« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата





Статті Офіційно
Офіційно
  Атака на Федерацію профспілок України
Атака на Федерацію профспілок України Атака на федерацію профспілок України Лист керівництву України від Генерального секрета­ря Міжнародної конфеде­рації профспілок Шаран Барроу та Генерального секретаря Європейської конфедерації профспілок Бернадетт Сеголь:
 
Офіційно
  Заява Федерації профспілок України щодо запровадження нових принципів розбудови демократичної, соціальної та правової держави
Заява Федерації профспілок України  щодо запровадження нових принципів розбудови демократичної, соціальної та правової держави Федерація профспі­лок України ціле­спрямовано ви­ступає за розви­ток України як су­веренної, незалежної, демо­кратичної, соціальної, пра­вової держави на основі утвердження та забезпе­чення прав і свобод грома­дян.
 
Офіційно
  Звіт про виконання бюджету фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2013 рік
Звіт про виконання бюджету фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за 2013 рік На виконання бюджету Фон­ду, затвердженого постано­вою правління від 31.07.2012 № 40 (зі змінами), доходна частина бюджету Фонду за 2013 рік склала 11 580,3 млн гривень, або 95,9% до плану. Від сплати єди­ного внеску до Фонду надійшло 10 161,1 млн гривень (95,9% до плану). В порівнянні з 2012 роком ці надхо­дження зросли на 4,8%. Від частко­вої оплати за путівки надійшло 300,8 млн гривень, або 95,0% до пла­ну (123,1% до відповідного показни­ка 2012 року). Інші надходження (пеня, штрафи, не прийняті до залі­ку витрати, надходження з держав­ного бюджету) – 68,8 млн гривень, що складає 63,3% до плану. Протя­гом 2013 року кошти на відшкоду­вання видатків Фонду по виплаті матеріального забезпечення за­страхованим особам, які постраж­дали внаслідок аварії на ЧАЕС, не надходили. Станом на 01.01.2014 за­боргованість державного бюджету перед Фондом за цією статтею скла­ла 101,7 млн гривень.
 
Офіційно
  Відкритий лист Федерації професійних спілок України щодо протиправного зазіхання на профспілкове майно
Відкритий лист Федерації професійних спілок України щодо протиправного зазіхання на профспілкове майно Президенту України Петру Порошенку, голові Верховної Ради України Олександру Турчинову, Прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку, головам депутатських фракцій та груп, депутатам, які не входять до депутатських фракцій та груп
 
Офіційно
  Заява генерального секретаря МКП Шаран Барроу про ситуацію в Україні
Заява генерального секретаря МКП Шаран Барроу про ситуацію в Україні Профспілки всього світу з величезною стурбованіс­тю стежать за тривожним розвитком кризи в Украї­ні, її відгомонами в регіо­ні та за його межами. Криза позна­чилась головним чином безпосе­редньо на житті звичайних лю­дей, простих громадян, а також спільнот, громадянських струк­тур, роблячи їх майбутнє все більш невизначеним на багато ро­ків наперед.
 
Офіційно
  Позиція ФПУ щодо легалізації трудових відносин
Позиція ФПУ щодо легалізації трудових відносин Профспілки стурбовані вкрай високим рівнем ті­нізації економіки, однією зі складових якої є випла­та заробітної плати «у конвертах» і праця без належного оформлення. Ці явища несуть загрозу націо­нальній економіці, знищують ци­вілізовані трудові відносини, а відтак позбавляють людей віри у справедливість та законність. За оцінками експертів, в Укра­їні майже 50% заробітної плати виплачується за тіньовими схема­ми, при цьому в «тіні» працює до 7 мільйонів українців.
 
Офіційно
  Заява Федерації професійних спілок України
Заява Федерації професійних спілок України 15 травня у прямому ефірі телепередачі «Шустер LIVE» голова Київської міської державної ад­міністрації Володимир Бондаренко зазначив, що Мініс­терством культури України оголо­шено конкурс на визначення кра­щої ідеї Меморіального комплексу героям Небесної сотні. До осені буде отримано пропозиції, і саме тоді стане зрозумілим, яким буде «колишній Будинок спілок». Не ра­хуючись із чинним законодав­ством, яке гарантує приватну влас­ність Федерації профспілок Украї­ни на Будинок спілок у центрі сто­лиці, він наголосив, що «вже оче­видно, що профспілок у відновле­ній будівлі не повинно бути».
 
Офіційно
  Політичні лідери мають вжити заходів для запобігання громадянській війні в Україні. Заява Міжнародної конфедерації профспілок
Політичні лідери мають вжити заходів для запобігання громадянській війні в Україні.  Заява Міжнародної конфедерації профспілок У зв’язку з тим, що насильство в Україні загрожує пере­рости в повномасштабну громадянську війну, МКП за­кликає політичних ліде­рів України, Росії та ши­роке міжнародне співто­вариство зробити все можливе для ненасиль­ницького і мирного врегу­лювання ситуації з дотри­манням демократії, прав людини і фундаменталь­них принципів міжнарод­ного права.
 
Офіційно
  Заява Федерації профспілок України
Заява Федерації профспілок України Під час трагічних подій 2 травня в м. Одесі загину­ли десятки і травмовані сотні людей. Федерація профспілок України висловлює глибоке спів­чуття рідним і близьким загиблих та травмованих, які стали жертва­ми розбрату та політичного про­тистояння, ескалації насильства в мирний час.
 
Офіційно
  Звернення до членів профспілок з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих – 1 травня
Звернення до членів профспілок з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих – 1 травня Шановні спілчани! Шановні ветерани праці і профспілкового руху! Традиційно День міжнародної солідарності трудящих – 1 Травня є святом людей праці, яке згуртовує їх навколо профспілок та єднає у відстоюванні своїх соціально-економічних прав та інтересів, передусім на працю.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання