« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка
Юридична сторінка
  ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ
ЩОДО ЗАРАХУВАННЯ ДО ПІЛЬГОВОГО СТАЖУ Окремих працівників нашого підприємства, які працювали на роботах у шкідливих і важких умовах праці, було мобілізовано до лав Зброй­них Сил України в особливий період. Чи зараховується час прохо­дження військової служби в особливий період до стажу роботи, що дає право на при­значення пенсії за віком на пільгових умовах?
 
Юридична сторінка
  МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ
МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ПРАЦІВНИКАМ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ Надання матеріальної допо­моги є актуальною темою воєнного часу. Підтримати працівників на територіях, де ведуться бойові дії, праців­ників, що боронять країну на фронті, членів родини заги­блих працівників, а також на лікування, оздоровлення та медичне обслуговування.
 
Юридична сторінка
  ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ПРИЗВАНИМ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ЗБЕРЕЖЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ПРАЦІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ, ПРИЗВАНИМ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ Окремі працівники за­кладу фахової перед­вищої освіти коледжу вступили до лав Зброй­них Сил України. До 19 липня 2022 року за ними зберігався серед­ній заробіток. Проте з прийняттям Закону України від 01.07.2022 р. № 2352-ІХ «Про вне­сення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» ці виплати було призупинено. Враховуючи роз’яснення Міністер­ства освіти і науки України щодо збере­ження середнього за­робітку педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів освіти, які призвані на військову службу, від­повідні виплати були відновлені з 19 липня 2022 року. Чи відновлено виплати середнього заробітку іншим працівникам за­кладів освіти?
 
Юридична сторінка
  ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ Я є внутрішньо перемі­щеною особою. Переї­хав із сім’єю в іншу міс­цевість, влаштувався на роботу. Адміністра­ція закладу, де я зараз працюю, примушує мене написати заяву на відпустку за власний рахунок. Чи не буде це порушен­ням законодавства про працю? Чи обов’язково уклада­ти трудовий договір про дистанційну роботу? Коли у роботодавця ви­никають правові під­стави для запрова­дження простою?
 
Юридична сторінка
  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Як правильно оформи­ти посадові інструкції працівників на підприємстві? Хто їх затверджує і чи треба погоджувати з профспілками?
 
Юридична сторінка
  СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ОДИНОКИХ МАТЕРІВ
СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ОДИНОКИХ МАТЕРІВ Якими нормативно-пра­вовими актами визначе­но статус жінки, яка виховує і утримує дити­ну сама, і як його підтвердити? Чи передбачені для оди­ноких матерів додаткові гарантії при прийнятті на роботу та звільненні з роботи? Чи встановлюється для них випробувальний термін?
 
Юридична сторінка
  ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІД ЧАС ПРОСТОЮ
ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПІД ЧАС ПРОСТОЮ Працювала оператором верстатів у державному підприємстві, але була звільнена у зв’язку зі скоро­ченням штату. Перед звільненням із лютого до ли­стопада 2022 р. перебувала у простої з оплатою 2/3 тарифної ставки. Як розраховується вихідна допомога і компенсація днів невикористаної відпустки в моєму випадку?
 
Юридична сторінка
  ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ "ПВ" розпочинає плідну співпрацю з газетою "Праця і зарплата". Найактуальніші питання для читачів коментуватимуть фахівці міністерств та відомств України.
 
Юридична сторінка
  ГРОМАДЯНИ, ПОСТРАЖДАЛІ ВІД ВІЙНИ, МАЮТЬ ПРАВО НА ЖИТЛО
ГРОМАДЯНИ, ПОСТРАЖДАЛІ ВІД ВІЙНИ, МАЮТЬ ПРАВО НА ЖИТЛО Федерація профспілок України звернулась з ли­стом до Прем’єр-міністра Україна Дениса Шмигаля щодо необхідності вне­сення змін до Порядку використання коштів, пе­редбачених у державно­му бюджеті для надання пільгового довгостроко­вого державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам прове­дення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла.
 
Юридична сторінка
  ТРУДОВІ ПРАВА УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ПРИЗВАЛИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ТРУДОВІ ПРАВА УКРАЇНЦІВ, ЯКИХ ПРИЗВАЛИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і вій­ськову службу», військова служ­ба є державною службою осо­бливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придат­них до неї за станом здоров’я і ві­ком громадян України (за винят­ком випадків, визначених зако­ном), іноземців та осіб без гро­мадянства, пов’язаній з оборо­ною України, її незалежності та територіальної цілісності.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання