« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість
Особистість
  Літописець профспілок
Літописець профспілок Збереглося чимало цікавих відомостей про діяльність профспілок початку ХХ сто­ліття. Можна лише дивуватися, як попри те, що час та військове лихоліття «почис­тили» місцеві архіви, до нас дійшла ця іс­торична інформація. І цим ми великою мірою зобов’язані Григорію Семеновичу Новополіну (Нейфельду) – талановитому журналісту, літерату­рознавцю, першому лі­тописцю профспі­лок Катеринослав­щини.
 
Особистість
  Трудові династії соцсфери Харківщини
Трудові династії соцсфери Харківщини Мабуть, не знайдеться такої люди­ни, яка була б не знайома з соціаль­ною сферою, робота в якій є над­складною, відповідальною, але, воче­видь, найнеобхіднішою для кожного громадянина. Наша розповідь присвячена тим, хто служив і продовжує служити людям майже все своє життя.
 
Особистість
  Подвійний ювілей «Юності Закарпаття»
Подвійний ювілей «Юності Закарпаття» З-поміж аматорських гуртів профспілок України, мабуть, не­має такого діючого са­модіяльного колективу, творча історія якого нараховувала б п’ять десятиліть, а його ху­дожній керівник – леген­да української хореогра­фії відзначав би 90-річчя від дня народжен­ня, з яких 76 років – творчої діяльності. Саме таким є заслуже­ний самодіяльний ан­самбль танцю України «Юність Закарпаття» обласного Будинку культури профспілок, незмінним художнім керівником якого є на­родний артист Украї­ни Михайло Львович Сусліков, який 1 січня 2012 року святкує свій чудовий ювілей.
 
Особистість
  «Вербиченька» – співоча душа корабельного краю
«Вербиченька» – співоча душа корабельного краю Цьогоріч фоль­клорний ан­самбль народної творчості «Вер­биченька» свят­кує свій 25-річний ювілей. Цей ко­лектив – гордість і окраса «Суднобу­дівного заводу імені 61 комуна­ра» та один із кращих народних колективів міс­та Миколаєва. Колись самоді­яльне мистецтво було добре розви­нуте як в облас­ті, так і на під­приємствах. Його шанували в кожному цеху та відділі.
 
Особистість
  Про героя – неофіційно...
Про героя – неофіційно... Старший нагрівальник металу ділян­ки прокату трубопрокатного цеху № 4 ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», профспілковий активіст Микола Семенович Степанен­ко 23 серпня 2011 року визнаний гідним звання Героя України. Орден держави йому вручив у Києві на урочистостях, присвячених Дню Незалежності, Прези­дент України Віктор Янукович.
 
Особистість
  Народжена на зорі незалежності
Народжена на зорі незалежності Наукова робота – невід’ємна складова існу­вання й діяльності як ви­щого навчального закла­ду, так і держави зага­лом. Без неї немає май­бутнього та перспектив розвитку. Академія пра­ці і соціальних відносин була заснована на зорі незалежності України, а саме 1993 року. Про здо­бутки й гордість майже ровесниці України на на­уковій ниві – у нашому матеріалі.
 
Особистість
  Перші кроки на шляху до волі
Перші кроки на шляху до волі Горбачовська «від­лига» швидко дала паростки... Віте­рець свободи люди одразу відчули і сприйняли в усіх куточках неосяж­ної тоді країни Рад. Скористав­шись ситуацією, що склалася в сус­пільно-політично­му житті, госпо­дарській діяль­ності країни, так званим привід­криттям «заліз­ної завіси» перед світом, профспіл­ки України стали на шлях здобуття волі, незалежності від партійної ієрархії, союзних профспілок. Роби­лося це публічно та відкрито. Свій перший крок у цьо­му напрямі зроби­ла Українська рес­публіканська рада профспілок, яка об’єднувала 26 млн спілчан – а це май­же все доросле насе­лення республіки, за винятком лю­дей у погонах.
 
Особистість
  «Люблю, коли день прожито немарно»
«Люблю, коли день прожито немарно» Не впевнена, що читач зі мною пого­диться, та маю думку, що слово «профспілка» сьогодні не викликає особливого позитиву. На превеликий жаль. І насамперед, гадаю, тому, що через нинішній хронічний брак ко­штів практично не можна, як у ра­дянські часи, отримати дешеву або взагалі безкоштовну путівку в сана­торій чи, приміром, дозволити собі на вихідні (як колись!) колективну по­їздку до моря.
 
Особистість
  Княгиня Тамара з Рівного
Княгиня Тамара з Рівного На загальному тлі хаосу й безладу в агропромисловій галузі СТОВ «Колос», що у селищі Рівне Новоукраїнського району на Кіровоградщині, виріз­няється багаторічною стабільністю й упевненістю у дні прийдешньому. І працівники товариства, і пайовики це відчуття впевненості пов’язують із директором – Тамарою Спориш.
 
Особистість
  Сила кується в боротьбі
Сила кується в боротьбі Якби нас запитали сьогодні про найбільш притаманні йому риси характеру, відпо­відь була б однозначною: цілісність нату­ри, тверді ідейні переконання, постійна готовність допомагати іншим. І, звичай­но ж, незборима сила волі, невичерпна енергія та небайдужість до всього, що від­бувається навколо. Саме таким є Михай­ло Селіхов – ветеран комсомолу, профспі­лок і соціального страхування. 20 червня 2011 року Михайлу Ігнатовичу виповню­ється 75 років.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання