« на головну 04.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»

Володимир Ворох: «За молоддю – майбутнє профспілок»

Члени Президії Федерації профспілок України на своєму засіданні 3 жовтня се­ред інших важливих питань обговори­ли також стан роботи з молоддю у ФПУ, її членських організаціях. З великим за­цікавленням було заслухано інформацію голови Молодіжної ради ФПУ, голови Чернігівської обласної організації Профспілки працівників агро­промислового комплексу України Володимира Воро­ха. З цього моменту, власне, і почалася наша розмова.

– В олодимире, Ви перший раз виступали пе­ред членами Президії ФПУ в статусі голови Молодіжної ради. Про що Ви їх поінформували?

– Розповів про діяльність Молодіж­ної ради за майже пів року, тобто з того дня, коли оновився її склад. Зараз у Мо­лодіжній раді – 50 осіб, з них 28 – пред­ставники всеукраїнських профспілко­вих організацій, 22 – ті, кого делеговано територіальними профоб’єднаннями.

Першочерговими викликами для мене особисто і для молодих профспіл­ковців є те, що молодь недостатньо по­інформована про профспілки, їх діяль­ність, завдання. Дуже часто вона сприймає профспілки як організацію ще радянського періоду. Вважаю, що завдання Молодіжної ради та моє осо­бисто – в інформаційному полі виграти цю битву і роз’яснити молодим людям, що таке профспілка і що вона може дати їм, як захистити їх конституційні та трудові права, вплинути на їх соці­альний стан і розвиток.

Ми почали свою діяльність з того, що налагодили організаційну роботу. У нас є чітке розуміння, що ми повинні працювати в правовому полі, відповід­но до чинного законодавства, відпові­дати сучасним вимогам. За ці майже пів року провели два засідання вико­навчого комітету Молодіжної ради. Маємо теплі та продуктивні відносини з нашими зарубіжними колегами.

– А можна конкретний при­клад?

– У червні цього року ми провели потужний тренінг для молоді за фінан­сової підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта. 30 молодих людей з усіх куточ­ків України приїхали до Херсонської області, щоб отримати нові профспіл­кові знання, як потрібно діяти, щоб змінити ситуацію, краще, більш про­фесійно пояснити свою позицію. Ціка­во, що крім самого навчального проце­су, молодь побачила та почула ще дея­кі важливі речі: як поводитися в пу­блічному просторі, проводити перего­вори з представниками влади, робото­давцями. Безумовно, родзинкою стала й така нова форма навчання, як квест із застосуванням новітніх інформацій­них технологій, що поглиблюють ко­мунікацію профспілок, органів дер­жавної влади й роботодавців.

Крім того, члени Молодіжної ради були учасниками молодіжної школи в Одесі. Це також новий формат і но­вий майданчик для спілкування мо­лоді. На цю платформу запрошують­ся понад 50 активних, креативних мо­лодих людей, які хочуть змінити профспілковий рух на краще.

– На засідання Президії ФПУ вносилося конкретне питання. Ви задоволені його вирішенням?

– Я радий, що членів Президії ціка­вить питання, чим живе профспілко­ва молодь. Я намагався донести своє бачення, свої ідеї. Члени Президії ста­вили конкретні запитання, презенту­вали свої думки, вносили пропозиції. Заступник голови Молодіжної ради Ольга Чабанюк розповіла про пробле­ми студентської молоді і про те, як вони вирішуються. Ставилося також питання про молодіжний форум.

– Про що саме йдеться?

– Наприкінці цього року заплано­ваний молодіжний профспілковий форум. Наше завдання – поінформу­вати членів Президії, що нам потріб­но для успішного проведення цього заходу, в якому форматі він відбу­деться, і запросити представників всеукраїнських профспілок і терито­ріальних профоб’єднань до участі. Ми розраховуємо на підтримку Феде­рації профспілок у цьому питанні.

– Як вирішилися на засіданні Президії важливі для розвитку молодіжного профспілкового руху питання?

– Питання включення голови Мо­лодіжної ради до складу Президії ФПУ та щодо квоти молоді у вибор­них профспілкових органах було вирішено позитивно. Більшість членів Президії проголосували за ці норми. Я особисто вдячний, і ду­маю, мене підтримають члени Мо­лодіжної ради, за розуміння та під­тримку. Хочу виділити і позицію Президії ФПУ, яка закликала проф­спілкові органи на всіх рівнях ак­тивно залучати до роботи в них представників молоді.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

18.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання