« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно
Офіційно
  ФПУ ПРОТИ КРАЙНІХ ФОРМ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
ФПУ ПРОТИ КРАЙНІХ ФОРМ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН На погоджуваль­ній раді Верховної Ради України до порядку ден­ного першого осіннього засідання парла­менту було внесено анти­трудові законопроєкти «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» № 5388 (прийнято за основу 21 вересня) і «Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підпри­ємництва та зменшення ад­міністративного наванта­ження на підприємницьку діяльність» № 5371, які по­рушують конституційні права працівників та їх представників профспілок.
 
Офіційно
  СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ЗАКЛИКАВ НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ НЕ ПІДТРИМУВАТИ ЗАКОНОПРОЄКТ № 5388
СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ЗАКЛИКАВ НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ НЕ ПІДТРИМУВАТИ ЗАКОНОПРОЄКТ № 5388 У Зверненні СПО об’єднань профспі­лок до керівників депутатських фрак­цій і груп у Верхо­вній Раді України про непід­тримання урядового законо­проєкту № 5388 щодо дерегу­ляції трудових відносин йдеться про те, що законопро­єкт у запропонованій редакції у порушення норм статей 9, 22, 36 Конституції України, міжнародно-правових актів містить низку вкрай загроз­ливих положень, що встанов­люють дискримінаційні нор­ми для працівників, які зна­чно послаблюють рівень їх за­хисту, звужують обсяг трудо­вих прав та соціальних гаран­тій у порівнянні з чинним на­ціональним законодавством, нівелюють представницьку і захисну функції профспілок.
 
Офіційно
  РЕЗОЛЮЦІЯ VIІІ З’ЇЗДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ «СУЧАСНОМУ ПОКОЛІННЮ – НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ»
РЕЗОЛЮЦІЯ VIІІ З’ЇЗДУ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ «СУЧАСНОМУ ПОКОЛІННЮ – НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ» VIII З’їзд Федерації профспілок України зазначає, що молодь є значною частиною українського громадянського суспільства, якій належить особливе місце у його формуванні та діяльності профспілок України.
 
Офіційно
  ЗАЯВА ДЕЛЕГАТІВ VIII З’ЇЗДУ ФПУ «ПРИПИНИТИ НАСТУП НА ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛКИ»
ЗАЯВА  ДЕЛЕГАТІВ VIII З’ЇЗДУ ФПУ  «ПРИПИНИТИ НАСТУП НА ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛКИ» Основні засади діяльності Федерації профспілок України, як представницького об’єднання понад 4 мільйонів працівників, завжди ґрунтувалися на конституційних принципах законності, демократії і справедливості у розбудові України як правової і соціальної держави. Головним інструментом профспілок у відстоюванні трудових прав і соціально-економічних інтересів працівників залишається соціальний діалог з владою і роботодавцями.
 
Офіційно
  ДРУГА ХВИЛЯ НАСТУПУ НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК
ДРУГА ХВИЛЯ НАСТУПУ НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК Керівники націо­нальних репрезен­тативних всеукраїнських об’єднань профспілок – суб’єктів Генеральної угоди на 2019–2021 роки зверну­лися до Прем’єр-міністра, членів Уряду України щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів щодо дерегуля­ції трудових відносин».
 
Офіційно
  «КВАНТ» ШТУЧНО ДОВОДЯТЬ ДО БАНКРУТСТВА
«КВАНТ» ШТУЧНО ДОВОДЯТЬ ДО БАНКРУТСТВА Колектив ДП «Науково-дослідний інститут «Квант» звернувся з офі- ційним листом до Президента України Володимира Зеленського стосовно критичної ситуації, що склалася на підприємстві.
 
Офіційно
  ЗУПИНІТЬ НАСТУП НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК!
ЗУПИНІТЬ НАСТУП НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК! Голова СПО об’єднань проф­спілок, Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий звернувся з лис­том до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у зв’язку з продовженням Урядом політики лібералізації трудових відносин.
 
Офіційно
  У МКП СТУРБОВАНІ АРЕШТОМ ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА
У МКП СТУРБОВАНІ АРЕШТОМ ПРОФСПІЛКОВОГО МАЙНА У Міжнародній кон­федерації профспі­лок (МКП) глибоко стурбовані нещо­давнім арештом за рішенням суду майна Федера­ції профспілок України та її членських організацій, вклю­чаючи Будинок профспілок у м. Києві, побудований за ра­хунок членських внесків у 1980 році та відновлений профспілками після пожежі під час Революції гідності за фінансової підтримки проф­спілок світу.
 
Офіційно
  ПРАЦЯ БЕЗ ПРАВ ПРИЗВЕДЕ ДО УКОРІНЕННЯ БІДНОСТІ
ПРАЦЯ БЕЗ ПРАВ ПРИЗВЕДЕ ДО УКОРІНЕННЯ БІДНОСТІ Президія Федерації профспілок України на своєму засіданні 24 ве­ресня ухвалила Заяву до Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнарод­ного дня боротьби з бідністю, що відзначається 17 жовтня.
 
Офіційно
  ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ ТА МІЖНАРОДНОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ
ЗАЯВА ПРЕЗИДІЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ ТА МІЖНАРОДНОГО ДНЯ БОРОТЬБИ З БІДНІСТЮ 7 жовтня 2020 року тра­диційно, втринадця­те, профспілки різних країн світу відзнача­тимуть Всесвітній день дій за гідну працю, вста­новлений у 2008 році за ініці­ативою Міжнародної конфе­дерації профспілок, а 17 жов­тня – Міжнародний день бо­ротьби з бідністю, запрова­джений ООН ще у 1992 році.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання