« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті
Профпанорама
  ПІВМІЛЬЙОНА УКРАЇНЦІВ ПРАЦЕВЛАШТУВАЛА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ
ПІВМІЛЬЙОНА УКРАЇНЦІВ ПРАЦЕВЛАШТУВАЛА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ Карантинний рік умовно поділив діяльність служби зайнятості на «до» і «після» запрова­дження жорстких обме­жень. З 12 березня центри зайня­тості працювали з клієнтами спо­чатку в онлайн режимі, а з посла­бленням обмежень відновлюва­ли особистий прийом громадян.
 
Тема номера
  ЯК ПРОФСПІЛКИ ЗАХИЩАЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РОБОТОДАВЦІВ
ЯК ПРОФСПІЛКИ ЗАХИЩАЮТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВІД РОБОТОДАВЦІВ Особливу увагу проф­спілки приділяють правозахисній роботі та громадському контролю за додержан­ням роботодавцями законодав­ства про працю. Через введення на території України карантин­них заходів суттєво змінився формат роботи підприємств та профспілкових організацій, що вплинуло також на здійснення такого контролю. Про це свід­чать зведені показники інфор­мації про правозахисну роботу ФПУ та її членських організацій у І півріччі 2020 року.
 
Профспілки за кордоном
  ПОПІКЛУЄМОСЬ ПРО СФЕРУ ПІКЛУВАННЯ!
ПОПІКЛУЄМОСЬ ПРО СФЕРУ ПІКЛУВАННЯ! 29 жовтня відзнача­тиметься Всесвіт­ній день дій «Час інвестувати в сфе­ру піклування про людей».
 
Регіональні новини
  11 МЛН ГРН ЗАБОРГУВАЛИ ЗАКАРПАТЦІ ПІДПРИЄМСТВАМ ЖКГ
11 МЛН ГРН ЗАБОРГУВАЛИ ЗАКАРПАТЦІ ПІДПРИЄМСТВАМ ЖКГ Закарпатська обласна ор­ганізація профспілки працівників ЖКГ – най­більша за чисельністю серед галузей промис­ловості та сфери обслуговуван­ня нашого краю. Основою взає­модії профспілкових організа­цій з керівниками підприємств і навчальних закладів є кон­структивний соціальний діалог, який знаходить відображення у колективних договорах і угодах та спрямований на спільне ви­рішення економічних і соціаль­них питань.
 
Різне
  ОСТРОВИ В ОКЕАНІ – «ПОДАЛІ ВІД ПОЛІТИКІВ»
ОСТРОВИ В ОКЕАНІ – «ПОДАЛІ ВІД ПОЛІТИКІВ» До 2022 року у Тихому океані з’явиться перша незалежна пла­ваюча країна, громадяни якої жи­тимуть без урядових законів та користуватимуться власною ва­лютою Vayron.
 
Офіційно
  ПРАЦЯ БЕЗ ПРАВ ПРИЗВЕДЕ ДО УКОРІНЕННЯ БІДНОСТІ
ПРАЦЯ БЕЗ ПРАВ ПРИЗВЕДЕ ДО УКОРІНЕННЯ БІДНОСТІ Президія Федерації профспілок України на своєму засіданні 24 ве­ресня ухвалила Заяву до Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжнарод­ного дня боротьби з бідністю, що відзначається 17 жовтня.
 
Внутрішнє життя
  УКЛАДЕНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ФПУ ТА НСЖУ
УКЛАДЕНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ФПУ ТА НСЖУ За рішенням Президії Федерації профспілок України, 16 жовтня у Будинку профспілок відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між Федерацією профспілок України та Національною спілкою журналістів України (НСЖУ).
 
Спецвипуск
  ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОДОЛАЄМО БІДНІСТЬ
ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ ПОДОЛАЄМО БІДНІСТЬ З метою обговорення шляхів новітнього ін­дустріального розви­тку України, зокрема запропонованих гру­пою експертів та вчених у до­слідженні «Економічне від­родження через індустріаль­ний розвиток України», про­водиться серія круглих сто­лів з питань зміни економіч­ної моделі країни, подолання бідності, тіньової економіки як внутрішнього ресурсу для сучасного індустріального розвитку.
 
Тема номера
  НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІДНОСТІ
НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ БІДНОСТІ Загрозливі явища, що відбуваються в еконо­міці, зокрема скоро­чення робочих місць, значна «тінізація» за­йнятості та доходів, трудова міграція працездатного насе­лення, зростаюча заборгова­ність із заробітної плати, низький рівень оплати праці тощо, негативним чином впливають на ситуацію щодо рівня бідності серед населен­ня України.
 
Регіональні новини
  ЗАЙНЯТІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
ЗАЙНЯТІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ На виконання заходів до Міжнародного дня боротьби з бідністю у Київській обласній раді профспілок відбулася зустріч голови облпрофради Лідії Харченко з директором Київського обласного центру зайнятості Де­нисом Дармостуком.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання