« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія
Президія
  «ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА УЧАСТЬ ПРОФСПІЛОК У ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ Й ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА»
«ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА УЧАСТЬ ПРОФСПІЛОК У ВІДНОВЛЕННІ ЕКОНОМІКИ Й ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА» 19 грудня 2023 року у Будинку профспілок відбулось засідання Президії ФПУ, яке вів Го­лова ФПУ Григорій Осо­вий.
 
Президія
  ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК – ЗАХИСТИТИ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК – ЗАХИСТИТИ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ Президія ФПУ на засіданні 6 червня роз­глянула питання соціального захисту лю­дей під час воєнного ста­ну, організаційні питання підготовки і проведення 6-го засідання Ради ФПУ, яке заплановане на 29 червня ц.р.
 
Президія
  ФПУ МИТТЄВО РЕАГУЄ НА ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ
ФПУ МИТТЄВО РЕАГУЄ НА ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ Президія Федерації профспілок України на засіданні 24 ве­ресня схвалила Уго­ду про співпрацю між ФПУ і Держпраці, роз­глянула актуальні питання подолання наслідків панде­мії COVID-19 для ринку праці та затвердила заходи з наго­ди Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня та Міжнародного дня боротьби з бідністю 17 жовтня.
 
Президія
  Законодавче врегулювання правового статусу майна профспілок – ключова умова їх незалежності
Законодавче врегулювання правового статусу майна профспілок – ключова умова їх незалежності Досі залишається остаточно не вирішеним питання законо­давчого врегулювання правового статусу майна професій­них спілок України, а також утворених за їх участю суб’єктів господарювання. Це призводить до численних судових спо­рів, пов’язаних із захистом права власності та інших майно­вих прав профспілок. Незалежність діяльності професійних спілок значною мірою визначається їхньою майновою само­стійністю, – на цьому наголошувалося під час чергового засі­дання Президії Федерації профспілок України, що відбулося 5 березня у відновленому Будинку профспілок у м. Києві.
 
Президія
  Що чекає на державні шахти?
Що чекає на державні шахти? 22 лютого відбулося засі­дання президії Профспілки працівників вугільної про­мисловості України, на яко­му було розглянуто головне питання «Про соціально- економічний стан на вугле­добувних підприємствах та хід виконання заходів щодо реформування і розвитку вугільної галузі».
 
Президія
  Профспілки виходять на протест
Профспілки виходять на протест Президія Федерації профспі­лок України на своєму черго­вому засіданні, що відбулося 20 вересня у столичному го­тельному комплексі «Турист», прийняла рішення про прове­дення у жовтні Всеукраїнської акції протесту профспілок.
 
Президія
  Чверть зайнятого населення змушують працювати напівлегально
Чверть зайнятого населення змушують працювати напівлегально Актуальні питання щодо збережен­ня та розвитку трудового потенці­алу в Україні, державної політики у сфері ціноутворення та захис­ту прав профспілок, у тому числі майнових, було розглянуто під час чергового засідання Президії Фе­дерації профспілок України, що відбулося 21 червня в столичному готельному комплексі «Турист».
 
Президія
  ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ
ПРОФСПІЛКИ ЗА СПРАВЕДЛИВИЙ РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ Профспілки переконані, що реформа оплати праці має відбуватися на засадах справедливого розподілу її ре­зультатів та підвищення заробітної плати до стандартів ЄС з метою зростання престижності праці українців. Таку по­зицію висловили члени Президії Федерації профспілок України під час чергового засідання, що відбулось 22 червня у столичному готелі «Турист».
 
Президія
  НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ: ВІД ПІДСУМКІВ ДО ПЕРСПЕКТИВ
НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ: ВІД ПІДСУМКІВ ДО ПЕРСПЕКТИВ Сьогодні на професійні спілки та їхній актив покладають сподіван- ня та очікування щодо вирішення гострих і найактуальніших про- блем мільйони членів профспілок, простих громадян України. Саме питанням, що стосуються посилення захисту прав та інтересів пра- цюючих, було присвячено основну увагу на виїзному засіданні Пре- зидії Федерації професійних спілок України, яке відбулося 20 груд- ня у санаторії «Україна», що у смт Ворзель на Київщині.
 
Президія
  НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ
НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ 30 вересня у Києві відбулося чергове засідання Президії Феде- рації професійних спілок України. На порядку денному – пошук шляхів для вирішення найбільш на сьогодні актуальних та го- стрих питань, зокрема – соціально-економічного захисту мільйо- нів спілчан, людей праці.
 

Сторінки: 1 2 3

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання