« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка
Юридична сторінка
  Якщо роботодавець вчасно не розрахувався…
Якщо роботодавець вчасно не розрахувався… Нещодавно на підприємстві роз­раховували робіт­ників без будь-яких виплат і навіть без відпрацювання двох тижнів. Як діяти, якщо роботодавець, зробив­ши підрахунки, гово­рить, що я нічого не за­робив та ще й винен ко­шти? В які терміни він повинен провести по­вний розрахунок і вида­ти трудову книжку?
 
Юридична сторінка
  Допомога сім’ям з дітьми
Допомога сім’ям з дітьми Моя 17-річна се­стра не має робо­ти та перебуває на четвертому місяці вагітності. Які докумен­ти їй необхідно подати для оформлення допо­моги при народженні дитини? До якої устано­ви слід звертатися?
 
Юридична сторінка
  Соціальна допомога та військовий збір
Соціальна допомога та військовий збір Чи підлягає опо­даткуванню вій­ськовим збором сума соціальної допомоги по вагітності та пологах?
 
Юридична сторінка
  Право на спадкову трансмісію та спадкування
Право на спадкову трансмісію та спадкування Що таке спадкова транс­місія? У чому полягають відмінності між спадко­вою трансмісією та спад­куванням?
 
Юридична сторінка
  Якщо працівник не погодився на зміни в оплаті праці
Якщо працівник не погодився на зміни в оплаті праці Чи може робото­давець звільнити мою дружину, якщо вона не по­годжується із зменшен­ням посадового окладу під час переведення на іншу посаду?
 
Юридична сторінка
  Виробничий процес. Організація праці
Виробничий процес. Організація праці Як організовуєть­ся виробничий процес діяльності підприємства та які його основні прин­ципи?
 
Юридична сторінка
  Аграрна розписка. Оформлення, видача, обіг, виконання
Аграрна розписка. Оформлення, видача, обіг, виконання Що таке аграрна розписка? Яким нормативно-правовим доку­ментом регулюється порядок її оформлен­ня, видачі та виконан­ня? Хто видає розписку та виконує зобов’язання за договором?
 
Юридична сторінка
  Робочий час
Робочий час Що визначає поняття «робочий час», і які ме¬тоди його вивчення? Робочий час – це період, коли працівник перебу¬ває на підприємстві в зв’язку з виконуваною ним роботою. Витрати ро¬бочого часу виконавця (робітника) поділяються на час роботи і перерв. Час виконання роботи по¬діляється на час виконан¬ня виробничого завдання і час роботи, не обумовле¬ної виробничим завдан¬ням. Час виконання виробни¬чого завдання включає: – підготовчо-завершаль¬ний час (підготовка до ви¬конання завдання і дії, пов’язані із закінченням його виконання); – оперативний час (безпо¬середнє здійснення тех¬нологічної операції); – час обслуговування ро¬бочого місця (догляд за робочим місцем у процесі роботи). До робіт, не обумовлених виробничим завданням, належать: – випадкові роботи, ви¬кликані виробничою не¬обхідністю; – непродуктивні роботи, що не дають приросту продукції. Час перерв у роботі вклю¬чає регламентовані і не¬регламентовані перерви. До регламентованих пе¬рерв належать: – перерви, передбаче
 
Юридична сторінка
  Вас примушують звільнитися за власним бажанням?
Вас примушують звільнитися за власним бажанням? Як діяти, якщо ро­ботодавець при­мушує працівни­ка написати заяву про звільнення за влас­ним бажанням? Куди звертатися?
 
Юридична сторінка
  Як отримати свідоцтво про соціальне страхування?
Як отримати свідоцтво про соціальне страхування? Що таке страхове свідоцтво і куди слід звертатися, аби його отримати?
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання