« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  ВЛАДА ГОТУЄ ЧЕРГОВІ НОВОРІЧНІ «ПОДАРУНКИ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ВЛАДА ГОТУЄ ЧЕРГОВІ НОВОРІЧНІ «ПОДАРУНКИ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ За солідарної підтримки міжна¬родних профспіл¬кових організа¬цій та завдяки всеукраїнським акціям протесту профспілкам вдалося зупини¬ти лібералізацію трудового законо¬давства, зокрема просування уря¬дового законо¬проєкту «Про пра¬цю» (реєстр. № 2708), що комп-лексно розкривав усі лібертаріан¬ські плани насту¬пу влади на права працівників і профспілок.
 
Спецвипуск
  ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОДОЛАЄМО БІДНІСТЬ
ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОДОЛАЄМО БІДНІСТЬ З метою обговорення шляхів новітнього ін­дустріального розви­тку України, зокрема запропонованих гру­пою експертів та вчених у до­слідженні «Економічне від­родження через індустріаль­ний розвиток України», про­водиться серія круглих сто­лів з питань зміни економіч­ної моделі країни, подолання бідності, тіньової економіки як внутрішнього ресурсу для сучасного індустріального розвитку.
 
Спецвипуск
  ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦДІАЛОГУ
ВЛАДА ІГНОРУЄ ПРИНЦИПИ СОЦДІАЛОГУ Сповідуючи принципи соціального діалогу, Федерація профспілок України конструктивно співпрацює з соціальними партнерами. Так, 14 травня 2019 року укладено Генеральну угоду на 2019-2021 роки, яка визначила стратегічні завдання для розвитку країни та добробуту наших громадян.
 
Спецвипуск
  ПРОФСПІЛКИ ДОМОГЛИСЯ ПІДВИЩЕННЯ «МІНІМАЛКИ»
ПРОФСПІЛКИ ДОМОГЛИСЯ ПІДВИЩЕННЯ «МІНІМАЛКИ» Щорічно, 7 жовтня, світова та українська спільнота відзначають Всесвітній день дій за гідну працю, встановлений у 2008 році за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок.
 
Спецвипуск
  ДІЯЛЬНІСТЬ ФПУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ДІЯЛЬНІСТЬ  ФПУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ Одним із важливих критерієв гідної праці є її безпека. Захист прав працівників на належні безпечні і здорові умови праці, соціальний захист у разі травмування на виробництві або професійного захворювання є одними із найважливіших статутних завдань діяльності ФПУ, які реалізуються у відповідності до вимог Закону України «Про профспілки, їх права і гарантії діяльності».
 
Спецвипуск
  ВЛАДА РУЙНУЄ СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ
ВЛАДА РУЙНУЄ СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ Рік тому розпочався наступ влади на права працівників та їхніх законних представників – профспілок.
 
Спецвипуск
  ПРАВО НА ГІДНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
ПРАВО НА ГІДНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ У сфері пенсійного забезпечення відбувається поступове підвищення пенсійних виплат. Так, з 1 квітня ц.р. пенсіонерам, у яких розмір пенсії з урахуванням різних доплат не перевищував 5000 грн., встановлено одноразову грошову допомогу в сумі 1000 грн. Також з 1 квітня ц.р. встановлено пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, щомісячну компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень у межах розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за 2019 рік (9205 грн.).
 
Спецвипуск
  Рішуче «ні» спробам «демонтажу» представницьких та захисних функцій профспілок
Рішуче «ні» спробам «демонтажу» представницьких та захисних функцій профспілок 17 червня відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Де­ниса Шмигаля з представника­ми СПО об’єднань профспілок України та СПО об’єднання ор­ганізацій роботодавців України.
 
Спецвипуск
  30 червня – інформаційне пікетування
30 червня – інформаційне пікетування Провести 30 червня у м. Києві та регіонах України інформаційну акцію з вимогою недопущення прийняття антипрофспілкового законопроєкту № 2681, визна­чити основну форму акції як ін­формаційне пікетування дер­жавних установ у столиці та на місцях – таке протокольне дору­чення після ділового та жваво­го обговорення питання «Про дії Федерації профспілок України, її членських організацій щодо недопущення прийняття зако­нодавчих ініціатив, що порушу­ють права найманих працівників та профспілок» було ухвалено на засіданні Президії ФПУ, яке відбулось 23 червня у Будинку профспілок.
 
Спецвипуск
  Профспілки домоглися майже 10% збільшення реальної зарплати в країні
Профспілки домоглися майже 10% збільшення реальної зарплати в країні У 2019 році дії ФПУ були спря­мовані на розв’язання пробле­ми бідності, припинення по­літики жорсткої економії, що здійснюється за рахунок пра­цівників, забезпечення підви­щення розмірів основних дер­жавних соціальних стандартів та гарантій, а також імплемен­тації європейських стандартів до національного законодав­ства у сфері праці, впрова­дження в Україні європейських стандартів життя, наближення рівня заробітної плати до рівня країн ЄС, зростання реальних доходів населення та віднов­лення його платоспроможності.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання