« на головну 12.07.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1061)
02
Липень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Інтерв`ю

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Партнерська програма піклування про членів профспілок – у дії. Відтепер влас­ники Соціального профспілкового квит­ка нового зразка мають унікальну можли­вість отримати спектр сучасних медичних лабораторних послуг на пільгових умовах – до команди партнерів Центру соціальних послуг долучилася мережа лабораторій ДІЛА. Про партнерську програму для спілчан, переваги ДІЛА, а також про те, яка діагностика потрібна укра­їнцям – інтерв’ю з генеральним директором медич­ної лабораторії ДІЛА Олексієм Бабичем.


– О лексію Во­лодимиро­вичу, розка­жіть про програму лояльності в мережі медичних лабо­раторій ДІЛА для власників Соціаль­ного профспілкового квитка. Чому членам профспілок за послугами ла­бораторних досліджень вигідно звер­татися саме до вас? Як скористатися знижкою та які її розміри?

– Віднедавна ми співпрацюємо із Центром соціальних послуг Федерації профспілок України і розробили парт­нерську програму піклування про чле­нів профспілок. Для власників Соціаль­ного профспілкового квитка ДІЛА надає знижку в розмірі 12% – це найбільший розмір знижки, який ми надаємо в на­ших партнерських програмах.

Люди не завжди мають кошти, щоб об­слуговуватись у приватних медичних за­кладах. У свою чергу, сьогодні тільки приватні медичні заклади можуть нада­ти повний спектр медичних послуг. Дер­жавні та комунальні лабораторії не ро­блять і п’ятої частини того, що можемо зробити ми, перебуваючи на сучасному рівні надання медичних послуг. Для того, щоб скористатися знижкою, потрібно мати Соціальний профспілковий квиток нового зразка і просто пред’явити його у відділенні медичної лабораторії ДІЛА, де плануєте отримати лабораторну послугу.

– Знижки, звичайно ж, мотиву­ють зробити вибір на користь ДІЛА. А чому ще радите звертатися саме до вас?

– Медичній лабораторії ДІЛА на сьо­годні 21 рік. Я не скажу, що ми були пер­шими, але ми стали кращими. За 21 рік успішної роботи ДІЛА стала визнаним національним лідером за якістю в лабо­раторній діагностиці.

Ми не найбільша мережа, але ми ви­даємо якісні результати, підтверджені державними нормами. Сучасний комп­лексний підхід до організації лаборатор­ного сервісу дозволив завоювати довіру клієнтів, заслужити міжнародне визна­ння та авторитет. ДІЛА задає стандарти якості і сприяє розвитку культури лабо­раторної діагностики в Україні в ім’я здоров’я кожної людини.

Серед беззаперечних заслуг компанії – постійне впровадження інновацій та кращих світових досягнень у сфері лабо­раторної діагностики. Точність і досто­вірність результатів досліджень, наяв­ність унікальних професійних компе­тенцій – основний пріоритет компанії на ринку. Ми турбуємось про здоров’я своїх пацієнтів, пропонуючи оптимальні та зручні рішення для всієї родини.

Наше лідерство підтверджує той факт, що ми першими серед приватних лабораторій одержали акредитацію за міжнародним стандартом ISO 15189:2012. Це дуже специфічний лабораторний стандарт з вимог до якості та компетен­ції. Ми підтверджуємо нашу якість не лише цією акредитацією, а й регулярно беремо участь у міжнародних системах оцінки якості EQAS і RIQAS (Великобри­танія і США), а також щодня здійснюємо внутрішньолабораторний моніторинг виробничих процесів.

Можемо з упевненістю сказати, що ми гарантуємо точність і достовірність результатів досліджень. Ми дуже сер­йозно над цим працюємо, і коли пацієн­ту потрібні якісь складні чи дуже чутли­ві дослідження, їм варто звертатися саме до нас. Якщо потрібен загальний аналіз крові, вибір лабораторій великий. Але якщо щось складніше – гормони, ПЦР- діагностика, скринінг раку шийки мат­ки, то ми проводимо якісні дослідження за допомогою передових технологій, які є золотими стандартами в світі.

Конкуренти у нас є, хоч їх і небага­то. Але ми кожен день доводимо свою якість визнанням лікарів, держави і за­хідних інституцій. Ми не тільки гово­римо, ми можемо показати всі доку­менти. За всіма дослідженнями нашого бренду ми на першому місці з якості досліджень.

– Із часу підписання договору між Центром соціальних послуг та ДІЛА минув майже місяць. Чи можна вже говорити про попит серед членів профспілок на дослідження у вашій компанії?

– Потрібно трохи часу, щоб люди зро­зуміли, що вони можуть вигідно отрима­ти якусь послугу, так би мовити, «ску­штувати» її, поділитися з колегами, на­скільки їм сподобалось, і тоді система починає працювати. Перші підсумки ми можемо підбити десь через 3 місяці з часу укладання договору з Центром со­ціальних послуг. Єдине, що можу сказа­ти, за Соціальним профспілковим квит­ком вже почали звертатися і в Києві, і в регіонах.

Мережа відділень представлена в Ки­єві – тут найбільше наше представни­цтво, а також у інших великих містах України, і продовжує активно розширю­ватися. Загалом більше 100 відділень представлені в таких містах, як Біла Церква, Білогородка, Бровари, Вараш, Виноградів, Вознесенськ, Волочиськ, Гайсин, Городок, Дніпро, Житомир, Кам’янець-Подільський, Кривий Ріг, Кропивницький, Львів, Мукачево, Ні­жин, Миколаїв, Нікополь, Нова Ушиця, Обухів, Одеса, Рівне, Сарни, Славутич, Ужгород, Харків, Хмельницький, Хуст, Черкаси, Чернігів та Шепетівка.

– Які аналізи та як часто має зда­вати кожен українець, щоб бути впевненим у своєму здоров’ї?

– На сьогодні є стандарти і україн­ські, і міжнародні, з якою періодичністю і коли потрібно звертатися для профі­лактичних досліджень для того, щоб мати можливість ранньої діагностики якихось серйозних захворювань та ран­нього початку лікування. Такі графіки публікують і Національна служба здоров’я, і Міністерство охорони здоров’я України. Але цього замало.

Трапляються ситуації, коли людина захворіла, лікар призначив їй дослі­дження, і вона йде до лабораторії. Ні дер­жавний, ні комунальний, ні відомчий сектор не спроможні сьогодні чи в серед­ньостроковій перспективі надавати по­слуги такого рівня і вже не доженуть приватний сектор ні в асортименті, ні в якості лабораторних послуг. Лікар на­правив – пацієнт приходить. Або людина сама помічає, що в неї щось не так із здоров’ям, і звертається до нас. Може ви­брати, наприклад, скринінгову програ­му – пакет аналізів для оцінки стану ор­ганів і систем організму.

Довіряти своє здоров’я потрібно висо­кокваліфікованим спеціалістам, автори­тетним лікарям, а не сусідам, антивак­цинаторам, шаманам або інтернету. Ми можемо зробити все, що забажає клієнт, а це більше 8 сотень позицій лаборатор­них досліджень. А те, що неможливо зро­бити в Україні, приміром рідкісні гене­тичні, імунохімічні дослідження, роби­мо у наших західних партнерів. Зокрема, ми співпрацюємо з французькою лабора­торією Bionic – одним з ключових грав­ців на європейському ринку.


Хотів би побажати всім здоров’я, а щоб це здоров’я було, потрібно періодич­но профілактично обстежуватись. Ідеть­ся не тільки про лабораторії, а й про лі­карів. Неважливо, скільки вам років – 20 чи 70, ви повинні раз на рік приходити на прийом до свого сімейного лікаря. Двічі на рік – до гінеколога, стоматолога тощо. Після 40 років необхідна також профі­лактична діагностика окремих органів та систем організму. І не забувайте при­слухатись до свого організму.

РОЗМОВЛЯЛА ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

  • До теми

Незалежна медична лабораторія ДІЛА за два десятиліття успішної роботи стала однією з провідних лабораторій країни завдяки по­стійному впровадженню в медич­не середовище кращих світових досягнень у сфері лабораторної діагностики. Основа довіри чис­ленних медичних фахівців і паці­єнтів до ДІЛА – висока точність і достовірність результатів дослі­джень, які є невід’ємною складо­вою правильного діагнозу.

Лабораторія виконує досліджен­ня за такими ключовими напря­мами: загальноклінічні, гормо­нальні, бактеріологічні, діагнос­тика інфекцій, автоімунних, онко­логічних, алергічних захворю­вань, оцінка генетичної схильнос­ті та ризиків і т. ін.

Лабораторії повністю автомати­зовані й оснащені найсучасні­шим обладнанням.

ДІЛА надає зручний і комфорт­ний сервіс для пацієнтів:

• виїзд медсестри додому або в лікувальний заклад для взяття біоматеріалу в м. Києві;

• отримання результату дослі­дження у будь-якій зручній фор­мі, в тому числі в особистому ка­бінеті на інтернет-порталі;

• дозамовлення необхідних до­сліджень без повторного взяття біоматеріалу;

• обслуговування найменших па­цієнтів в умовах максимального психологічного комфорту;

• безпека при проведенні проце­дури і конфіденційність інформації.

21.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.07.2020 00:14

06.07.2020 00:06

28.06.2020 01:18

28.06.2020 01:17

28.06.2020 01:08

28.06.2020 01:07

15.06.2020 00:14

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання