« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск

ПРОФСПІЛКИ ДОМОГЛИСЯ ПІДВИЩЕННЯ «МІНІМАЛКИ»

ПРОФСПІЛКИ ДОМОГЛИСЯ ПІДВИЩЕННЯ «МІНІМАЛКИ»

 

Щорічно, 7 жовтня, світова та українська спільнота відзначають Всесвітній день дій за гідну працю, встановлений у 2008 році за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок.

Відповідно до визначення МОП, гідна праця – це продуктивна праця чоловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності. Вона забезпечує справедливий заробіток, безпеку на робочому місці та соціальний захист працівників та членів їхніх сімей, сприяє професійному зростанню працюючих та їх соціальній інтеграції, дає людям свободу висловлювати свої погляди, об’єднуватися для того, аби впливати на рішення, що стосуються їхнього життя, гарантує рівне ставлення та рівні можливості для всіх і кожного.

У цьому році відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю проходитиме на фоні соціально-економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19. Подолання її наслідків, створення потенціалу протидії майбутнім кризам – у центрі уваги і Міжнародної конфедерації профспілок, яка оголосила центральною темою заходів у Всесвітній день дій за гідну працю «Новий соціальний договір заради відновлення та посилення потенціалу протидії».

 

Заробітна плата в Україні

 

1. Профспілкова сторона у рамках роботи спільної робочої комісії повноважних представників Сторін з ведення переговорів щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати послідовно відстоює позицію щодо досягнення нею фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням витрат на освіту, охорону здоров’я, забезпечення житлом, сімейної складової та прогнозованого індексу споживчих цін.

Результатом активних дій профспілок стало підвищення з 1 січня 2017 року вдвічі розміру мінімальної заробітної плати та встановлення його у відповідності до розрахованого Мінсоцполітики фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 3200 грн., що забезпечило зростання доходів населення та відновлення економіки у 2017-2019 роках. В цілому мінімальна заробітна плата, починаючи з 2016 року, зросла у 3,6 рази – з 1378 грн. до 5000 грн.

З урахуванням профспілкових вимог проектом Держбюджету України на 2021 рік передбачено її підвищення до 6000 грн. з 1.01.2021 року та 6500 грн. з 01.07.2021 року.

  

Незважаючи на випереджаючі, порівняно з іншими державами, темпи зростання, українська мінімальна заробітна плата й досі не досягла рівня аналогічних показників країн ЄС.

  

2. Задля забезпечення конституційного права на гідну оплату праці працівників бюджетної сфери профспілки відстояли включення до Генеральної угоди положення щодо скорочення розриву між розмірами посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС та фактичним розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеним відповідного до законодавства, що забезпечило зростання розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС з 1113 грн. у січні 2016 року до 2225 грн. з 01.09.2020 року.

У 2021 році Урядом анонсоване підвищення цього показника з 01.01.2021 року до 2670 грн. та з 01.07.2021 року до 2893 грн.

  

3. Завдяки наполегливій роботі щодо скорочення необґрунтованої нерівності в оплаті праці, зокрема в галузях бюджетної сфери, профспілки протягом останніх років домоглися від Уряду прийняття низки рішень щодо збільшення посадових окладів / підвищення тарифних розрядів її працівникам, що забезпечило зростання середньомісячної заробітної плати, відносно 2016 року:

ü майже у 2,6 рази у сфері державного управління, оборони, обов’язкового соціального страхування (до 15353 грн. у січні-липні 2020 року);

ü   більш ніж у 2,3 рази у галузях охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (до 7838 грн.) та освіти (до 8888 грн.);

ü   у 1,8 рази у галузі мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (до 8822 грн.).

  

4. Встановлення в Генеральній угоді розміру тарифної ставки робітника І розряду небюджетної сфери не менше 110  % прожиткового мінімуму для працездатних осіб дозволило профспілкам у низці галузей економіки вибороти закріплення цього показника на більш високому рівні, зокрема:

- 150 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (Галузева Угода авіаційної промисловості України на 2019-2020 року);

- 231 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2019-2020 роки);

- прожитковий мінімум для працездатних осіб, збільшений на коефіцієнти: - 3,234 на підземних роботах; - 1,514 на роботах на поверхні шахт ( Галузева Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, іншими державними органами, власниками (об’єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості (зміни від 2018 року).

5. Починаючи з 2016 року, забезпечено позитивну динаміку номінальної та реальної заробітної плати. У 2019 році середньомісячна заробітна плата в перерахунку в євро перевищила докризовий рівень 2013 року. Разом з тим, вона залишається найнижчою порівняно із заробітною платою в країнах ЄС, зокрема в країнах, де найчастіше використовується праця українців, що спричиняє зростання зовнішньої трудової міграції.

  


 

7. В умовах поширення пандемії, пов'язаної з COVID-19, за ініціативою ФПУ підвищено рівень оплати праці і соціального захисту медичних, соціальних та інших працівників, які задіяні у протидії коронавірусу та обслуговуванні населення в період карантину, а також обмежено заробітні плати високопосадовців, керівників та членів наглядових рад державних і комунальних підприємств.

Водночас, запровадження карантинних обмежень спричинило падіння у квітні ц.р. середньої заробітної плати на 8,9% та уповільнило її зростання в подальшому. Лише протягом червня–липня 2020 року вдалося досягти її докарантинного рівня (11804 грн у липні ц.р.).

8. Актуальною залишається проблема заборгованості з виплати заробітної плати, яка за 4 місяці карантину зросла на 14,7% та станом на 01.08.2020 р. сягнула 3,4 млрд грн.

З метою повернення працівникам заборгованої заробітної плати профспілки здійснюють системні кроки, а саме :

- за наполяганням профспілок завдання щодо посилення економічного захисту працівників у разі невиплати заробітної плати, зокрема шляхом посилення контролю з боку Урядової сторони та створення в Україні гарантійної установи, включалося до Генеральних угод, затверджувалося рішеннями Кабінету Міністрів України, вносилося до рекомендацій Комітету ВРУ з питань соціальної політики;

- профспілкові пропозиції стосовно внесення змін до законодавства щодо  забезпечення першочерговості виплати заробітної плати; гарантування працівнику адекватної компенсації збитків, понесених ним внаслідок затримки зарплати; надання працівнику права тимчасово припинити виконання роботи у разі затримки виплати заробітної плати; створення гарантійної установи з метою захисту грошових вимог працівника у випадку неплатоспроможності роботодавця (відповідно до Конвенції МОП №173) знайшли своє відображення у низці законопроектів, внесених до ВРУ народними депутатами України, зокрема, реєстр. №№ 3264, 3264-1, 3332. 16 вересня ц.р. парламентський Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект № 3332 за основу. На жаль, законопроекти № 3264 та № 3264-1 не були підтримані Комітетом;

- профспілки продовжують вимагати від Урядової сторони скасування норми постанови КМУ від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» щодо можливості преміювання керівників державних та комунальних підприємств у разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати;

- у квітні ц.р. ФПУ разом з КВПУ направили скаргу Генеральному директору МОП Гаю Райдеру щодо порушення Урядом України Конвенції МОП № 95 про охорону заробітної плати з проханням зобов’язати Уряд України вжити невідкладних заходів із погашення заборгованості; усунути причини, що призводять до неї; та надати технічну допомогу в ратифікації в повному обсязі Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця. В рамках Проєкту   МОП «Оплата праці в Україні: технічна допомога задля подолання заборгованості із заробітної плати, встановлення мінімальної зарплати та рівного винагородження» 14 липня 2020 року проведено технічний вебінар «Гарантійні установи та фонди гарантування виплати заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця» за участі представників Сторін соціального діалогу;

- проблема заборгованості з виплати зарплати, також, розглядалася 11 березня ц.р. під час комітетських слухань на тему: «Стан погашення заборгованості з виплати заробітної плати» та 17 червня ц.р. під час зустрічі профспілок та роботодавців з Прем’єр-міністром України Шмигалем Д.А. За результатами було надано низку доручень відповідним органам виконавчої влади;

- під час Всеукраїнської акції профспілок 30.06.2020 були висунуті вимоги щодо надання фінансової та матеріальної підтримки працівникам, які потерпають в умовах економічної кризи, викликаної поширенням коронавірусної інфекції, забезпечення гідної заробітної плати медпрацівникам, ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати;

- з метою погашення заборгованості та забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам галузей та підприємств, що фінансуються з бюджету, за наполяганням профспілок владою впродовж останніх років ухвалено низку рішень щодо виділення додаткових бюджетних кош?

04.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання