« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Юридична сторінка
Юридична сторінка
  Відпустка під час переведення на іншу роботу
Відпустка під час переведення на іншу роботу Мене переводять в іншу організа­цію у зв’язку із зміною істотних умов праці. Чи збере­жеться за мною право на щорічну відпустку на новому місці робо­ти? Чи не краще буде скористатися правом на компенсацію за неї?
 
Юридична сторінка
  Почесні звання та державні премії
Почесні звання та державні премії За які заслуги і кому присвою­ються почесні звання та нада­ються державні премії України?
 
Юридична сторінка
  Хто врегульовує трудовий конфлікт?
Хто врегульовує трудовий конфлікт? Які органи розгля­дають індивідуаль­ні трудові спори між працівниками та роботодавцями?
 
Юридична сторінка
  Набуття досвіду з виконання професійних завдань
Набуття досвіду з виконання професійних завдань Який порядок прохо­дження стажування за професією студентами вишів та учнями ПТУ на підприємствах, в установах та організаціях? Хто має робити записи у трудовій книжці?
 
Юридична сторінка
  Конкурентоспроможність на ринку праці
Конкурентоспроможність на ринку праці Що включає в себе по­няття «професійне на­вчання»? Яку категорію громадян воно охо­плює?
 
Юридична сторінка
  Припинення реєстрації у Державній службі зайнятості
Припинення реєстрації у Державній службі зайнятості Як відбувається припинення реє­страції осіб, які шу­кають роботу або безробітні, у Державній службі зайнятості?
 
Юридична сторінка
  Права та гарантії військовослужбовців
Права та гарантії військовослужбовців Які основні права військовослуж­бовців, пов’язані з проходженням служби?
 
Юридична сторінка
  Припинення участі в системі загальнообов’язкового медичного страхування
Припинення участі в системі загальнообов’язкового медичного страхування У яких випадках при­пиняється участь за­страхованих осіб в сис­темі загальнообов’язкового медичного страху­вання? Які існують підстави для відмови в наданні стра­хових виплат?
 
Юридична сторінка
  Забезпечення путівками за кошти соціального страхування
Забезпечення путівками за кошти соціального страхування На звернення член­ських організацій Фе­дерації профспілок України стосовно по­рядку надання за рахунок коштів соціального страху­вання путівок на санаторно-курортне лікування застра­хованих осіб та членів їхніх сімей, лікування в реабілі­таційному відділенні сана­торно-курортного закладу та санаторно-курортного лі­кування осіб, які постраж­дали внаслідок Чорнобиль­ської катастрофи та віднесе­ні до I категорії, Виконавча дирекція Фонду соціально­го страхування з тимчасової втрати працездатності на­дала відповідне роз’яснення. Так, у листі за­значається таке.
 
Юридична сторінка
  Хто має право на пільгові ліки?
Хто має право на пільгові ліки? Які категорії насе­лення мають пільги на отри­мання лікарських засобів під час амбула­торного лікування? Якими нормативними документами це право передбачено?
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання