« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ВЛАДА РУЙНУЄ СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

ВЛАДА РУЙНУЄ СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

  Боротьба профспілок за права трудящих триває!

 

Створення належних умов для гідної результативної праці є однією із вимог розбудови соціально орієнтованої держави як пріоритету, проголошеного статтею 1 Конституції України. Саме концепція гідної праці спрямована на забезпечення високого рівня якості життя людини, що характеризуються безпечними умовами праці, достойною заробітною платою, що дозволяє забезпечити добробут сімей, доступністю соціальних послуг для громадян та їх захисту через справедливий розподіл здобутих суспільством благ, відсутністю експлуатації працівника через примусову працю, на яку він може погоджуватися через щоденній острах бути звільненим без пояснення роботодавцем будь-яких причин.

Разом з тим, влада просуваючи інтереси окремих представників великого бізнесу, олігархів і транснаціональних корпорацій стає проти працівників та профспілок.

Так, починаючи з вересня 2019 року розпочався наступ на права працівників та їхніх законних представників – профспілок. Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 4 жовтня 2019 року № 188, а також указами Президента України від 20.09.2019 № 713 і 08.11.2019 № 837 одним із пріоритетів впровадження та розвитку соціально-економічних реформ для Уряду України, а також парламентської більшості у Верховній Раді України визначено лібералізацію трудових відносин.

Народними депутатами України від політичної партії «Слуга народу» розроблено та зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 2681), яким суттєво обмежуються основні принципи діяльності профспілок: їх незалежність, самоврядність та невтручання держави у їх діяльність, які є загальновизнаними нормами міжнародного і національного законодавства та безперечними умовами функціонування системи соціального партнерства, закріплені Конституцією України, окремими законами України, низкою ратифікованих Україною фундаментальних конвенцій МОП (№ 87, № 98, № 135), Загальною декларацією прав людини, міжнародними пактами про економічні, соціальні та культурні права, а також про громадянські й політичні права.

Зокрема, законопроект № 2681 передбачає дискримінаційні норми щодо прав працюючих на об’єднання в професійні спілки для захисту своїх прав; обмеження у створенні профспілки в малому бізнесі, заборону профспілкової правозахисної діяльності, а саме - заборону створення первинних профспілкових організацій на підприємствах, в організаціях чисельністю менше 10 працівників, і тим самим позбавлення можливостей захисту трудових прав, відсторонення профспілок від колективно-договірного регулювання і соціального діалогу, а також ліквідацію нині діючих законодавчих гарантій правозахисної діяльності профспілок у всіх трудових колективах, навчальних закладах; обмежує права профспілок на участь у розгляді нормативно-правових актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин з органами влади і місцевого самоврядування; встановлює державний контроль над профспілками та впроваджує низку антипрофспілкових норм стосовно втручання у статути профспілок.

28 грудня 2019 р. Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проект Закону України «Про працю» (реєстр. № 2708) з порушенням узгоджувальних процедур, адже консультації зі Спільним представницьким органом репрезентативних об’єднань профспілок не проводилися.

Проект Закону України «Про працю» фактично руйнував систему регулювання соціально-трудових відносин в Україні та містив численні порушення норм Конституції України, Конвенцій МОП, Директив ЄС у сфері регулювання соціально-трудових відносин, які Україна зобов’язалась імплементувати на шляху до асоціації з ЄС. Зазначений проект звужував права найманих працівників та фактично позбавляв їх профспілкового захисту. Крім того, передбачалося скасування КЗпП України та профільних законів, які регулюють соціально-трудові відносини.

З метою вироблення комплексу заходів щодо протидії загрозам і викликам, які постали перед працівниками і профспілками у зв’язку з внесенням Урядом України та Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів проектів законів України «Про працю» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» Федерацією профспілок України 16 січня 2020 року було проведено Всеукраїнське віче профспілок.

На виконання Резолюції Всеукраїнського віче профспілок на захист трудових і соціально-економічних прав людини праці в усіх регіонах України було проведено збори первинних профспілкових організацій, профактиву та трудових колективів, профспілкові віче, мирні   акції протесту, на які   було запрошено представників місцевих органів влади та роботодавців.

У результаті профспілкової акції протесту «Хвиля гніву» були прийняті відповідні резолюції, звернення, які передані представникам обласних державних адміністрацій. Участь в акціях взяли приблизно 25 тис. членів профспілок по всій країні.

Ситуація зі спробою влади лібералізувати трудове законодавство на користь великого капіталу в нашій країні набула значного розголосу. Представники профспілкових об’єднань Франції та Молдови надсилали звернення до керівництва держави Україна через занепокоєння ультраліберальними реформами, які український уряд проводить без соціального діалогу з законними представниками трудящих. У своїх листах профспілкові об’єднання країн висловлювали солідарність у боротьбі за захист трудових та соціальних прав працівників та висловлювали сподівання, що профспілкам України вдасться запобігти антисоціальному наступу, порушенню трудового законодавства та демонтажу прав профспілок.

Міжнародні організації також не залишились осторонь, зокрема, юристи міжнародної мережі ILAW (International Lawyers Assisting Workers) надіслали листа до Прем’єр-міністра України, закликаючи уряд відкликати запропоновані зміни до трудового законодавства. Європейський комітет профспілок освіти інтернаціоналу освіти (ЄКПО) спільно з Європейською федерацією профспілок громадського обслуговування (ЄФПГО) заявили про свою підтримку та солідарність з українськими профспілковими організаціями у правовому захисті трудящих. Загальноєвропейська регіональна рада Міжнародної конфедерації профспілок своєю резолюцією засудила запропонований проект і закликала уряд України відкликати його і звернутися за технічною допомогою до Міжнародної організації праці.

15 січня 2020 р. прийнято рішення про створення при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на паритетній основі від сторін соціального діалогу робочої групи щодо напрацювання кодифікованого акту у сфері праці із подальшою подачею його на технічну експертизу до МОП.

У складі робочої групи від СПО об’єднань профспілок працюють: Богдан Оверковський, заступник Голови ФПУ, Володимир Давиденко, керівник юридичної служби Конфедерації вільних профспілок України, Галина Колосюк, заступник Голови Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність», Олександр Мушенок, перший заступник Голови Профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

СПО об’єднань профспілок переконаний у тому, що найоптимальнішим варіантом проведення трудової реформи має бути прийняття кодифікованого акту у сфері праці, в якому досить повно та детально врегульовано трудові та інші пов’язані з ними відносини, у повній відповідності до Конституції України, міжнародних зобов’язань держави щодо євроінтеграційного курсу, та який відповідав би інтересам найманих працівників і роботодавців.

Крім того, 29 січня 2020 року від імені СПО об’єднань профспілок було подано адміністративний позов до Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправними дій Кабінету Міністрів України в частині порушення абзацу третього пункту 2 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», частини четвертої статті 8 Закону України «Про соціальний діалог», пункту 7 § 33 (параграфу) Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Уряду від 18 липня 2007 р.          № 950, пункту 4.2. Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019-2021 роки, укладеної 14 травня 2019 року сторонами соціального діалогу, узгоджувальних процедур із СПО об’єднань профспілок проекту Закону України «Про працю», який в подальшому зареєстрований у Верховній Раді України за №2708 від 28.12.2019р. Серед інших вимог позову - зобов’язати КМУ, як суб’єкта законодавчої ініціативи, відкликати вказаний законопроект. А також визнати протиправною бездіяльність Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України «Про працю» щодо недотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині оприлюднення проекту вищевказаного регуляторного акту.

У зв’язку з відставкою Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про працю» (реєстр. № 2708) 4 березня 2020 року було відкликано. Проте розгляд судової справи досі триває.

5 лютого 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, попередньо розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 2681) та рекомендував його включення до порядку денного третьої сесії Верховній Раді України дев’ятого скликання, незважаючи на правовий висновок щодо його неприйнятності, наданий СПО об’єднань профспілок.

Свою однозначно негативну оцінку діям осіб, які виступають за просування законопроекту № 2681, було висловлено міжнародною профспілковою спільнотою, якою у лютому 2020 року до України було скеровано безпрецедентну за рівнем представництва місію на чолі з генеральним секретарем Європейської конфедерації професійних спілок Лукою Вісентіні.

Після бурхливих акцій протесту щодо антисоціальної законодавчої ініціативи за наполяганням профспілок 19 лютого 2020 року Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів було проведено комітетські слухання на тему: «Сучасний стан українських профспілок. Потреба у перезавантаженні соціального діалогу». Незважаючи на широке коло учасників цих слухань, конструктивного діалогу щодо реформування законодавства про профспілки не відбулося.

У відповідь на дії Комітету 5 березня п.р. на сайті Верховної Ради України зареєстровано електронну петицію «Про не розгляд законопроекту № 2681 як такого, що порушує права профспілок в Україні», яка набрала необхідних 25 тис. підписів.

27 травня 2020 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів було обговорено проект  № 2681 у межах підготовки до першого читання та рекомендовано до прийняття за основу. Крім того, 03 червня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів необ’єктивно та формально розглянув і зазначену електронну петицію, взявши її лише до відома та підтвердивши своє попередньо ухвалене рішення.

У зв’язку з ігноруванням владою профспілкових звернень щодо неприпустимості спроб руйнації системи регулювання соціально-трудових відносин та знищення профспілок в Україні 30 червня 2020 року в місті Києві та регіонах пройшли вуличні акції з вимогою недопущення розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань професійних спілок)» (реєстр. № 2681). Даний захід був реакцією профспілкового середовища на антисоціальні законодавчі ініціативи, які передбачають суттєве обмеження прав і свобод людини, визначених національним та міжнародним законодавством.

04.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання