« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УТВОРЕННЯ ФЕДЕРАЦІЇ  НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ Прийнята Установчим з’їздом незалежних професійних спілок України 6 жовтня 1990 року
 
Спецвипуск
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ: «25-ЛІТТЯ – СЛУШНА НАГОДА ПРОАНАЛІЗУВАТИ ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ, ОКРЕС- ЛИТИ НОВІ ІСТОРИЧНІ ЗАВДАННЯ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ, ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ: «25-ЛІТТЯ – СЛУШНА НАГОДА ПРОАНАЛІЗУВАТИ ПРОЙДЕНИЙ ШЛЯХ, ОКРЕС- ЛИТИ НОВІ ІСТОРИЧНІ ЗАВДАННЯ» «Шановні спілчани! Фе­дерація профспілок України відзначає 25-ліття своєї діяль­ності. Ці роки були сповнені для нас усіх нелегкою роботою і послідов­ною боротьбою за права й інтереси працівників через соціальний діа­лог, масові протестні акції, трудові спори. Ми тричі вступали у колек­тивний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України, а в 2015 році впер­ше також із Спільним представниць­ким органом роботодавців на націо­нальному рівні.
 
Спецвипуск
  НЕ ДОПУСТИТИ ПОГІРШЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
НЕ ДОПУСТИТИ ПОГІРШЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ Під час економічних криз відсутність належного від­шкодування з Державного бюджету витрат соціально­го страхування ставила систему під загрозу неви­конання нею своїх фінан­сових зобов’язань перед застрахованими особами. Та завдяки принциповій по­зиції профспілок завжди вдавалося знайти вихід зі скрутного становища.
 
Спецвипуск
  ФОРМУЛА БІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА: ЗНЕЦІНЕНА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА
ФОРМУЛА БІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПРАЦІВНИКА: ЗНЕЦІНЕНА МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА Сьогодні в Україні мінімаль­на зарплата, навіть підви­щена з 1 вересня ц.р. до 1378 грн, не гарантує пра­цюючій людині порятунку від бідності. Вона не забез­печує основних потреб пра­цівника та членів його сім’ї. Її недостатньо навіть для фізичного виживання само­го працівника.
 
Спецвипуск
  Другий крок на захист конституційних прав людини праці
Другий крок на захист конституційних прав людини праці 3 червня більше тисячі профспілкових акти­вістів знову прийшли до Кабінету Міністрів України – це вже другий етап акції на під­тримку вимог профспілок у колективному трудовому спорі з Урядом і роботодавцями. Під стінами вищого органу виконавчої влади зібралися представники агропромислового комплексу, охорони здоров’я, освітньої галу­зі, соціальної сфери, Пенсійного фонду, На­ціональної академії наук України, регіональ­них профспілкових організацій, шахтарі та ін. Обстоюючи законні права громадян, проф­спілки продовжують виступати проти під­вищення ціни на газ і тарифів на комуналь­ні послуги, «безстрокової шокової терапії», яку проводить Уряд, та відсутності реальних соціально-економічних реформ.
 
Спецвипуск
  Звернення голови спільного представницького органу об’єднань профспілок Григорія ОСОВОГО до депутатських фракцій
Звернення голови спільного представницького органу об’єднань профспілок Григорія ОСОВОГО до депутатських фракцій 29 травня 2015 року Голова Спільного пред­ставницького орга­ну об’єднань профспі­лок Григорій Осовий звернувся до всіх де­путатських фракцій по­літичних партій Вер­ховної Ради України з вимогою сприяти у ви­рішенні найбільш го­стрих питань, які тур­бують спілчан.
 
Спецвипуск
  Юрій БОБЧЕНКО: «Ми не повинні зупинятися на шляху захисту прав працівників»
Юрій БОБЧЕНКО: «Ми не повинні зупинятися на шляху захисту прав працівників» На акції протесту 27 травня з дуже емоційною та конструктивною промовою виступив голова первин­ної організації Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості ПАТ«Арселор­Міттал Кривий Ріг» Юрій Бобченко.
 
Спецвипуск
  Профспілки вимагають підвищення заробітних плат та пенсій, справедливі ціни на газ і тарифи на комунальні послуги
Профспілки вимагають підвищення заробітних плат та пенсій, справедливі ціни на газ і тарифи на комунальні послуги Прес-конференція під таким гас­лом відбулася в Інформаційній агенції «Укрін­форм» 26 трав­ня і передувала початку першого попереджуваль­ного етапу піке­тування Кабіне­ту Міністрів на підтримку вимог профспілок у ко­лективному тру­довому спорі з Урядом та робо­тодавцями.
 
Спецвипуск
  Відсутність соціального діалогу примусила людей вийти на вулиці
Відсутність соціального діалогу примусила людей вийти на вулиці Щоб захистити інтереси людей праці та покласти край антисоціальній політиці Уряду, профспілки змушені були вдати­ся до більш радикальних дій – вступити у колективний трудовий спір з Урядом та роботодавцями на національному рівні. Головними його причинами ста­ло грубе, довготривале масштабне по­рушення Кабінетом Міністрів та робо­тодавцями законодавчо визначених трудових прав і соціальних гарантій працівників. 27 травня під стіни Кабмі­ну пришли близько тисячі спілчан, аби відстояти вимоги до Уряду та робото­давців. Це був перший етап поперед­жувального пікетування.
 
Спецвипуск
  Від тотальної несправедливості до соціальної справедливості
Від тотальної несправедливості до соціальної справедливості Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про вшанування подви­гу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небес­ної Сотні». Докумен­том встановлено що­річне відзначення 20 лютого Дня Героїв Не­бесної Сотні – на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Ре­волюції гідності (листо­пад 2013 року – лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, від­стоюючи права і свобо­ди людини, європей­ське майбутнє України. Символічно, що саме цього дня світова спільнота відзначає Всесвітній день соці­альної справедливості – власне, того ж, за що і боровся Майдан.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання