« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Збагачуємо здоров`ям
Збагачуємо здоров`ям
  20 років «Укрпрофтуру»
20 років «Укрпрофтуру» Щороку завершення літнього туристич­ного сезону та підбит­тя його підсумків традиційно збігають­ся з підготовкою до святкування Всесвіт­нього дня туризму та Дня туризму в Украї­ні. А цей рік для нас особливий, адже 20 ро­ків тому було створе­не закрите акціонерне товариство по туриз­му та екскурсіях «Укрпрофтур», яке є ровесником незалеж­ної України.
 
Збагачуємо здоров`ям
  «Золота середина» дитячого відпочинку
«Золота середина» дитячого відпочинку У дитячих таборах уже розпочалася третя зміна, в яку оздоровлюються май­же 3 тис. дітей. Слід зазначити, що перші дві зміни оздоровлення та відпочин­ку пройшли на високому рівні. Так, у таборах смт Кирилівки полюбляють від­почивати діти не тільки із Запорізької, а й Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської та інших областей України.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Чому море теплішає
Чому море теплішає Нещодавно у «Профспілкових віс­тях» було надруковане інтерв’ю з Го­ловою ФПУ Василем Хара, яке уваж­но прочитали й у колективі кримсь­кого санаторію «Лівадія» Укрпрофоздоровниці. І, зрозуміло, не тільки тому, що цей санаторій згадується в інтерв’ю.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Профспілкові оздоровниці зустрічають дітей
Профспілкові оздоровниці  зустрічають дітей Настала чудова літня пора – екза­мени й шкільні лінійки позаду, тож тепер саме час поміркувати, де від­почивати та набиратися сил до но­вого навчального року нашим дітям так, щоб і ми були спокійні й вони активно, з користю для здоров’я від­почили. А з огляду на зростання рів­ня захворюваності, поширення хво­роб серед дітей та збільшення кіль­кості дітей-інвалідів, питання ліку­вання та оздоровлення малечі стає ще актуальнішим. Аби не «ламати» голову, куди відправити своє чадо чи куди разом з ним поїхати, ми вам допоможемо, розповівши про оздо­ровниці профспілок України, які гос­тинно запрошують дітей і підліт­ків на лікування та відпочинок.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Храм здоров’я святкує ювілей
Храм здоров’я  святкує ювілей 50-річчя профспілкового санаторію «Хмільник» – це не одноденне свято з оркестром, вітаннями та кон­цертною програмою, а результат щоденної наполегливої праці всього колективу. Напевно, не лише теплі слова, що лунали в святковому залі Палацу культури санаторію на честь ювілею, а й нагороди, вручені колективу й окремим працівни­кам, свідчать про сумлінну працю і належний рівень цього закладу. Серед поважних гостей, які особис­то привітали один з найкращих санаторіїв України, були Голова ФПУ Василь Хара, голова ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Микола Су­бота, колеги з інших українських санаторіїв, урядовці різного рівня. Також теплі слова на адресу сана­торію лунали від Прем’єр-міністра Миколи Азарова і Голови Верховної Ради Володимира Литвина, багатьох інших відомих людей… Щоправда, їхні вітання були пере­дані листівками.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Курортний рай
Курортний рай Україна багата на різноманітні природні ресурси, які використовують у лікувально-оздоровчих цілях. М’який клімат, мінеральні води, мулові і торф’яні лікувальні грязі,теплі моря, гірські та степові ландшафти, лісові масиви, річки й озера створюють сприятливі умови для лікування багатьох захворювань.Практично немає хвороб, показаних для санаторно-курортного лікування, яких би не можна було лікувати на курортах України і, зокрема, в оздоровницях закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України (ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»).
 
Збагачуємо здоров`ям
  Зберегти реабілітаційну систему
Зберегти реабілітаційну систему Санаторно-курортна справа, в якій одне з голо­вних місць по­сідає віднов­лювальне лі­кування, є частиною державної по­літики, що дає змогу цілеспрямо­вано й ефективно здійснювати профілактику захворювань та, відповідно, зменшувати витрати із бюджету на оплату лікарняних листків. Медична реабілітація на­самперед спрямована на збережен­ня здоров’я нації та трудового по­тенціалу України.
 
Збагачуємо здоров`ям
  На краю прірви: робимо рішучий крок уперед?
На краю прірви: робимо рішучий крок уперед? Стан справ із розвитком спорту зазвичай якнайповні­ше характеризує як сьогодення, так і перспективи будь-якої країни. Регулярні заняття фізкультурою гаранту­ють, що нація в переважній більшості здорова, а відтак і спроможна до трудових звершень, натомість спорт високих досягнень як надбудова на базі масового забезпе­чує країні репутаційні та інвестиційні дивіденди. Тож зазвичай у розвинених країнах навіть не виникає пи­тання, масовим чи професійним спортом опікуватися – бо це нерозривно пов’язані елементи, хоч кожен і має свою специфіку. Разом з тим в Україні навіть на 20-му році незалежності влада, здається, досі не затямила, які ризики чекають на країну, де проблеми фізкультури й спорту відсуваються на …надцяте місце.
 
Збагачуємо здоров`ям
  Пропозиції ради керівників до Президії ФПУ, Верховної Ради та Кабінету міністрів України
Пропозиції ради керівників до Президії ФПУ, Верховної Ради та Кабінету міністрів України 1. Поновити норму частини 3 статті 12 Закону України «Про плату за землю», на­каз МоЗ України від 01.10.1998 № 289 «Про за­твердження Переліку спе­ціалізованих санаторіїв з реабілітації хворих, які звільняються від сплати зе­мельного податку» та вклю­чення до цього переліку са­наторно-курортних за­кладів товариства.
 
Збагачуємо здоров`ям
  У режимі жорсткої економії
У режимі жорсткої економії 22 лютого Рада керівників ЗАТ «Укрпрофоздоровни­ця» підбила підсум­ки фінансово-госпо­дарської діяльності за 2010 рік і обгово­рила питання ви­живання у складних умовах і збереження санаторно-курорт­ної системи за від­сутності фінансу­вання та значної затримки пла­тежів Виконавчою дирекцією Фонду со­ціального страху­вання з тимчасової втрати працездат­ності (ФССТВП).
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання