« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера
Тема номера
  ФПУ ЗАКЛИКАЄ ДАТИ ГІДНУ ВІДСІЧ ОБМЕЖЕННЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХ І ПРОФСПІЛОК
ФПУ ЗАКЛИКАЄ ДАТИ ГІДНУ ВІДСІЧ ОБМЕЖЕННЮ ПРАВ ТРУДЯЩИХ І ПРОФСПІЛОК 1 грудня, мітингом біля Верховної Ради та Офісу Президента України, а також маршем центральними вулицями столиці підприємці розпочали акції протесту проти наступу вла¬ди на права та інтереси працюючої людини. Акція протесту SaveФОП, організована «Союзом захисту підприємництва», про¬демонструвала владі рішучість пред¬ставників малого та середнього бізнесу активно й ефективно відстоювати свої права та інтереси.
 
Тема номера
  ПРАЦІВНИКИ ВИМАГАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ
ПРАЦІВНИКИ ВИМАГАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ Майже 90 профспіл­кових лідерів, які представляють працівників най­більшої трансна­ціональної сталеливарної та гірничодобувної компанії ArcelorMittal, обговорили останні події в компанії на зустрічі глобальної проф­спілкової мережі, що відбу­лася 3–4 листопада в режимі онлайн.
 
Тема номера
  ВИМОГИ ШАХТАРІВ МАЄ БУТИ НЕВІДКЛАДНО ВИКОНАНО
ВИМОГИ ШАХТАРІВ МАЄ БУТИ НЕВІДКЛАДНО ВИКОНАНО 3 листопада у Федерації профспілок України відбулася зустріч де­легації шахтарів від трудового колективу ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» на чолі з головою первинної профспілкової організації Ві­ктором Гордієнком, голів первинних профспілкових організацій шахт ДП «Сели­діввугілля» та голови Сели­дівської територіальної орга­нізації профспілки Володи­мира Бабіча із заступником міністра енергетики Олек­сандром Зоріним.
 
Тема номера
  ВЕРХОВНА РАДА РОЗБЛОКУВАЛА ВИПЛАТИ ФССУ
ВЕРХОВНА РАДА РОЗБЛОКУВАЛА ВИПЛАТИ ФССУ «3 листопада Верхо­вна Рада проголо­сувала за законо­проєкт № 3692, од­ним з пунктів яко­го, нарешті, будуть розблоковані виплати Фонду соціального стра­хування України на спеціальну медичну допомогу, а також до­гляд, реабілітацію після перене­сених захворювань та травм, оздоровлення в санаторно-ку­рортних умовах для застрахова­них осіб!
 
Тема номера
  ЯК ПРОФСПІЛКИ ЗАХИЩАЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РОБОТОДАВЦІВ
ЯК ПРОФСПІЛКИ ЗАХИЩАЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РОБОТОДАВЦІВ Особливу увагу проф­спілки приділяють правозахисній роботі та громадському контролю за додержан­ням роботодавцями законодав­ства про працю. Через введення на території України карантин­них заходів суттєво змінився формат роботи підприємств та профспілкових організацій, що вплинуло також на здійснення такого контролю. Про це свід­чать зведені показники інфор­мації про правозахисну роботу ФПУ та її членських організацій у І півріччі 2020 року.
 
Тема номера
  НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІДНОСТІ
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІДНОСТІ Загрозливі явища, що відбуваються в еконо­міці, зокрема скоро­чення робочих місць, значна «тінізація» за­йнятості та доходів, трудова міграція працездатного насе­лення, зростаюча заборгова­ність із заробітної плати, низький рівень оплати праці тощо, негативним чином впливають на ситуацію щодо рівня бідності серед населен­ня України.
 
Тема номера
  ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ЩИТ І МЕЧ ДЛЯ ЛЮДИНИ ПРАЦІ
ПРОФСПІЛКА – ЦЕ ЩИТ І МЕЧ ДЛЯ ЛЮДИНИ ПРАЦІ Київська обласна рада профспілок спільно з ФПУ провела круглий стіл «Про дії соціаль­них партнерів щодо збереження робочих місць і тру­дових гарантій працівників в умовах кризи ринку праці, спричиненої світовою пандемією COVID-19».
 
Тема номера
  ЗВЕРНЕННЯ З НАГОДИ 30-Ї РІЧНИЦІ УТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ (ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ)
ЗВЕРНЕННЯ З НАГОДИ 30-Ї РІЧНИЦІ УТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ (ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ) 6 жовтня 2020 року виповнюєть­ся 30 років з дня заснування Феде­рації профспілок України. Ця важлива історична подія, що відбулась майже на рік раніше здо­буття Україною незалежності, ста­ла моментом відліку часу для роз­витку нового профспілкового руху країни, початком докорінних змін у моделі діяльності кожної профспіл­кової ланки та членів профспілок, задля захисту прав людини праці.
 
Тема номера
  ПРОФСПІЛКА ПРОТИ РЕВІЗІЇ ЗАРПЛАТ ОСВІТЯН У БІК ЗНИЖЕННЯ
ПРОФСПІЛКА ПРОТИ РЕВІЗІЇ ЗАРПЛАТ ОСВІТЯН У БІК ЗНИЖЕННЯ Як стало відомо, Мініс­терством освіти і нау­ки України в пору­шення норм законо­давства щодо соціаль­ного діалогу, кулуарно, без по­годження з освітянською гро­мадськістю розроблено про­єкт Концепції реформування оплати праці педагогічних і науково-педагогічних праців­ників з пропозиціями ревізу­вати норми законів України «Про освіту» та «Про повну за­гальну середню освіту», а та­кож скасувати низку постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати праці педагогіч­них і науково-педагогічних працівників, про що стало ві­домо на засіданні Комітету з питань освіти, науки та інно­вацій Верховної Ради України 2 вересня цього року.
 
Тема номера
  ПАРТІЯ «АВАНГАРД НАРОДУ» ЗАВЖДИ БУДЕ В АВАНГАРДІ БОРОТЬБИ ЗА ЙОГО ПРАВА
ПАРТІЯ «АВАНГАРД НАРОДУ» ЗАВЖДИ БУДЕ В АВАНГАРДІ БОРОТЬБИ ЗА ЙОГО ПРАВА Політична партія «Аван­гард народу» буде бра­ти активну участь у ви­борах до місцевих ор­ганів влади, а також у парламентських виборах. Таке рішення ухвалено на з’їзді пар­тії, що відбувся 4 вересня у Бу­динку профспілок у м. Києві.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання