« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно
Офіційно
  Заява генерального секретаря МКП Шаран Барроу про ситуацію в Україні
Заява генерального секретаря МКП Шаран Барроу про ситуацію в Україні Профспілки всього світу з величезною стурбованіс­тю стежать за тривожним розвитком кризи в Украї­ні, її відгомонами в регіо­ні та за його межами. Криза позна­чилась головним чином безпосе­редньо на житті звичайних лю­дей, простих громадян, а також спільнот, громадянських струк­тур, роблячи їх майбутнє все більш невизначеним на багато ро­ків наперед.
 
Офіційно
  Позиція ФПУ щодо легалізації трудових відносин
Позиція ФПУ щодо легалізації трудових відносин Профспілки стурбовані вкрай високим рівнем ті­нізації економіки, однією зі складових якої є випла­та заробітної плати «у конвертах» і праця без належного оформлення. Ці явища несуть загрозу націо­нальній економіці, знищують ци­вілізовані трудові відносини, а відтак позбавляють людей віри у справедливість та законність. За оцінками експертів, в Укра­їні майже 50% заробітної плати виплачується за тіньовими схема­ми, при цьому в «тіні» працює до 7 мільйонів українців.
 
Офіційно
  Заява Федерації професійних спілок України
Заява Федерації професійних спілок України 15 травня у прямому ефірі телепередачі «Шустер LIVE» голова Київської міської державної ад­міністрації Володимир Бондаренко зазначив, що Мініс­терством культури України оголо­шено конкурс на визначення кра­щої ідеї Меморіального комплексу героям Небесної сотні. До осені буде отримано пропозиції, і саме тоді стане зрозумілим, яким буде «колишній Будинок спілок». Не ра­хуючись із чинним законодав­ством, яке гарантує приватну влас­ність Федерації профспілок Украї­ни на Будинок спілок у центрі сто­лиці, він наголосив, що «вже оче­видно, що профспілок у відновле­ній будівлі не повинно бути».
 
Офіційно
  Політичні лідери мають вжити заходів для запобігання громадянській війні в Україні. Заява Міжнародної конфедерації профспілок
Політичні лідери мають вжити заходів для запобігання громадянській війні в Україні.  Заява Міжнародної конфедерації профспілок У зв’язку з тим, що насильство в Україні загрожує пере­рости в повномасштабну громадянську війну, МКП за­кликає політичних ліде­рів України, Росії та ши­роке міжнародне співто­вариство зробити все можливе для ненасиль­ницького і мирного врегу­лювання ситуації з дотри­манням демократії, прав людини і фундаменталь­них принципів міжнарод­ного права.
 
Офіційно
  Заява Федерації профспілок України
Заява Федерації профспілок України Під час трагічних подій 2 травня в м. Одесі загину­ли десятки і травмовані сотні людей. Федерація профспілок України висловлює глибоке спів­чуття рідним і близьким загиблих та травмованих, які стали жертва­ми розбрату та політичного про­тистояння, ескалації насильства в мирний час.
 
Офіційно
  Звернення до членів профспілок з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих – 1 травня
Звернення до членів профспілок з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих – 1 травня Шановні спілчани! Шановні ветерани праці і профспілкового руху! Традиційно День міжнародної солідарності трудящих – 1 Травня є святом людей праці, яке згуртовує їх навколо профспілок та єднає у відстоюванні своїх соціально-економічних прав та інтересів, передусім на працю.
 
Офіційно
  Заява спільного представницького органу об’єднань профспілок
Заява спільного представницького органу об’єднань профспілок Про недопущення зниження соціальних гарантій громадян в умовах впровадження непопулярних реформ та необхідність створення передумов для економічного зростання в Україні
 
Офіційно
  Профспілковий наказ кандидатам у Президенти України
Профспілковий наказ кандидатам у Президенти України Від імені 8 мільйонів членів профспілок Федерація профспілок України заяв­ляє, що наш вибір – це роз­виток демократії, безпека громадян, модернізація виробни­цтва, цивілізовані соціально-тру­дові відносини, досягнення євро­пейських стандартів життя. Ми акцентуємо увагу кандидатів у Президенти України, що саме пра­цею наших співвітчизників ство­рюється національне багатство, саме їхня праця є головним дже­релом наповнення державного, місцевих і пенсійного бюджетів.
 
Офіційно
  Заява федерації профспілок України про недопущення зниження соціальних гарантій громадян в умовах запровадження економічних реформ
Заява федерації профспілок України про недопущення зниження соціальних гарантій громадян в умовах запровадження економічних реформ Критична ситуація, що вини­кла в нашій країні, – трива­ле падіння виробництва, спустошена державна казна, негативне сальдо торговель­ного балансу, критичне зниження золотовалютного резерву, коло­сальний зовнішній борг, що діста­лись новій владі, потребує адек­ватного реагування. У цих склад­них умовах профспілки вважають, що принциповою умовою віднов­лення суспільної та економічної стабільності має стати справедли­вий і посильний розподіл тягаря відповідальності між державою, бізнесом, громадянами.
 
Офіційно
  Спільна заява ФПУ та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
Спільна заява ФПУ та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Останнім часом з різних інформаційних джерел звучать заяви про націо­налізацію кримських профспілкових санаторі­їв, які входять до Приватного ак­ціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця».
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання