« на головну 25.10.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1074)
08
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  Колдоговір: право на захист
Колдоговір: право на захист З метою виявлення роботодавців, які намагаються ухи­литися від участі в колективних перего­ворах та укладення колективних догово­рів, тим самим по­збавляючи праців­ників соціальних га­рантій та пільг, не­щодавно було прове­дено двомісячник. Які ж результати його проведення?
 
Людина і праця
  Профспілки запропонували – уряд поставив завдання
Профспілки запропонували – уряд поставив завдання Нещодавно на засіданні Уряду заступник керівника СПО профспілок, заступник Голови ФПУ Григорій Осовий дав профспілкову оцінку сучасному стану охорони пра-ці в Україні. У своєму виступі він визначив основні положення профспілкової позиції із цього питання за висновками фахівців Департаменту охорони праці ФПУ.
 
Людина і праця
  Податкова реформа: погляд у майбутнє
Податкова реформа: погляд у майбутнє Чому сьогодні в Україні бідні сплачу­ють у 50 разів більше податку, ніж ба­гаті громадяни? Що готує нова хвиля реформування податкової системи і чи можуть податки бути справедли­вими? Ці та інші гострі питання роз­глядалися під час публічного обгово­рення запровадження соціальних ініціатив у ході податкової реформи, яке 21 серпня проводила Федерація профспілок України.
 
Людина і праця
  Зайнятість населення: погляд профспілок
Зайнятість населення: погляд профспілок Розвиваючи соціальний діалог, профспілки беруть актив­ну участь у роботі над удосконаленням Закону України «Про зайнятість населення». Про позицію профспілок щодо нової редакції вищезгаданого документа, а також стосовно застосування нестандартних видів зайнятості на ринку праці – у нашому матеріалі.
 
Людина і праця
  Оплата праці: на що сподіватися далі?
Оплата праці: на що сподіватися далі? Питання підвищення трудових до­ходів населення набуває сьогодні особливої актуальності, адже всу­переч гарантованому Конститу­цією праву на гідну винагороду за працю загалом рівень її оплати в Україні важко назвати гідним.
 
Людина і праця
  Охорону праці – під профспілковий контроль
Охорону праці – під профспілковий контроль Безпечні умови праці – важлива складова не тільки продуктивної роботи, а й самого життя люди­ни. Кожен випадок порушень тех­ніки безпеки, особливо якщо він призвів до виробничої травми або смерті, не повинен залишитися поза увагою і потребує ефективно­го та ретельного розслідування. Таку позицію обстоюють профспілки, які були активними учас­никами Всеукраїнського науково-практичного семінару «Удоскона­лення роботи з проведення розслі­дувань нещасних випадків на ви­робництві», що відбувся в Києві.
 
Людина і праця
  Нестандартні види зайнятості: позиція та пропозиції профспілок
Нестандартні види зайнятості: позиція та пропозиції профспілок Протидія поширенню нестандартної зайнятості є одним з головних пріоритетів діяльності профспілок на найближчі роки.
 
Людина і праця
  Культура безпеки в Україні
Культура безпеки в Україні У чому полягають проблеми впроваджен­ня концепції культури безпеки в Україні? Відповідь на це запитання шукали пред­ставники органів державної влади, гро­мадських об’єднань, профільних навчаль­них закладів та науково-дослідних уста­нов, промислових компаній, а також не­залежні експерти, присутні на круглому столі. Засідання відбулося 22 червня в кон­ференц-залі Національного інституту стратегічних досліджень.
 
Людина і праця
  Чи потрібні профспілки на селі?
Чи потрібні профспілки на селі? На сторінках газети майже відсут­ні обмін думками та діалог лідерів галузевих і регіональних профспі­лок, у ході якого висловлювалися б думки та пропозиції з приводу існу­ючих у профспілковому русі проблем загалом та житті громади зокре­ма. У зв’язку з цим хочу висловити власну точку зору щодо участі гро­мади у розвитку профспілкового руху на селі.
 
Людина і праця
  У позитиві– збережене здоров’я працівників
У позитиві– збережене здоров’я працівників Питання привер­нення уваги ор­ганів державної влади, суб’єктів господарювання та громадських організацій до ви­рішення проблем охорони праці, забезпечення конституційних прав громадян на належні, здорові та безпечні умо­ви праці, надан­ня всебічної під­тримки потер­пілим на вироб­ництві працівни­кам і вшанування загиблих обговорювалися на Всеукраїнсь­кій селекторній нараді галузі зв’язку. Також були підбиті під­сумки проведен­ня заходів із наго­ди Всесвітнього дня охорони пра­ці у 2012 році.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

11.10.2020 22:42

11.10.2020 22:21

04.10.2020 22:28

04.10.2020 22:27

04.10.2020 22:21

04.10.2020 22:10

04.10.2020 22:00

04.10.2020 21:59

29.09.2020 12:43

29.09.2020 12:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання