« на головну 23.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

Ян Віллем Гаудріаан: «Європейський та міжнародний профспілковий рух підтримує вимоги українських профспілок у сфері праці»

Ян Віллем Гаудріаан: «Європейський та міжнародний профспілковий рух підтримує вимоги українських профспілок у сфері праці»

Ексклюзивне інтерв’ю з ге­неральним секретарем Єв­ропейської федерації профспілок громадсько­го обслуговування (ЄФПГО) Яном Віллемом Гаудріааном.

– П ане Яне, що приве­ло Вас до Украї­ни?

– Основною при­чиною того, що я тут, в Україні, є обговорення з українськими членськими організаціями, українськими профспілками працівників громадського сектору, які входять до ЄФПГО, ситуацію на­вколо змін, які Уряд і партія Президента пла­нують внести до трудового законодавства, прав профспілок, а також дізнатись у член­ських організацій, що викликає у них стур­бованість, чому вони проти згаданих змін до трудового законодавства. Потрібно обгово­рити ситуацію, зрозуміти стурбованість профспілок.

Я зустрівся з профспілковими лідерами, щоб вислухати їхні заперечення проти нових законів про працю, і вони викликали у мене дуже велике занепокоєння. Профспілки по­боюються, і я погоджуюся з ними, що зміни, які Уряд хоче зробити, є нав’язуванням проф­спілкам поглядів Уряду. Те саме з Трудовим кодексом. Зміни, які вносяться, не врівнова­жують трудові відносини, а йдуть на користь роботодавцям. Урядовці разом з провладни­ми депутатами намагаються ліквідувати права працівників та профспілок, виборені ними протягом тривалого часу, щодо колек­тивного захисту на ринку праці. Тому ми під­тримуємо акції протесту в Україні. Багато профспілок у всьому світі, особливо в Європі, профспілки працівників громадського обслу­говування, наші членські організації, зверну­лись до влади вашої країни з пропозицією відкликати урядовий законопроєкт про пра­цю, розпочати процес реального соціального діалогу з профспілками для пошуку спільної точки зору.

Ми також мали спілкування з Галиною Третьяковою, головою парламентського ко­мітету, який займається цим законопроєк­том. Ми порушили на зустрічі з нею питання, пов’язані з ринком праці. Парламент, Уряд та соціальні партнери мають бути готовими до інших змін, таких як діджиталізація, розви­ток зеленої економіки, що забезпечать еконо­мічний прогрес в Україні. Зміни до трудового законодавства не вирішують згадані пробле­ми. Вона також зачепила питання корупції в Україні. Знову ж таки, зміни до трудового за­конодавства не вирішують і цю проблему. Як об’єднання профспілок працівників громад­ського обслуговування ми погоджуємося, що з корупцією потрібно боротися, що її потріб­но викорінювати. Це стосується і корупції, пов’язаної з олігархами, які ухиляються від сплати податків, великими компаніями в Україні та багатіями, які не сплачують своєї частки податків. Саме ці завдання я вважаю пріоритетними. Головна увага повинна при­ділятися саме цим пріоритетам.

– Яку бачите перспективу вирішення ситуації? Щоб Ви порадили, як нам дія­ти, виходячи з досвіду інших країн?

– Перспектива вирішення ситуації поля­гає в тому, що Уряд повинен відкликати за­конопроєкт, розпочати процес справжнього діалогу з профспілками, і цей діалог має бути не просто балаканиною, а справжніми пере­говорами за повноправною участю сторін. Під час дискусій є перспектива розглянути проблеми ринку праці, економіки України, вирішити ці питання у рамках програми змін, вжити заходів щодо фактичного підви­щення заробітної плати в Україні, оскільки під час нашої розмови інколи складалось враження, що партія Президента прагне роз­вивати економіку за рахунок низької заробіт­ної плати українців, а не шляхом підвищен­ня їх добробуту. Вони хочуть, щоб у перспек­тиві зарплата зростала. А найкращий спосіб підвищення заробітної плати у всій Європі – це посилення колективно-договірного регу­лювання, надання можливості профспілкам та роботодавцям домовлятися на рівні ком­паній, секторів та в цілому економіки. Гадаю, саме такою є перспектива вирішити ситуа­цію. Альтернативою може бути лише зрос­тання суспільного невдоволення, акцій про­тесту, страйків і збільшення напруги та кон­фліктів. Не думаю, що це може бути перспек­тивним на даний момент.

– На яку міжнародну підтримку мо­жуть розраховувати українські проф­спілки?

– Європейський та міжнародний проф­спілковий рух підтримує вимоги україн­ських профспілок у сфері праці.

Як я уже згадував, багато профспілок на­діслали листи протесту вашому Урядові. Ці профспілки представляють багатомільйон­ну армію працівників як у Європі, так і світі. Ми допомагаємо українським профспілкам налагоджувати контакти з Європейською ко­місією, Європейським парламентом, інши­ми профспілками. Ми приїжджаємо в Укра­їну, і сьогодні я тут.

Ми висловимо підтримку вашій акції, за­планованій на 30 січня, а також у разі будь- якої вашої масової акції в Україні. 25–26 лю­того планується прибуття міжнародної та європейської місії до України, щоб продо­вжити дискусії та зміцнити солідарність. Ми завжди готові обговорити разом з укра­їнськими профспілками будь-які нові кро­ки, щоб зробити нашу солідарність ще більш потужною.

РОЗМОВЛЯВ ЮРІЙ РАБОТА

31.01.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання