« на головну 21.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1253)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Спецвипуск
Спецвипуск
  Звернення Президії Федерації профспілок України з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю
Звернення  Президії Федерації профспілок України з нагоди Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня 2012 року профспілковий рух уп’яте відзна­чатиме Всесвітній день дій за гідну працю. Започаткований 2008 року за ініціативою Міжнародної конфедера­ції профспілок (МКП), цей День надає можливість профспілкам висловити масову підтримку загаль­ній програмі Міжнарод­ної організації праці (МОП) «Гідна праця для всіх», прийнятій у 1999 році. Програма складаєть­ся з чотирьох елементів: зайнятість, права, захист та діалог і ґрунтується на переконанні, що всі ці еле­менти потрібні для ство­рення якнайкращих умов для соціального розвитку.
 
Спецвипуск
  Заява загальної конфедерації профспілок до Всесвітнього дня дій за гідну працю
Заява  загальної конфедерації профспілок до Всесвітнього дня дій за гідну працю 7 жовтня світо­вий профспілко­вий рух тради­ційно відзнача­тиме Всесвітній день дій за гідну працю.
 
Спецвипуск
  ФПУ та МОП: обрії співпраці
ФПУ та МОП: обрії співпраці Днями у Києві побував представник Міжнарод­ної організації праці Овідіу Журка. Він зустрів­ся з Головою Федерації профспілок України Юрі­єм Куликом і його заступником Сергієм Кон­дрюком. У ході робочої зустрічі обговорювалися питання співробітництва між ФПУ та МОП. Наш кореспондент попросив Овідіу Журку відпо­вісти на низку запитань.
 
Спецвипуск
  Василь Костриця: «Досягнення гідної праці – це постійна робота, щоденний безперервний процес
Василь Костриця: «Досягнення гідної праці – це постійна робота, щоденний безперервний процес Кожен уряд і кожна людина зокрема хо­тіли б мати гідну працю задля соціаль­ного миру і спокою в тій чи іншій держа­ві. Не є винятком і Україна. Тож напере­додні Всесвітнього дня дій за гідну пра­цю ми звернулися до Національного ко­ординатора Міжнародного бюро праці в Україні Василя Костриці, аби він розпо­вів нам про гідну працю у нашій державі та окреслив перспективи її розвитку.
 
Спецвипуск
  Запозичена праця: шлях до безправ’я
Запозичена праця: шлях до безправ’я Поняття та концепція запозиченої праці виникли в Сполучених Штатах Америки ще в 60-ті роки минулого століття. Легі­тимність такої форми нестійкої зайнятості була визнана Міжнарод­ною організацією праці, яка 1997 року прийняла конвенцію № 181 і рекомен­дацію № 188 про приватні агентства зайнятості. Відповідно до цих докумен­тів таким агентствам надається право найму працівників з метою пере­дачі їх третій стороні.
 
Спецвипуск
  Урегулювання проблем трудової міграції
Урегулювання проблем трудової міграції Профспілки України розглядають трудову міграцію – як на національному, так і галузевому рівнях – серед пріоритетних завдань десятиріччя. Україна як країна походження трудових мігрантів і країна-донор має два стратегічних завдання. По-перше, завдяки державному регулюванню внутрішнього ринку праці скоротити від­тік активного працездатного населення, по-друге, за ра­хунок регулювання притоку трудових мігрантів із кра­їн колишнього СРСР і підвищення престижу роботи та гідної її оплати створити умови для внутрішньої мі­грації як основи сталого розвитку економіки країни.
 
Спецвипуск
  Звернення з нагоди міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана
Звернення з нагоди міжнародного Дня людей похилого віку та Дня ветерана У всьому світі 1 жовтня, згідно з Резо­люцією Генеральної асамблеї ООН, проголошено Міжнародним днем лю­дей похилого віку, а в Україні відзнача­ється ще й День ветерана.
 
Спецвипуск
  Соціальні гарантії для ветеранів
Соціальні гарантії для ветеранів Про заходи Організації ветеранів України з підготовки до 70-річчя Перемо­ги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років та 70-річниці визволення України від фашистських загарбників, політичну ситуацію, що склалася в нашій країні напередодні парламентських виборів, і прийом Організації ветеранів державної прикордонної служби України до складу Організації ветеранів України йшлося під час ІІ пленуму Ради Організації ветеранів України, який відбувся 19 вересня у столичному Будинку спілок.
 
Спецвипуск
  Ветерани профспілкової ниви
Ветерани профспілкової ниви Старі кадри... Стара гвардія... Ці поняття існують давно. І несуть в собі позитивний сенс. Так зазвичай характеризують професіоналів високого класу, за плечима яких величезна школа життя. Саме до їх числа нале­жать наші герої – сильні люди, які багато років віддали профспілковій ниві. Люди, які навіть на пенсії не втомлюються перебувати в гущі подій, що від­буваються в державі, воювати з несправедливістю і беззаконням, відгукува­тися на все неординарне, не зраджуючи собі у власних судженнях і вчинках.
 
Спецвипуск
  ФПУ на захисті прав ветеранів
ФПУ на захисті прав ветеранів Нині вкрай важливими є питання посилення соціального захис­ту найуразливіших верств населення: ветеранів війни, праці, інвалідів тощо. Федерація профспілок України постійно три­має на контролі забезпечення належної соціальної підтримки цих категорій населення та реагує на зміни, які відбуваються у сфері пенсійного забезпечення, надання різних соціальних га­рантій, пільг, соцобслуговування тощо.
 

Сторінки: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання