« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК – ЗАХИСТИТИ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ

ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК – ЗАХИСТИТИ ЛЮДЕЙ ПРАЦІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Президія ФПУ на засіданні 6 червня роз ­ глянула питання соціального захисту лю ­ дей під час воєнного ста ­ ну , організаційні питання підготовки і проведення 6- го засідання Ради ФПУ , яке заплановане на 29 червня ц . р .

Після обговорення проєкту порядку денного засідання та внесення до нього відповідних доповнень було розглянуто пи­тання про повноваження членів Президії ФПУ. Обговорено орга­нізаційні питання проведення 6-го засідання Ради ФПУ. Роз­глянуто проєкти рішень Ради з основних питань порядку ден­ного: «Про поточну ситуацію, стан виконання рішень вибор­них органів щодо структурних змін у ФПУ та актуалізацію за­вдань в умовах війни та євроін­теграції» та «Про внесення змін до постанови Ради ФПУ від 25.05.2021 №Р-1-9 «Про постійні комісії Ради ФПУ та їхній пер­сональний склад» і до положен­ня про постійні комісії Ради ФПУ».

Президія ФПУ прийняла за­яву, що засуджує воєнний зло­чин, вчинений рашистами, які підірвали Каховську ГЕС і за­кликом до всіх профспілкових організацій надати необхідну допомогу постраждалим грома­дянам, що евакуйовуються з Херсонської області; Заяву щодо підвищення цін на елек­троенергію для населення. А та­кож Постанову Президії ФПУ про реагування на брудну кам­панію «чорного» піару, яка про­водиться з метою дискредита­ції керівництва ФПУ, член­ських організацій у соціальних мережах та ЗМІ.

Під час обговорення питання про надання одноразової фінан­сової допомоги спілчанам, які постраждали внаслідок воєнної агресії росії, зазначалось, що Федерація профспілок України та її членські організації продо­вжують надавати допомогу як силам оборони країни, так і по­страждалим громадянам і спіл­чанам. До ФПУ продовжують надходити звернення від всеу­країнських профспілок і тери­торіального профоб’єднань щодо надання одноразової фі­нансової допомоги потерпілим членам профспілок, серед яких є загиблі, поранені, а також ті, хто потрапили у полон або зни­кли без вісти.

Враховуючи зазначене, ФПУ постановила: надати одноразо­ву фінансову допомогу по­страждалим 282 спілчанам (від­повідно до поданих звернень членських організацій ФПУ) по 6500 грн на одну особу за раху­нок коштів міжнародної допо­моги, включених до Фонду солі­дарності ФПУ на 2023 рік. Ін­шою Постановою Президії, від­повідно до рішення Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги, Феде­рації профспілок Кіровоград­ської області з метою віднов­лення покрівлі Будинку спілок надано безповоротну фінансову допомогу за рахунок коштів Фонду Солідарності ФПУ.

Президія визначила завдан­ня ФПУ як членської організа­ції ЄКП щодо виконання рі­шень, прийнятих на 15-му Кон­гресі у м. Берліні 22-26 травня 2023 року, розглянула пропози­ції ФПУ щодо визначення роз­міру мінімальної заробітної плати на 2024 рік.

Також була розглянута про­позиція Міністерства культури та інформаційної політики та обговорені умови безоплатної передачі у державну власність нерухомого майна будівлі – Флігелю Підприємства ФПУ «Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок Украї­ни». Прийнято рішення внести це питання на розгляд Ради ФПУ.

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

27.06.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання