« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  Наступ на профспілкові права
Наступ на профспілкові права Федерація профспілок України отримала тривожні повідомлення від голови первинної профспілкової організа­ції товариства з додат­ковою відповідальністю «Пальмірський цукро­вий завод» Золотонось­кого району Черкаської області Володимира Де­нисенка і голови первин­ки товариства з обме­женою відповідальніс­тю «Чортківський цук­ровий завод», що у Тер­нопільській області, Ігоря Сушельницького щодо примусового роз­пуску профспілкових ор­ганізацій, які діють на цих підприємствах. За­значені цукрові заводи входять до складу по­тужної компанії «Кер­нел-Трейд».
 
Спецвипуск
  Час єдиного фронту!
Час єдиного фронту! У грудні минулого року в Москві відбулася Кон­ференція МКП–ПЄРР, присвячена проблемам у сфері прав профспілок на теренах СНД. Участь у форумі взяли лідери та профспілкові активіс­ти з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Киргизстану, Казахстану, Молдови, Російської Федерації, України, представники Міжнародної конфедерації профспілок і її Пан’європейської ре­гіональної ради, національних профцентрів Єв­ропи, глобальних профспілкових федерацій.
 
Спецвипуск
  Хижаки – однієї крові: наїзд на профспілки Грузії. Брутальне втручання Генеральної прокуратури в справи профспілок
Хижаки – однієї крові: наїзд на профспілки Грузії. Брутальне втручання Генеральної прокуратури в справи профспілок Ранком 3 серпня 2004 року голову Об’єднання профспілок Грузії (ОПГ) Іраклія Тугуші було зупинено біля приміщення ОПГ чотирма представ­никами служби безпеки, які без пред’явлення ордера на арешт чи будь-яких інших документальних підстав для затримання запропонували йому вирушити з ними до своєї «контори».
 
Спецвипуск
  Заява Федерації професійних спілок України
Заява Федерації професійних спілок України Генеральний проку­рор України Віктор Пшонка під час бри­фінгу 8 вересня ц.р. звинуватив Федера­цію профспілок України в намаганні відчуження державного майна на суму 2 млрд грн, а також у діях, до яких ФПУ зовсім не при­четна. У зв’язку з цим Федера­ція профспілок заявляє, що вкотре у своїх публічних заявах представники про­куратури вдаються до без­підставних звинувачень, наведення неправдивих да­них, перекручування фак­тів.
 
Спецвипуск
  Від кого треба захищати профспілкове майно?
Від кого треба захищати профспілкове майно? 8 вересня 2011 року було проведено брифінг Генерального прокурора України на тему: «Діяльність органів прокура­тури України щодо захисту державного майна, яке знахо­диться у користуванні Федерації профспілок України».
 
Спецвипуск
  ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ
ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ Судова колегія з перегляду рішень, ухвал, постанов Вищого арбітражного суду України у складі: Заступника голови А. Осетинського Судді Є. Борденюк Розглянула заяву відповідно до ст. 92 АПК України Про перевірку рішення (постанови, ухвали) від 20.01.97 судової колегії з розгляду спорів Вищого арбітражного суду України У справі № 1377 За позовом Фонду державного майна України До Федерації профспілок України Фонду соціального страхування України АТ «Укрпрофоздоровниця» про визнання недійсними установчих документів.
 
Спецвипуск
  ІЗ ВИСНОВКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ (СЕРПЕНЬ 2011 РОКУ)
ІЗ ВИСНОВКУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМ. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ (СЕРПЕНЬ 2011 РОКУ) «Аналізую­чи з точ­ки зору консти­туційних принципів майнові пре­тензії, які висувають орга­ни державної влади до Фе­дерації профспілок Укра­їни та її членських органі­зацій щодо майна, набуто­го в порядку правонаступ­ництва від Укрпрофради та Загальної конфедерації профспілок СРСР з поси­ланням на окремі нормативно-правові акти, слід зробити висновок, що такі претензії не відповідають вказаним принципам.
 
Спецвипуск
  Отнять и поделить
Отнять и поделить Вызвало сенса­цию сообщение в СМИ об обыс­ке в помещении Федерации профсоюзов Ук­раины. Мол, вот она, длань закона, распро­стершаяся над коррупционера­ми. Невзирая на то что пред­седатель ФПУ Василий Хара является на­родным депу­татом от Партии регио­нов, власть го­това искать коррупционе­ров в его ведомстве. Но это только витри­на, созданная для забалты­вания сути противоречий.
 
Спецвипуск
  Рада позитивно оцінила роботу Голови ФПУ Василя ХАРА. Виступ Голови ФПУ В. Г. ХАРА на засіданні ради ФПУ 7 вересня 2011 року
Рада позитивно оцінила роботу Голови ФПУ Василя ХАРА. Виступ Голови ФПУ В. Г. ХАРА на засіданні ради ФПУ 7 вересня 2011 року В марте, на VI съезде Фе­дерации профсоюзов Украи­ны, были подведены итоги работы и намечены даль­нейшие перспективы разви­тия. Несмотря на то, что про­шло не так много времени, сделать мы успели немало. Получены результаты, кото­рыми можем гордиться, но есть и ошибки, за которые нужно нести ответствен­ность, и самое главное – быс­трее их исправлять.
 
Спецвипуск
  Для мене, всіх і кожного. Що дає власність членам профспілок?
Для мене, всіх і кожного. Що дає власність членам профспілок? Майно профспі­лок складається переважно з оздо­ровчих та турис­тичних закладів, а також унітар­них підприємств, які в першу чергу обслуговують оздоровниці, ту­ристичні готелі, спортивні об’єкти. За структурою, сис­темою обслугову­вання об’єкти майнового комп­лексу розраховані здебільшого на ве­ликі групи й ма­лозабезпечені вер­стви населення.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання