« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Людина і праця
Людина і праця
  Виробнича практика: платити чи не платити?
Виробнича практика: платити чи не платити? Виробнича практика готує май­бутніх спеціалістів до самостій­ного виконання обов’язків на пер­шій посаді, де вони працювати­муть. Внесок молодих спе­ціалістів у практичну діяльність підприємств, установ, організацій відповідної галузі прямо залежить від їхньої підготовленості до робо­ти, теоретичного кругозору й практичних навичок… Чимало питань щодо практики обговорю­валося 15 травня ц. р. під час фахо­вої дискусії «Виробнича практика: платити чи не платити?».
 
Людина і праця
  Законодавчі гарантії безпечної праці
Законодавчі гарантії безпечної праці Федерація профспілок України та її членські організації постійно працю­ють над посиленням законодавчих гарантій безпечної праці, забезпечують контроль за станом охорони праці на підприємствах.
 
Людина і праця
  Оплата праці: реалії та перспективи
Оплата праці: реалії та перспективи Днями у Будинку спілок відбу­лася Міжнародна конференція під назвою «Застосування норм Конвенцій МОП при ви­значенні розміру мінімальної заробітної плати». Захід мав на меті представити, обгово­рити та зіставити міжна­родний і національний досвід із питань практики розрахун­ку мінімальної заробітної плати. У рамках конференції відбулася презентація проф­спілкового проекту методики розрахунку відтворювального рівня оплати праці. Також ішлося про формування консо­лідованої позиції соціальних партнерів щодо політики ви­значення критеріїв і механіз­му розміру заробітної плати.
 
Людина і праця
  Порушені трудові права поновлено
Порушені трудові права поновлено На адресу Голови Федерації профспілок України Юрія Кулика, Київського обласного комітету профспілки працівників харчової та переробної про­мисловості України і первинної профспілкової організації ВАТ «Сали­вонківський цукровий завод» надійшла подяка від інженера-програміста заводу Петра Жмаченка за надану допомогу в обстоюванні трудових прав.
 
Людина і праця
  Оплата праці: чи є перспективи?
Оплата праці: чи є перспективи? 21 березня в Комітеті з питань соці­альної політики та праці Верховної Ради України відбувся круглий стіл на тему «Оплата праці: українські реалії та перспективи реформуван­ня». На заході були присутні народні депутати України, представники Адміністрації Президента та Кабі­нету Міністрів України, мініс­терств, інших органів державної вла­ди, роботодавців, науковців та ін. Від профспілкової сторони активну участь в обговоренні наболілих для пересічних українців питань взяли, зокрема, заступники Голови ФПУ Сергій Кондрюк і Григорій Осовий, го­лова Профспілки працівників охорони здоров’я Вікторія Коваль, голова Профспілки працівників державних установ Тетяна Нікітіна, інші пред­ставники членських організацій.
 
Людина і праця
  Куди податись із дипломом? Чому випускники вишів не можуть знайти роботу
Куди податись із дипломом?  Чому випускники вишів не можуть знайти роботу Протягом минуло­го тижня за учас­тю представників профспілок, держав­них установ, органі­зацій роботодавців, молодіжних неуря­дових організацій та інших зацікавле­них сторін відбуло­ся одразу кілька за­ходів, що стосува­лися проблем моло­діжної зайнятос­ті. Так, 21–22 берез­ня в Будинку спілок ФПУ спільно з Фон­дом ім. Фрідріха Еберта, Бюро МОП для країн Центральної та Східної Європи було прове­дено слухання на тему: «Молодіжна зайнятість: викли­ки та шляхи впли­ву профспілок».
 
Людина і праця
  Профспілки у боротьбі за порядок у сфері праці
Профспілки у боротьбі за порядок у сфері праці Днями у Будинку спілок відбувся круглий стіл на тему: «Проблемні питання здійс­нення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про працю, координації роботи з органами державного нагляду». У заході взяли участь представники профспілок, різноманітних організацій, відомств, установ тощо. Се­ред них, зокрема, Голова ФПУ Юрій Кулик, старший прокурор управління захисту прав і свобод Генеральної прокуратури Наталія Чайковська, начальник відділу ко­лективних договорів та угод Департаменту соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики Ірина Цибульник, голова Держпраці Андрій Черкасов, заступник голови Держгірпромнагляду Степан Дунас та ін.
 
Людина і праця
  Митний «колапс» у сфері перевезень
Митний «колапс» у сфері перевезень Посилення санкцій за порушення митних правил при декриміналізації економічної контрабанди відбулося без урахування інших положень Митного кодексу, що призвело до грубих порушень конституційних прав і свобод міжнародних перевізників. Це питання стало темою обго­ворення спільного засідання президії ЦК Профспілки працівників авто­мобільного транспорту та шляхового господарства України, Українсь­кого транспортного союзу, Федерації роботодавців транспорту Украї­ни, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Всеук­раїнської громадської організації «Українська асоціація перевізників».
 
Людина і праця
  Стан виробництва в Україні. Участь ФПУ у вдосконаленні виробничої політики
Стан виробництва в Україні.   Участь ФПУ у вдосконаленні виробничої політики ФПУ, підтримуючи базові положен­ня програм Президента «Україна для людей» та «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» вважає, що під­тримка та розвиток вітчизняного виробничого комплексу мають ста­ти основою для забезпечення продук­тивної зайнятості за рахунок збере­ження та збільшення кількості су­часних робочих місць, нарощування продуктивності праці, створення на­лежних безпечних умов праці та за­безпечення її гідної оплати, тобто досягнення у цій сфері міжнародних стандартів гідної праці.
 
Людина і праця
  Безпечна праця: Новий порядок, незмінні пріоритети
Безпечна праця: Новий порядок, незмінні пріоритети Федерація профспілок України, її членські органі­зації, первинки на підприємствах постійно дома­гаються виконання законодавчих гарантій без­печної праці, вимог щодо охорони праці на робо­чих місцях. Зокрема, технічна інспекція праці завжди захищає законні права працівників. Тож питання охорони праці для профспілок – один з основних напрямів їхньої роботи.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання