« на головну 03.12.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1133)
25
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»

ЖОЛТ ДУДАШ: «ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ ПРО БЗР ТА ІНСПЕКЦІЮ ПРАЦІ, ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТАМ МОП І ЄС, Є КІНЦЕВОЮ МЕТОЮ ПРОЄКТУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Актуально
Актуально
  ЯКОЮ МАЄ БУТИ ЗАРПЛАТА?
ЯКОЮ МАЄ БУТИ ЗАРПЛАТА? Нещодавно (тепер уже колиш­ній) віцепрем’єр Олексій Резніков заявив, що «члени українського уряду не повинні отримувати заробіт­ну плату менш ніж 100 тис. грн на мі­сяць». І тут же обґрунтував: «Міністр – це політична посада». За його слова­ми, він на роботі фактично постійно: «Коли ти навіть на лікарняному – маєш право голосувати під час засі­дань уряду. Навіть якщо ти формаль­но у відпустці – тебе можуть у будь-який момент відкликати. А рівень відповідальності… Ну, вищий важко придумати».
 
Актуально
  ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ–2022 У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ
ВЕРХОВНА РАДА УХВАЛИЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ–2022 У ПЕРШОМУ ЧИТАННІ Верховна Рада Украї­ни у першому читан­ні підтримала про­єкт Закону про Дер­жавний бюджет України на 2022 рік. Доку­мент підтримали 264 народні депутати. Йдеться про ухва­лений проєкт Постанови Вер­ховної Ради № 6000-П «Про ви­сновки та пропозиції до про­єкту Закону України про Дер­жавний бюджет України на 2022 рік». Це рішення і є схва­ленням проєкту Держбюдже­ту на наступний рік за основу.
 
Актуально
  ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19: ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК
ОБОВ’ЯЗКОВІСТЬ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19: ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК Спільний представ­ницький орган профспілок не під­тримує наказ МОЗ «Про затвердження змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підляга­ють обов’язковим профілак­тичним щепленням» від 4 жовтня 2021 року № 2133, яким затверджено зазначе­ний Перелік, оскільки ці до­кументи мають дискриміна­ційні ознаки, суперечать на­ціональним та міжнарод­ним нормативно-правовим актам, згідно з якими вак­цинація є добровільною.
 
Актуально
  ТРУДОВІ ПРАВА, ПЕРЕДБАЧЕНІ КОНСТИТУЦІЄЮ, МАЮТЬ ЗАЛИШАТИСЯ НЕДОТОРКАНИМИ
ТРУДОВІ ПРАВА, ПЕРЕДБАЧЕНІ КОНСТИТУЦІЄЮ, МАЮТЬ ЗАЛИШАТИСЯ НЕДОТОРКАНИМИ Делеговані учасника­ми мітингу біля бу­дівлі Уряду представники профспілок провели 7 жовтня пе­ремовини з першим заступни­ком Голови Верховної Ради України Русланом Стефанчу­ком щодо задоволення вимог Всеукраїнської акції протесту.
 
Актуально
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «НАША АКТИВНІСТЬ І ОБІЗНАНІСТЬ МАЮТЬ БУТИ СТОВІДСОТКОВИМИ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «НАША АКТИВНІСТЬ І ОБІЗНАНІСТЬ МАЮТЬ БУТИ СТОВІДСОТКОВИМИ» Ключові тези виступу Голови ФПУ Григорія Осового на нараді з ке­рівниками всеукраїнських галу­зевих профспілок і територіаль­них профоб’єднань 19 жовтня.
 
Актуально
  ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ТОТАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ Круглий стіл під та­кою назвою відбувся 12 жовтня у столич­ному Будинку проф­спілок. Його органі­затор – Федерація профспі­лок України за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта.
 
Актуально
  РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРОПЕРАТОРА ПрАТ «УКРПРОФТУР» ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
РОБОТА ПРОФСПІЛКОВОГО ТУРОПЕРАТОРА ПрАТ «УКРПРОФТУР» ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ Сучасна індустрія ту­ризму — одна з най­більш швидко про­гресуючих галузей світового господар­ства, яку можна розглядати як самостійний вид економічної діяльності, так і міжгалузевий комплекс.
 
Актуально
  ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДЕРЖАВІ МАЄ БУДУВАТИСЯ НА ПРИНЦИПАХ ЗАКОННОСТІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ»
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДЕРЖАВІ МАЄ БУДУВАТИСЯ НА ПРИНЦИПАХ ЗАКОННОСТІ І СПРАВЕДЛИВОСТІ» 19 серпня у Верховній Раді України було за­реєстровано законо­проєкт № 5857 «Про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України щодо оплати праці». Він безпосе­редньо стосується прав і гарантій найманих працівників, і цілком зрозуміло, що природа появи цього законопроєкту має об’єктивні під­стави. У чому суть документа і яка позиція щодо його прийняття у профспілкової сторони? За комен­тарем «ПВ» звернулись до Голови СПО об’єднань профспілок, Голови Федерації профспілок України Гри­горія Осового.
 
Актуально
  ПРОФСПІЛКОВИЙ ДИСКУРС 30 РОКІВ БУДУЄМО СОЦІАЛЬНУ І ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ РАЗОМ
ПРОФСПІЛКОВИЙ ДИСКУРС 30 РОКІВ БУДУЄМО СОЦІАЛЬНУ І ПРАВОВУ ДЕРЖАВУ РАЗОМ Напередодні 30-ї річниці Незалеж­ності України в столичному Бу­динку профспі­лок пройшов дискурс, де присутні обговорили пер­спективи майбутнього Укра­їни, зокрема національного профспілкового руху.
 
Актуально
  ВІДВЕРТА РОЗМОВА З «5371»
ВІДВЕРТА РОЗМОВА З «5371» Уявіть ситуацію, коли зареє­стрований у Верховній Раді України законопроєкт «ожив», і ви можете постави­ти йому запитання, які є для вас важливими.
 

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

26.11.2021 23:15

26.11.2021 23:14

19.11.2021 23:33

19.11.2021 23:32

19.11.2021 23:31

13.11.2021 00:26

13.11.2021 00:25

06.11.2021 00:31

06.11.2021 00:30

06.11.2021 00:00

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання