« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка
Юридична сторінка
  Виробнича практика: отримуємо навички та знання
Виробнича практика: отримуємо навички та знання Який порядок прохо­дження виробничого на­вчання та виробничої практики учнями профе­сійно-технічного навчального закладу? Хто залучається до керування навчальним про­цесом?
 
Юридична сторінка
  Концесії. Концесійний договір
Концесії. Концесійний договір Якими законодавчими актами регулюється кон­цесійна діяльність в Україні?
 
Юридична сторінка
  Перешкоджання діяльності суб’єкта господарювання
Перешкоджання діяльності суб’єкта господарювання Що вважається перешкодою суб’єкту господа­рювання в проце­сі конкуренції?
 
Юридична сторінка
  Приватизація земель сільськогосподарських підприємств
Приватизація земель сільськогосподарських підприємств Хто ухвалює рі­шення про прива­тизацію земель державних і кому­нальних сільськогоспо­дарських підприємств, установ та організацій? Які особи мають право на отримання паїв?
 
Юридична сторінка
  Порядок ліквідації юридичної особи
Порядок ліквідації юридичної особи Як ліквідувати юридич­ну особу, і хто задоволь­няє вимоги та позови про стягнення заборго­ваності?
 
Юридична сторінка
  Цивільна дієздатність фізичної особи
Цивільна дієздатність фізичної особи Якими норматив­ними актами ви­значено види ци­вільної дієздат­ності особи?
 
Юридична сторінка
  Тарифна система оплати праці
Тарифна система оплати праці Як формується тарифна оплата праці? У яких ви­падках і при виконанні яких робіт її застосову­ють?
 
Юридична сторінка
  Звільнення за угодою сторін або за власним бажанням
Звільнення за угодою сторін або за власним бажанням ?Останнім часом у пра¬цівників і роботодавців виникає багато запитань щодо порядку звільнен¬ня за угодою сторін або за власним бажанням. У чому відмінності між цими форма¬ми розірвання трудових від¬носин? Відповідно до статті 21 Кодексу законів про пра¬цю України трудовий до¬говір – це угода між пра¬цівником і власником підприємства, установи, організації або уповнова¬женим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконува¬ти роботу, визначену цією угодою, з підляган¬ням внутрішньому тру¬довому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним ор¬ган чи фізична особа зобов’язується виплачу¬вати працівникові заро¬бітну плату і забезпечу¬вати умови праці, необ-хідні для виконання ро¬боти, передбачені зако¬нодавством про працю, колективним договором і угодою сторін. Угода сторін на звільнен¬ня може бути досягнута незалежно від того, хто перший проявив цю іні¬ціативу. Пункт 1 статті 36 КЗпП є універсальною підставою припинення трудо
 
Юридична сторінка
  Відпустка під час переведення на іншу роботу
Відпустка під час переведення на іншу роботу Мене переводять в іншу організа­цію у зв’язку із зміною істотних умов праці. Чи збере­жеться за мною право на щорічну відпустку на новому місці робо­ти? Чи не краще буде скористатися правом на компенсацію за неї?
 
Юридична сторінка
  Почесні звання та державні премії
Почесні звання та державні премії За які заслуги і кому присвою­ються почесні звання та нада­ються державні премії України?
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання