« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Офіційно

ЗУПИНІТЬ НАСТУП НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК!

ЗУПИНІТЬ НАСТУП НА ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОФСПІЛОК!

Г о лова СПО об’єднань проф­спілок, Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий звернувся з лис­том до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля у зв’язку з продовженням Урядом політики лібералізації трудових відносин.

У листі зазначається, що до СПО об’єднань профспілок протягом 3 останніх місяців від Міністерства розвитку економі­ки, торгівлі та сільського господарства України надійшли на опрацювання низка законопроєктів, спрямованих на дерегуля­цію трудових відносин, що є новою такти­кою Міністерства розвитку економіки, тор­гівлі та сільського господарства України після активного солідарного протистояння профспілок тотальній лібералізації трудо­вих відносин та критики сумнозвісного за­конопроєкту «Про працю» (реєстр. № 2708) як на національному, так і на міжнародно­му рівні, що зупинило його просування. Відтепер значну частину цього законопро­єкту подано як окремі законопроєкти щодо внесення змін до Кодексу законів про пра­цю України, проте без зміни по суті.

Також у листі зазначається, що внесе­ні законопроєкти «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості», «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо визначення поняття трудових відносин та ознак їх наявності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання праці домашніх працівни­ків», «Про внесення змін до деяких зако­нодавчих актів щодо дерегуляції трудо­вих відносин», «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів щодо удоскона­лення процедури вирішення індивідуаль­них трудових спорів», що розроблені на виконання Державної програми стиму­лювання економіки для подолання нега­тивних наслідків, спричинених поширен­ням гострої респіраторної хвороби COVID-19, на 2020–2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, мають суттєві зауваження і жодним чи­ном не пов’язані з подоланням негатив­них наслідків, спричинених пандемією.

Фактично, вони є продовженням ре­форми лібералізації законодавства про працю шляхом дерегуляції на користь ро­ботодавця через пряму дискримінацію трудових прав працівників, позбавлення їх права на профспілковий захист, що є прямим шляхом до запровадження в Україні рабської праці. Крім того, біль­шість нововведень, що пропонуються за­значеними проєктами, можуть мати, осо­бливо під час пандемії COVID-19, вкрай згубні наслідки для ринку праці, охорони праці і безпеки людей на робочому місці.

Також у листі звернено особливу ува­гу, що наразі несистемний підхід до роз­робки низки законопроєктів, спрямова­них на врегулювання трудових відносин, без врахування положень Конституції України, міжнародних стандартів у сфері праці призведе до розбалансування цих відносин у бік ще більшої влади робото­давця, тоді як права працівників будуть суттєво обмежені. Тим самим, посилюва­тимуться конфліктогенна ситуація в тру­дових колективах і протестні дії.

СПО об’єднань профспілок, який пред­ставляє 6 млн працівників, вимагає від Кабінету Міністрів України зупинити просування законопроєктів як таких, що суперечать Конституції України, актам міжнародного права, ратифікованим Україною, та директивам Європейського Союзу, а також запропонував розробку і розгляд законопроєктів щодо впорядку­вання норм права у сфері праці, як однієї з фундаментальних складових суспіль­них відносин, здійснювати на майданчи­ку Національної тристоронньої соціаль­но-економічної ради, де є можливість проведення професійної дискусії та по­шуку взаємоприйнятних рішень, узго­дження інтересів держави, працівників і роботодавців. І лише після цього проєкти законодавчих актів подавати на розгляд Уряду і Верховної Ради України.

Таку ж спільну позицію висловила президія Національної тристоронньої со­ціально-економічної ради, яка своїм рі­шенням від 27 листопада утворила тристоронню робочу групу з напрацювання законодавчих ініціатив.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


УКРАЇНЦІ АКТИВНІШЕ ЗАХИЩАЮТЬ СВОЇ ПРАВА

10 грудня, у Міжнародний день прав людини, були представлені результати третьої хвилі за­гальнонаціонального дослідження «Що українці знають та думають про права людини: оцінка змін (2016–2020)», що показує динаміку погля­дів українців на права людини з 2016 року (за підтримки Програми розвитку ООН).

Зокрема, лише 20% опитаних успішно захищали свої права. Приблизно рівні частки респонден­тів (по 40%) ніколи не намагалися захистити свої права, або робили спроби їх захистити, але ці спроби були марними. Попри це, такі показ­ники є значно кращими, ніж під час попередніх досліджень. Частка респондентів, які намагли­ся захищати свої права, зросла з 42% у 2016 році до 60% у 2020-му. І попри те, що основна частина респондентів не змогли захистити свої права у більшості випадків, збільшилась кіль­кість тих, хто успішно вирішив ці питання (з 14,5% у 2016 році до 19,3% у 2020-му).

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

20.12.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання