« на головну 24.01.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1034)
19
Грудень
 
Інтерв’ю
 
Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»


РУБРИКИ


Передплата

Статті
Внутрішнє життя
  Сучасний простір медіаграмотності: перспективи розвитку в Україні
Сучасний простір медіаграмотності: перспективи розвитку в Україні 21–22 березня в м. Києві відбула­ся 7-ма міжнародна науково-ме­тодична конференція «Сучасний простір медіаграмотності та пер­спективи його розвитку».
 
Тема номера
  Готуємось до літнього оздоровлення та відпочинку дітей
Готуємось до літнього оздоровлення та відпочинку дітей Профспілкові організації Украї­ни традиційно опікуються питан­нями оздоровлення та відпочин­ку дітей, вважаючи цю роботу важливим мотиваційним чинни­ком членства в профспілці через надання соціальних послуг.
 
Офіційно
  Соціальна напруга в трудових колективах шахтарів досягла критичної межі
Соціальна напруга в трудових колективах шахтарів досягла критичної межі У зв’язку з критичною ситуацією, що склала­ся у державному секторі вугільної промис­ловості, голова Укрвуглепрофспілки Віктор Турманов звернувся з листом до Голови Фе­дерації профспілок України Григорія Осо­вого стосовно сприяння у проведенні невід­кладної зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом для вжиття не­обхідних заходів щодо стабільної діяльності державних вугледобувних підприємств.
 
Профпанорама
  Необхідно дотримуватись принципів соціального партнерства
Необхідно дотримуватись принципів соціального партнерства 21 березня у м. Києві відбув­ся IV пленум Центрального ко­мітету Атомпрофспілки, який було присвячено проблемам підприємств атомно-енерге­тичного комплексу України, що вимагають термінового ви­рішення спільними зусиллями соціальних партнерів. Тому на зібрання було запрошено ке­рівників профільного міністер­ства, ДАЗВ, підприємств галузі.
 
Суспільство
  «Міс Кривбасзалізрудком – 2019»
«Міс Кривбасзалізрудком – 2019» На Криворізькому залізо­рудному комбінаті вже дру­ге десятиліття поспіль у бе­резні проходить конкурс «Міс КЗРК».
 
Що відбувається?
  Глобальні профспілки наголошують на пріоритетності розвитку української економіки
Глобальні профспілки наголошують на пріоритетності розвитку української економіки 19 березня у столичному Бу­динку спілок відбулась робо­ча зустріч керівництва ФПУ із заступником генерального секретаря Глобального со­юзу ІndustriALL Кемалем Оз­каном та керівниками всеукраїнських профспілок, що входять до цієї організації.
 
Актуально
  Відкрито проект МОП з питань оплати праці в Україні та подолання заборгованості із зарплати
Відкрито проект МОП з питань оплати праці в Україні та подолання заборгованості із зарплати В Україні запроваджено дворіч­ний проект Міжнародної органі­зації праці «Оплата праці в Укра­їні: технічна допомога задля подолання заборгованості із за­робітної плати, встановлення міні­мальної заробітної плати та рівно­го винагородження», презентація якого відбулася 12 березня.
 
Тема номера
  Гендерна рівність – одна з цінностей профспілок
Гендерна рівність – одна з цінностей профспілок 12–13 березня в Чернігів­ському навчально-мето­дичному центрі профспілок відбувся семінар «Впрова­дження сучасних підходів із забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоло­віків у діяльність профспіл­кових організацій», який зі­брав представників різних всеукраїнських профспілок.
 
Внутрішнє життя
  Формуємо майбутнє разом з учителями
Формуємо майбутнє разом з учителями Виклики, проблемні питання та шляхи вдосконалення ро­боти Профспілки працівників освіти і науки України, її ор­ганізаційних ланок щодо ре­алізації статутних завдань у ході звітно-виборної кампанії 2019–2020 років обговорюва­ли учасники засідання плену­му ЦК Профспілки, що відбув­ся 14 березня у м. Києві.
 
Регіональні новини
  Підбито підсумки виконання Територіальної угоди за 2018 рік
Підбито підсумки виконання Територіальної угоди за 2018 рік Минуло майже три десятиріч­чя з часу укладення (1991 р.) першої на Дніпропетровщині й однієї з перших в тодішньо­му Союзі Територіальної уго­ди між профспілками та орга­нами влади. Незабаром до неї приєдналися об’єднання ро­ботодавців, а в 2017 році – об­ласна рада. І всі ці роки угода сприяла вирішенню цивілізо­ваним шляхом, за столом пе­ремовин багатьох проблем соціально-трудових відносин і економічного розвитку регі­ону, конкретних трудових ко­лективів, захисту інтересів трудящих і всього населення.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

29.12.2019 00:08

15.11.2019 21:42

15.11.2019 21:41

15.11.2019 21:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання