« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті
Суспільство
  ТИЖДЕНЬ ЗДОРОВ’Я У SPORT LIFE
ТИЖДЕНЬ ЗДОРОВ’Я У SPORT LIFE Турбуючись про здоров’я та зміцнення імунітету членів профспілок в умовах епідемії COVID-19, тотального падіння рівня доходів працюючих грома­дян, масових випадків не­своєчасної виплати заробіт­ної плати, звільнень та ско­рочень, соціально відпові­дальні компанії Центр соці­альних послуг та мережа фітнес-клубів Sport Life в рамках партнерської про­грами ФПУ «Соціальний профспілковий квиток» про­водять безпрецедентний со­ціальний фестиваль – «Тиж­день здоров’я у Sport Life».
 
Спецвипуск
  ТРУДОВА РЕФОРМА «ПО-УКРАЇНСЬКИ»: ЯКИЙ ВЕКТОР ОБИРАЄ ДЕРЖАВА?
ТРУДОВА РЕФОРМА «ПО-УКРАЇНСЬКИ»: ЯКИЙ ВЕКТОР ОБИРАЄ ДЕРЖАВА? Переговори, консуль­тації, спільне із соці­альними партнера­ми опрацювання за­конодавчих пропо­зицій щодо змін до законо­давства, яким регулюються трудові відносини в Україні, триває вже не перший рік. Проте, юридично-правового оформлення ця робота так і не набула. Хоча редакцій про­єкту Трудового кодексу було декілька, і в тому числі при­йнятих у першому читанні Верховною Радою.
 
Спецвипуск
  ВЛАДА ГОТУЄ ЧЕРГОВІ НОВОРІЧНІ «ПОДАРУНКИ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ВЛАДА ГОТУЄ ЧЕРГОВІ НОВОРІЧНІ «ПОДАРУНКИ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ За солідарної підтримки міжна¬родних профспіл¬кових організа¬цій та завдяки всеукраїнським акціям протесту профспілкам вдалося зупини¬ти лібералізацію трудового законо¬давства, зокрема просування уря¬дового законо¬проєкту «Про пра¬цю» (реєстр. № 2708), що комп-лексно розкривав усі лібертаріан¬ські плани насту¬пу влади на права працівників і профспілок.
 
Внутрішнє життя
  КОЖЕН МАЄ ПРАВО НА ОБ’ЄДНАННЯ У ПРОФСПІЛКИ!
КОЖЕН МАЄ ПРАВО НА ОБ’ЄДНАННЯ У ПРОФСПІЛКИ! 20 листопада, напередодні Дня Гідності та Свободи, з метою поширення інформа¬ції про важливість конституційного права громадян на об’єднання у проф¬спілки, членські організації ФПУ з усіх куточків України взяли участь у Всеукраїнському профспілковому флешмобі під гаслом «Кожен має пра¬во на об’єднання у профспілки».
 
Що відбувається?
  21 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ
21 ЛИСТОПАДА – ДЕНЬ ГІДНОСТІ ТА СВОБОДИ 21 листопада Україна всьоме відзначатиме День Гідності та Свободи.
 
Людина і праця
  УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВІСТЬ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ПОТРЕБУЄ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 12 листопада від­булася робоча зустріч керів­ництва Федера­ції профспілок України, галузевих профспі­лок виробничої сфери з віце- прем’єр-міністром України – міністром з питань стратегіч­них галузей промисловості України Олегом Уруським.
 
Актуально
  ПМГУ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЄКТУ ПРО ДЕРЕГУЛЯЦІЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
ПМГУ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЄКТУ ПРО ДЕРЕГУЛЯЦІЮ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Нещодавно Урядом було презентовано проєкт закону «Про внесення змін до де­яких законодавчих актів України щодо дерегу­ляції трудових відносин».
 
Тема номера
  ПРАЦІВНИКИ ВИМАГАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ
ПРАЦІВНИКИ ВИМАГАЮТЬ ГАРАНТІЙ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗПЕЧНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ Майже 90 профспіл­кових лідерів, які представляють працівників най­більшої трансна­ціональної сталеливарної та гірничодобувної компанії ArcelorMittal, обговорили останні події в компанії на зустрічі глобальної проф­спілкової мережі, що відбу­лася 3–4 листопада в режимі онлайн.
 
Профпанорама
  «МИ МОБІЛІЗУЄМО ВСІ СИЛИ, АБИ НЕ ДОПУСТИТИ НАХАБНОГО ЗНИЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ»
«МИ МОБІЛІЗУЄМО ВСІ СИЛИ, АБИ НЕ ДОПУСТИТИ НАХАБНОГО ЗНИЩЕННЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ» «Днями з’явилась інформація про те, що україн­ська делегація була на зустрі­чі в Казахстані й обговорювала закупівлю локомотивів, рейок та іншої продукції для модерні­зації одного з найбільших під­приємств України «Укрзалізни­ця». Така ситуація обурює. Фе­дерація роботодавців України звернулась до Прем’єр-міністра з вимогою не допустити заку­півлі продукції машинобудів­ної та металургійної галузей для модернізації українських підприємств за кордоном.
 
Що відбувається?
  ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗМУШУЄ ПІДПРИЄМСТВА ВДАВАТИСЬ ДО КРАЙНІХ ЗАХОДІВ
ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗМУШУЄ ПІДПРИЄМСТВА ВДАВАТИСЬ ДО КРАЙНІХ ЗАХОДІВ 12 листопада в ДАХК «Артем» відбулося спільне засідання профспілкового ко­мітету та адміні­страції за участю президента компанії, голови правління Во­лодимира Зіміна, а також дирек­торів за основними напрямками діяльності.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання