« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Особистість

Не старіють у душі ветерани

Не старіють у душі ветерани

 Вони знову зібра­лися разом. Сиві ветерани праці та профспілково­го руху. Зустріли­ся, щоб побачити­ся, згадати това­ришів і колег, що вже пішли. Прига­дати, яким був профспілковий рух, якому вони віддали не один де­сяток років, зазир­нути у майбутнє з висоти пройдено­го важкого й водно­час славетного трудового шляху.

«Не старіють у душі ветера­ни» – такий лейтмотив зу­стрічі профспілкових вете­ранів із керівництвом Феде­рації профспілок України, яка відбулась у Будинку профспілок 1 жовтня – у День людей похилого віку, який іще з гордістю назива­ють Днем ветеранів.

Серед тих, хто прийшов на цю зустріч, й учасник бойових дій, фронтовик, ве­теран праці і профспілково­го руху Лідія Михайлівна Гараніна. Наступного року їй виповниться 90. У 1941-му вона пішла добровольцем на фронт і пройшла всю війну до Великої Перемоги. Після закінчення війни 33 роки працювала у Пре­зидії Верховної Ради Укра­їни. А коли вийшла на пен­сію, то була вдома всього лише... чотири дні. Її запро­сили у Федерацію профспі­лок України, де працювала ще 13 років.

«Дуже добре, що нас сьо­годні зібрали разом, – каже Лідія Михайлівна. – Наче знову повернулася в ті да­лекі роки. Велике спасибі керівництву ФПУ за мате­ріальну допомогу й таку гарну ініціативу».

«Ішла й думала, що ніко­го з тих, з ким працювала, вже не побачу, – розповідає Лідія Андріївна Чайка, яка упродовж 15 років (із 1970-го) очолювала профспілку пра­цівників торгівлі та спо­живчої кооперації. – Дуже схвилювали мене теплі сло­ва Юрія Миколайовича Кулика про нас, про те, що турбота про ветеранів – одне з пріоритетних за­вдань профспілок».

Зі святом ветеранів при­вітав Голова Федерації профспілок України Юрій Кулик. Він, зокрема, наго­лосив, що ветерани проф­спілкового руху творили історію Федерації профспі­лок, її членських організа­цій, а наші ветерани і є власне живою історією і яскравим прикладом слу­жіння справі. Юрій Кулик повідомив, що для забезпе­чення тісної взаємодії з ве­теранами вперше за історію Федерації запроваджено по­саду радника Голови ФПУ з питань роботи з ветеранами профспілкового руху.

«Ми плануємо створити Фонд ветеранів профспіл­кового руху, – наголосив Юрій Кулик. – Аби не тіль­ки напередодні свят запро­шувати вас, а й надавати матеріальну допомогу. Наше завдання полягає в тому, щоб максимально по­легшити життя людей, ко­трі віддали роки й десяти­ліття, здоров’я, серце й душу профспілкам».

Від імені ветеранів Фе­дерації профспілок Украї­ни Юрію Кулику подякував радник Голови ФПУ з пи­тань роботи з ветеранами профспілкового руху Ми­хайло Селіхов. Він сказав: «Ця зустріч дуже хвилюю­ча для нас, ветеранів, для тих, хто працював у штабі розбудови нашої держави, хто ніс на своїх плечах тур­боту про захист прав та ін­тересів працівників, охоро­ну їхньої праці. Дуже до­бре, що керівництво ФПУ зібрало нас разом, щоб ми мали можливість спілкува­тися, згадати нашу моло­дість і відчути, що життя прожили недарма».

У зустрічі взяли участь заступники Голови ФПУ Сергій Кондрюк, Григорій Осовий, Сергій Українець, голова профкому ФПУ Марія Гриценко.

 

 Коментарі

 Інна Олександрівна Стирник,

обіймала посаду експерта управління з питань економічного захисту апарату ФПУ.

 – Сьогодні профспілкам і ФПУ доводиться працю­вати у складних умовах. Інколи не все вдається, але керівники Федерації, її членських організацій, профактивісти не склада­ють руки. Хочу зазначити, що сьогодні в Україні і в усьому світі загалом профспілки відіграють особливу роль. Тож на­шим профспілкам треба активніше обстоювати за­конні права та інтереси трудящих, бути неза­лежними та самостійни­ми у своїй діяльності.

 

 Нінел Олександрович Ракитянський,

з 1968 по 1992 роки працював в апараті Укрпрофради.

 – Сьогодні, на жаль, хоча й існують лозунги, що тільки власник може бути максимально заці­кавлений у належних умовах праці своїх робітників, у безпеці їх­ньої праці, проте ця теза нині не завжди виправдовується. Тут є у профспілок дуже бага­то завдань.

Хотілося б, щоб життя людей покращувалося. Для цього потрібно всім багато працювати. І профспілки мають бути в авангарді.

 

 Олександр Олександрович Піщейко,

остання посада – заступник керівника управління з гуманітарних питань ФПУ.

 – Сьогоднішній захід за­свідчує, що курс керівниц­тва ФПУ на підтримку вете­ранів профруху – правиль­ний. Вони й сьогодні готові надати необхідні консуль­тації та поради, що не бу­дуть зайвими для нинішніх фахівців апарату ФПУ. Сьо­годні запроваджено поса­ду радника Голови ФПУ з питань роботи з ветерана­ми. Я вважаю, що можна створити й Раду ветеранів при ФПУ, тож ті, хто має ве­ликий досвід профроботи, могли б надати багато слушних порад.

 

 Анатолій Яремович Рибак,

працював в Укрпрофраді, 17 років у ФПУ, остання посада – cекретар ФПУ.

 – Із набуттям Україною незалежності роль профспілок, зокрема ФПУ, в суспільстві зміни­лася: значно зріс їх авто­ритет, насамперед як діє­вої сторони соцдіалогу. Змінилося ставлення до профспілок із боку ви­щих керівників держави. Сьогоднішня акція – важ­лива й вагома, вона відіграє велику роль в активізації ветерансько­го профруху. Дуже важ­ливо, щоб свій досвід ве­терани передали ниніш­нім поколінням.

 

 Юрій Степанович Зубенко,

з 1980 по 1993 роки працював в Укрпрофраді, обіймав посаду секретаря Укрпрофради.

 – Приємно, що й нині профспілки – бойові, го­тові всіма силами захища­ти соціально-економічні інтереси та права трудящих.

Я цікавлюся діяльністю сучасних профспілок і знаю про зазіхання на майно, у яке вкладено працю всього 26-мільйо-нного профспілкового за­гону, який був в Україні. Упевнений, що завдяки політиці, яку нині прово­дять профспілки, майно профспілок залишиться служити людині праці.

 Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

08.10.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання