« на головну 03.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

ФОТОРЕПОРТАЖ

ШАНУЮЧИ ТРАДИЦІЇ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ

ШАНУЮЧИ ТРАДИЦІЇ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ


ТОП ТЕМА
 
   
УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКА

УКРВУГЛЕПРОФСПІЛКА ВИМАГАЄ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ НА 5,3 МЛРД ГРН

Голова Укрвуглепроф­спілки звернувся до на­родних депутатів Укра­їни щодо підтримки пропозицій Міненерго України про збільшення бю­джетного фінансування ву­гільної галузі у 2022 році.

докладніше


Актуально
 
Людина і праця
 
Профспілки за кордоном
         
ЯКОЮ МАЄ БУТИ ЗАРПЛАТА?

ЯКОЮ МАЄ БУТИ ЗАРПЛАТА?

Нещодавно (тепер уже колиш­ній) віцепрем’єр Олексій Резніков заявив, що «члени українського уряду не повинні отримувати заробіт­ну плату менш ніж 100 тис. грн на мі­сяць». І тут же обґрунтував: «Міністр – це політична посада». За його слова­ми, він на роботі фактично постійно: «Коли ти навіть на лікарняному – маєш право голосувати під час засі­дань уряду. Навіть якщо ти формаль­но у відпустці – те...

 
РІВНУ ОПЛАТУ ЗА ПРАЦЮ: ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ВНЕСТИ ДО КОЛДОГОВОРІВ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ

РІВНУ ОПЛАТУ ЗА ПРАЦЮ: ПРОФСПІЛКИ ВИМАГАЮТЬ ВНЕСТИ ДО КОЛДОГОВОРІВ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ

Про це йшлося на між­народній експертній нараді, учасники якої розглянули кра­щі напрацювання з питань гендерної рівності.

 
ЩИРІ ЗУСТРІЧІ З АМЕРИКАНСЬКИМИ КОЛЕГАМИ

ЩИРІ ЗУСТРІЧІ З АМЕРИКАНСЬКИМИ КОЛЕГАМИ

З 23 по 30 жовтня з робо­чою поїздкою у США перебував заступник Голови ФПУ Володи­мир Саєнко.Що відбувається?
  ВАДИМ ІВЧЕНКО: «БУДЬ-ЯКА РЕФОРМА, І ТРУДОВА ЗОКРЕМА, МАЄ ПРОВОДИТИСЯ В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ»
ВАДИМ ІВЧЕНКО: «БУДЬ-ЯКА РЕФОРМА, І ТРУДОВА ЗОКРЕМА, МАЄ ПРОВОДИТИСЯ В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ» Після того, як в ін­тернеті з’явилися публікації, зокре­м а Ф о н д у OpenDemocracy, про те, що Міністерство за­кордонних справ Велико­британії консультує Мініс­терство економіки України з питань просування нового трудового законодавства, яке, як попереджають екс­перти, може скоротити тру­дові права українців, пред­ставник Федерації профспі­лок України у парламенті Вадим Івченко провів робо­чу зус...
 
Регіональні новини
  ДЕРЖАВА ВБИВАЄ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ
ДЕРЖАВА ВБИВАЄ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ За даними Всесвіт­ньої організації охорони здоров’я, в останні 20 років люди найчастіше помирають від неінфек­ційних хвороб – серцево- судинних патологій, діа­бету і раку. Найбільше людей помирають від хвороб системи кровообі­гу. За даними Держстату, в 2015 році це стало при­чиною смерті 404,6 тис. українців, а у 2020-му цей показник сягнув 408 ти­сяч. Однією з причин є скорочення профілактич­них ...
 
Профпанорама
  ЗБЕРЕЖЕМО ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ!
ЗБЕРЕЖЕМО ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ! 18 листопада відбу­лось розширене засідання науко­во-методичної ради Об’єднання профспілок Львівщини за учас­тю науковців Львівського наці­онального університету ім. І. Франка, профспілки універси­тету (Юліан Бек), представників обласних профспілкових органі­зацій та заступника Голови ФПУ Євгена Драп’ятого....
 
Суспільство
  ОФІЦІЙНО СТУДЕНТИ: ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ
ОФІЦІЙНО СТУДЕНТИ: ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ 15 листопада на музично-хореографічно­му відділенні факультету мистецтв Кри­ворізького державного педагогічного уні­верситету відбулася урочиста посвята в студенти першокурсників.
 
Спорт
  ТУТ ГОТУВАТИМУТЬ ОЛІМПІЙСЬКИХ ЧЕМПІОНІВ
ТУТ ГОТУВАТИМУТЬ ОЛІМПІЙСЬКИХ ЧЕМПІОНІВ 17 листопада відбу­лося офіційне від­криття Студент­ського центру олімпійської під­готовки на базі Київського наці­онального університету будів­ництва і архітектури.
 
Внутрішнє життя
  ЗАСІДАННЯ РАДИ ФПУ ВІДБУДЕТЬСЯ 16 ГРУДНЯ
ЗАСІДАННЯ РАДИ ФПУ ВІДБУДЕТЬСЯ 16 ГРУДНЯ Таке рішення прийнято 16 листопада на засіданні Президії Федерації профспі­лок України. Було також за­тверджено формат проведен­ня у режимі відеоконференції та по­рядок денний засідання Ради ФПУ.
 
Особистість
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОФСПІЛКИ СУДНОБУДІВНИКІВ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОФСПІЛКИ СУДНОБУДІВНИКІВ Основною метою діяль­ності Профспілки пра­цівників суднобудуван­ня України в найближ­чий час є сприяння від­родженню промислового потенці­алу суднобудування, посилення громадського контролю на підпри­ємствах галузі, активний розвиток дієвого соціального діалогу, про­довження співпраці з Асоціацією суднобудівників «Укрсудпром» та всеукраїнськими об’єднаннями ро­ботодавців....
 
Особистість
  ПРОФСПІЛКОВИЙ ЛІДЕР – ЦЕ КАПІТАН КОМАНДИ
ПРОФСПІЛКОВИЙ ЛІДЕР – ЦЕ КАПІТАН КОМАНДИ На керівні посади у Фе­дерації профспілок України – від голів ЦК і територіальних профоб’єднань до обко­мів профспілок усе частіше оби­рають нових, досить молодих і амбітних особистостей.
 
Соціальне партнерство
  СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У ДІЇ
СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У ДІЇ Консолідувати по­зиції профспілко­вої сторони та сто­рони роботодавців в Національній тристоронній соціально- економічній раді щодо пи­тань, які турбують людей, зокрема підвищення цін та тарифів, змін у трудово­му законодавстві, закли­кали 25 жовтня учасники зустрічі керівництва СПО об’єднань профспілок, СПО сторони роботодавців та координаторів сторін у складі НТСЕР....
 
Спецвипуск
  ЯКІСНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, ГАРАНТОВАНІ ТРУДОВІ ПРАВА, ГІДНА ЗАРПЛАТА ТА НАЛЕЖНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
ЯКІСНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, ГАРАНТОВАНІ ТРУДОВІ ПРАВА, ГІДНА ЗАРПЛАТА ТА НАЛЕЖНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ Заява Президії Федера­ції профспілок Украї­ни до Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю та Міжнародного дня боротьби з бідністю
 
Спецвипуск
  ЗАХИСТИМО СВОЇ ТРУДОВІ ПРАВА І СВОБОДУ НА ОБ’ЄДНАННЯ В ПРОФСПІЛКИ!
ЗАХИСТИМО СВОЇ ТРУДОВІ ПРАВА І СВОБОДУ НА ОБ’ЄДНАННЯ В ПРОФСПІЛКИ! 7 жовтня, у Всесвітній день дій за гідну працю, проф­спілки виходять на Всеукраїнську попереджу­вальну акцію профспілок під гаслами «Захистимо свої тру­дові права і свободи на об’єднання в профспілки. Здобудемо краще життя!»....
 
Спецвипуск
  ТОКСИЧНІ ЗАКОНОПРОЄКТИ
ТОКСИЧНІ ЗАКОНОПРОЄКТИ Однією з вимог Всеукраїн­ської попереджувальної акції протесту профспілок, яка відбудеться 7 жовтня ц.р. у м. Києві, є вимога щодо забезпечення прийняття со­ціально спрямованого Державного бюджету України на 2022 рік.
 
Спецвипуск
  ПРОФСПІЛКИ ВИХОДЯТЬ НА ПРОТЕСТ
ПРОФСПІЛКИ ВИХОДЯТЬ НА ПРОТЕСТ 5 жовтня в УНІАН відбулась прес- конференція на тему «Захисти­мо свої трудові права і свободи на об’єднання в профспілки. Здобудемо краще життя!».
 
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання