­ніше – за гроші, не терплять і не проща­ють наївності.

Відомі в Україні вчені, які брали участь у роботі науково-методичної ко­місії, ретельно аналі­зували досвід фінансово-економічної роботи в «Миргородкурорті» й були одно­стайні в тому, що нині як ніколи раніше потрібні спеціалісти з новим мисленням, які чітко усвідомлюють мету і шляхи її досягнення. Саме такими мене­джерами є генеральний дирек­тор ПрАТ «Миргородкурорт», депутат обласної ради Олек­сандр Гавловський та головний бухгалтер курортного товари­ства Микола Величко, який наділений дорогоцінним чут-тям новаторства в обліково-економічній сфері.

Є глибокий сенс у тому, що вчена рада Київського національного торговельно-економічного університету за­просила Миколу Величка на урочистості з нагоди 90-річчя від дня народження та 65-річчя науково-педагогічної діяльнос­ті одного з його наставників – доктора економічних наук, про­фесора, заслуженого діяча нау­ки і техніки України, академі-ка Миколи Білухи. Знаний в Україні корифей фінансово-економічної галузі називає Ми­колу Величка одним із своїх та­лановитих учнів. І треба вірити, принаймні так говорить учений, що своєму довголіттю він завдячує дивовижним властивос­тям миргородської джерельної води.

Хтось скаже, що то – приєм­ний виняток. Сперечатися не бу­демо. Але ж документи в експо­зиції курортного музею засвід­чують, що житель містечка Гу­ляйполе із Запорізької області прожив довго завдяки тому, що 45 разів поспіль лікувався у Миргороді на курорті. Володи­мир Берест із Кривого Рогу при­їжджав на курорт 35, Павло Та­расюк із Києва – 32, Павло Крав­цов із Полтави – 30 разів. Пере­лік можна продовжити. У ку­рортний сезон майже кожен тре­тій відпочивальник є киянином. Цей, здавалося б, буденний факт промовисто свідчить не тільки про високу репутацію курорту, а й про ступінь відповідальнос­ті головного фінансиста «Мир­городкурорту» Миколи Величка за те, щоб у Миргороді надава­лися людям послуги не гірші, а навіть якісніші, ніж на хвале­них заморських та європейських курортах.

Минулого літа під час робо­чої поїздки на Полтавщину «Миргородкурорт» відвідав Прем’єр-міністр України Мико­ла Азаров. Разом з головою облдержадміністрації Олександром Удовіченком він ознайомився з організацією лікувально-оздоровчої роботи курортного товариства. Глава уряду з при­ємністю зазначив, що «Мирго­родкурорт» упевнено вийшов на перші позиції в санаторно-курортному комплексі України і має великий потенціал для по­дальшого розвитку як перлина Полтавщини й України. Це ж підтвердили і загальні збори ак­ціонерів ПрАТ «Миргородку­рорт» за участю відповідальних працівників «Укрпрофоздоров­ниці», що днями відбулися у Миргороді. Трудові колективи санаторіїв «Хорол», «Миргород», «Березовий гай», «Полтава», ку­рортної поліклініки, бальнео­грязелікарні та Палацу культу­ри готові хоч сьогодні прийняти 2 тис. відпочивальників і обслу­жити їх на рівні кращих світо­вих стандартів.

12.07.2013Коментарі

#1 01.12.2013 21:11 добавил: Анастасия | додати коментар

В жизни не читала большего бреда. Этого старого пердуна и вора давно пора гнать ссаными тряпками. Хотя, если ему так вылизывают, значит кому-то это нужно :)

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання