« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ФПУ ПРОТИ КРАЙНІХ ФОРМ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ФПУ ПРОТИ КРАЙНІХ ФОРМ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Н а погоджуваль­ній раді Верховної Ради України до порядку ден­ного першого осіннього засідання парла­менту було внесено анти­трудові законопроєкти «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» № 5388 (прийнято за основу 21 вересня) і «Про внесення змін до деяких за­конодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підпри­ємництва та зменшення ад­міністративного наванта­ження на підприємницьку діяльність» № 5371, які по­рушують конституційні права працівників та їх представників профспілок.

Федерація профспілок Укра­їни та національні профоб’єднання, які представляють 6,5 млн членів, своєчасно й офі­ційно доводили до Президента, Уряду України, керівників пар­ламентських фракцій і груп свою позицію щодо несприй­няття працівниками крайніх форм лібералізації трудових відносин. З цих питань безпосе­редньо зверталися до народних депутатів України місцеві профспілкові осередки.

Соціально-економічний комітет ООН, Міжнародна організація праці в своїх офіційних зверненнях неодноразово застерігали ке­рівництво Української дер­жави від беззастережної лі­бералізації трудових відно­син, які порушують права людини і міжнародні зобов’язання України.

Наукові експерти, відомі правники у своїх висновках теж указують на окремі по­ложення законопроєктів №№ 5371 і 5388, що супере­чать Конституції України, конвенціям МОП, які регу­люють соціально-трудові відносини, та призведуть до нівелювання ролі проф­спілок як законних пред­ставників людей праці.

Результатом запрова­дження зазначених законо­проєктів стане подальше зростання безробіття та тру­дової міграції, запроваджен­ня повного диктату робото­давця по відношенню до пра­цівника, усунення профспі­лок від захисту працюючої людини, що зруйнує й без того хисткий баланс інтере­сів сторін трудових відносин.

Повна лібералізація трудо­вих відносин категорично не сприймається трудящими й обов’язково призведе до масо­вих трудових конфліктів. ФПУ застерігає Верховну Раду України, народних депу­татів від хибних рішень, на­слідком яких стане дестабілі­зація трудових колективів, вуличні протести і страйки.

Профспілки України вима­гають повернути вищезазна­чені законопроєкти на роз­гляд Національної тристо­ронньої ради при Президен­тові України, діяльність якої Глава держави поновив напе­редодні 30-річчя Незалежнос­ті України. При цьому він на­голосив, що діалог працівни­ків, їхніх профспілкових представників, роботодавців та органів виконавчої влади й місцевого самоврядування через пошук компромісу має забезпечувати досягнення максимального результату та суспільної злагоди.

08.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання