« на головну 20.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1070)
10
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Шість переваг платіжної картки «Профспілковий квиток»

Завдяки співпраці Федера­ції профспілок України та «Укргазбанку» тепер ко­жен охочий член профспіл­ки може стати власником унікального продукту – пла­тіжної картки, що поєднує в собі профспілковий квиток та платіж­ний інструмент. Про переваги, які отримують власни­ки Соціального профспілкового квит­ка з можливостями платіжної картки, а також пропозиції для підприємств та організацій у реалізації зарплатних проектів – в інтерв’ю із заступником директора департаменту роздрібно­го банкінгу «Укргазбанку» Антоном Гонтаренком.

–Р озка­жіть про співпрацю «Укргазбанку» із Цен­тром соціальних послуг Федерації профспілок України.

– Насамперед, я хотів би зазначити, що Укргазбанк має 26-річну історію і сьо­годні входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів. Більше того, 94,94% акцій банку на­лежать державі в особі Мі­ністерства фінансів Украї­ни, що є безумовною озна­кою надійності, гарантією своєчасного і якісного вико­нання зобов’язань перед клієнтами. Регіональна ме­режа нашого банку пред­ставлена в усіх регіонах України та обласних цен­трах, що робить продукти та послуги «Укргазбанку» доступними для клієнтів.

Тренд останніх років по­казує, що українці стали все більше користуватися банківськими послугами та продуктами, насампе­ред саме завдяки банків­ським інноваціям. Тому банком і був реалізований проект співпраці з Федера­цією профспілок України, в рамках якого фізичним особам – членам профспі­лок емітуються банківські платіжні карти, що поєдну­ють в собі платіжний ін­струмент та профспілко­вий квиток. Зокрема, пла­тіжна картка «Укргазбан­ку» є носієм індивідуально­го штрих-коду клієнта, за яким надається комплекс послуг, програм лояльнос­ті та знижок для підвищен­ня соціального захисту чле­нів профспілок від партне­рів програми «Соціальний профспілковий квиток».

– Як стати власником такого профспілкового квитка?

– Необхідно звернутися до профкому, голови або профорганізатора органі­зації профспілки, членом якої ви є, і через неї вже можна отримати проф­спілковий квиток.

– Наскільки активно члени профспілок оформлюють картки? Які вигоди, на Вашу думку, їх приваблюють найбільше?

– Нещодавно, спільно із Центром соціальних по­слуг ми провели низку пре­зентацій для членів проф­спілок, після чого наші картки почали дуже актив­но замовляти. Це все через простоту програми та, зре­штою, легкість користу­вання нею. Думаю, це голо­вне, що приваблює майбут­ніх власників. Зараз вже понад 10 тис. членів проф­спілок користуються цією карткою.

– Які переваги отри­мують власники платіж­ної картки «Профспілко­вий квиток» у порівнян­ні з іншими клієнтами вашого банку?

– Платіжна картка «Профспілковий квиток» – це унікальний продукт на ринку банківських послуг. Насамперед, це інстру­мент, який поєднує в собі платіжний засіб і проф­спілковий квиток з вели­ким переліком партнерів, у яких наш клієнт – член профспілки отримує дис­конти, знижки на товари та послуги. Крім цього, наші клієнти отримують додатковий дохід до 7% на залишок коштів на рахун­ку, знімають готівку в будь-якому банкоматі будь-якого банку України та сплачують комунальні послуги через інтернет- банкінг «ЕКОбанк онлайн» абсолютно без будь-яких комісій.

– «Укргазбанк» пропо­нує також підприєм­ствам і організаціям співпрацю та партнер­ство у реалізації зарплатних проектів. Роз­кажіть більш детально про переваги для органі­зації та працівників.

– Серед основних пере­ваг я б відзначив абсолют­но безкоштовне зарахуван­ня коштів на карткові ра­хунки клієнтів, відкриття рахунків/випуск та пере­випуск платіжної картки кожному, сучасний клієнт- банк з модулем «Зарплат­ного проекту», підтримку бухгалтера підприємства в режимі 24/7, а також безко­штовне зняття готівки в усіх банкоматах будь- якого банку України.

– З якими організація­ми Федерації профспі­лок України ви вже співпрацюєте?

– Нашими клієнтами, на­приклад, є Первинна проф­спілкова організація апара­ту Федерації профспілок України, Профспілка пра­цівників будівництва і про­мисловості будівельних ма­теріалів України, Профспіл­ка працівників енергетики та електротехнічної про­мисловості України, Пер­винна профспілкова органі­зація працівників ДП «За­вод Арсенал», Первинна профспілкова організація працівників ПрАТ «Київ­ський картонно-паперовий комбінат».

– Чи можливе встанов­лення вашого банкомата на території підприєм­ства, на якому реалізуєть­ся зарплатний проект?

– Так, для більшої зруч­ності, на території устано­ви може бути встановлено наш банкомат. Але ще раз наголошую: за всіма карт­ками «Укргазбанку» наші клієнти можуть отримува­ти готівку в будь-якому банкоматі будь-якого бан­ку абсолютно без комісії.

– А якщо, приміром, трапиться така ситуа­ція, коли на момент ви­плати зарплати у під­приємства немає гро­шей, чи можливе тоді проведення виплат?

– Банк має багаторічний успішний досвід обслуго­вування зарплатних проек­тів державних підпри­ємств, бюджетних органі­зацій, міністерств та ін­ших центральних органів виконавчої влади. «Укргаз­банк» завжди використо­вує індивідуальний підхід до кожного клієнта.

– Якщо, так би мовити, підбити підсумки, то як би Ви вже оцінили ре­зультати співпраці із Центром соціальних по­слуг?

– Наш проект поки на початковій стадії, але вже є позитивні досягнення у співпраці, а головне – задо­воленість клієнтів корис­туванням профспілковими квитками з можливостями платіжних карток.

Надалі ми плануємо збільшувати кількість партнерів та розвивати наші послуги.

РОЗМОВЛЯЛА ОЛЕНА ОВЕРЧУК , «ПВ»

ІНФОГРАФІКА

Оформивши Соціальний профспілковий квиток з можливостями платіжної картки, ви отримуєте шість переваг:

Профспілковий квиток та платіжну картку на одному носії.

– Додатковий дохід у вигляді 7% на залишок коштів на рахунку.

– Знижки на товари і послуги в рамках дисконтної програми. Детальну інформацію про партнерів дисконтної програми та розмір знижок дізнавайтесь на сайті Центру соціальних послуг ФПУ cesp.pro. Кількість партнерів програми невпинно збільшується.

– Інтернет-банкінг «ЕКОбанк онлайн» для дистанційного керування вашими фінансами.

– Зняття готівки в банкоматах будь-якого банку України та розрахунки в торговельно-сервісній мережі без комісії.

– Можливість використання картки як зарплатної.

22.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

15.08.2020 01:12

15.08.2020 01:11

20.07.2020 00:39

20.07.2020 00:37

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання