« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

ФПУ МИТТЄВО РЕАГУЄ НА ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

ФПУ МИТТЄВО РЕАГУЄ НА ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

П резидія Федерації профспілок України на засіданні 24 ве­ресня схвалила Уго­ду про співпрацю між ФПУ і Держпраці, роз­глянула актуальні питання подолання наслідків панде­мії COVID-19 для ринку праці та затвердила заходи з наго­ди Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня та Міжнародного дня боротьби з бідністю 17 жовтня.

Угоду між Державною служ­бою України з питань праці і Фе­дерацією профспілок України укладено з метою забезпечення ефективної співпраці для захис­ту трудових прав працівників, вжиття спільних заходів з вияв­лення і усунення порушень за­конодавства про працю й охоро­ну праці. Голові ФПУ Григорію Осовому доручено підписати за­значений документ.

У ході обговорення стану ви­конання постанови «Про дії ФПУ та її членських організа­цій щодо збереження робочих місць і трудових гарантій пра­цівників в умовах кризи ринку праці, спричиненої світовою пандемією COVID-19», прийня­тої Президією у травні п.р., йшлося про те, що через поши­рення коронавірусної хвороби загострились численні пробле­ми національного ринку праці. Серед них – питання зайнятості населення, особливості дистан­ційної роботи та праці непо­вний робочий час, збереження системи соціально-трудових прав та гарантій у державі тощо.

З метою подолання складної економічної ситуації в країні профспілкам вдалося домогти­ся прийняття на державному рівні низки рішень щодо:

– встановлення Урядом до­даткової доплати працівникам сфери соціального захисту на­селення, які безпосередньо на­дають соціальні послуги, у роз­мірі до 100% заробітної плати на період виконання ними захо­дів, спрямованих на запобіган­ня коронавірусній хворобі COVID-19;

– вдосконалення процедури реєстрації безробітних та ви­плати їм допомоги без обов’язкового відвідування центрів за­йнятості;

– збільшення видатків Фон­ду соціального страхування на випадок безробіття за такими статтями, як «Допомога по без­робіттю» та «Допомога по част­ковому безробіттю»;

– запровадження механізму надання допомоги по частково­му безробіттю представникам малого та середнього бізнесу на період карантину та ін.

Задля подальшої боротьби з наслідками пандемії Президія ФПУ постановила: доручити ке­рівництву Федерації профспі­лок України та її членських ор­ганізацій посилити роботу з ви­конання завдань щодо миттєво­го реагування на загострення ситуації на ринку праці, факти недотримання соціально-еконо­мічних і трудових прав праців­ників під час карантину. Тісно співпрацювати із сторонами со­ціального діалогу з питань по­долання наслідків пандемії та економічної кризи.

Також Президією ухвалено план заходів ФПУ до Всесвіт­нього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю, визначено основні за­вдання колективно-договірної роботи на 2021 рік, розглянуто питання про проведення шосто­го засідання Ради Федерації профспілок України. Визначено дату його проведення – 5 листо­пада 2020 року.

Президія підбила підсумки навчання профспілкових пра­цівників і активістів у 2019/2020 навчальному році та визначила завдання на 2020/2021 навчаль­ний рік, заслухала інформацію про стан врахування профспіл­кових пропозицій при підготов­ці Урядом проєкту Держбюдже­ту на 2021 рік.

Прийнято Звернення Прези­дії ФПУ до спілчан у зв’язку з місцевими виборами 25 жовтня 2020 року, а також Звернення Фе­дерації профспілок України з нагоди 30-річчя утворення ФПУ.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

04.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання