« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

15 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ ВИЙШЛИ НА МАРШ У БРЮССЕЛІ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ПОВЕРНЕННЯ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ В ЄС

15 ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ ВИЙШЛИ НА МАРШ У БРЮССЕЛІ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ПОВЕРНЕННЯ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ В ЄС

15 тис. працівників з усього континенту пройшли сьогодні маршем до інституцій ЄС у Брюсселі, щоб надіслати чіткий сигнал лідерам, що повернення до жорсткої економії не пови­нно бути.

Члени профспілок з 30 країн приїхали до Бельгії, щоб взяти участь у демон­страції «Разом проти жорсткої еконо­мії», організованій Європейською кон­федерацією профспілок (ЄКП), де Гене­ральний секретар Естер Лінч попереди­ла політиків, що вони заплатять ціну за будь-яке повернення до жорсткої еконо­мії на майбутніх європейських виборах.

До акції приєдналися члени Гене­ральної ради, які представляють проф­спілковий рух в 165 країнах і зібралися в Брюсселі на 33-є засідання Генради, серед яких Голова ФПУ, член Генради МКП Григорій Осовий.

Спільною вимогою учасників Мані­фестації є укладення нового Суспільно­го договору для забезпечення прав пра­цівників на гідну працю і участь у профспілках для захисту своїх прав.

Протест відбувся напередодні зу­стрічі глав європейських урядів, які на­магаються знайти консенсус щодо су­перечливої реформи правил економіч­ного управління ЄС.

Згідно з проєктом пропозиції Комі­сії, держави-члени з дефіцитом понад 3% ВВП повинні будуть скорочувати свій бюджетний дефіцит щонайменше на 0,5% ВВП щороку.

Це означатиме, що держави-члени будуть змушені скоротити 45 млрд. євро зі своїх бюджетів лише наступного року, згідно з розрахунками ЄКП на основі даних Єврокомісії. Пропозиція Ради зробить ці скорочення ще більш суворими.

ЄКП та її членські організації провели демонстрацію, щоб закли­кати лідерів ЄС підтримати:

• правила економічного управління, які ставлять добробут людей і планети вище довільних обмежень, у тому числі через «золоте правило» для державних інвестицій, яке принаймні виключає інвестиції на соціальні та кліматичні цілі з лімітів видатків;

• збереження успішних механізмів солідарності ЄС, запроваджених під час пандемії, таких як Фонд відновлен­ня та стійкості, для забезпечення рів­них умов інвестування;

• продовження ще на один рік дії за­гального положення про вихід з Пакту про стабільність та зростання, щоб дати достатньо часу для досягнення стійкої реформи правил економічного управління;

• ініціативи, необхідні для забезпе­чення справедливих умов для працівни­ків, включаючи кращі робочі місця та вищу заробітну плату, підтримку колек­тивних переговорів, кращі умови праці та ліквідацію нестандартної зайнятості.

Виступаючи сьогодні на прес- конференції, Генеральний секретар ЄКП Естер Лінч заявила:

«Вирішується питання про майбутнє Європейського Союзу. Вирішується, чи буде достатньо інвестицій для наших робочих місць і зеленого переходу. Ви­рішується, чи буде достатньо лікарень, шкіл і будинків. Нам потрібна стабіль­ність, а це означає, що положення про вихід з ЄС залишиться в силі протягом наступних шести місяців або року, щоб дати достатньо часу для проведення на­лежних обговорень. Ми повинні пере­конатися, що дуже погані старі прави­ла, які були встановлені до Covid , не по­вернуться.

У тому, що відбувається, немає нічо­го неминучого. Це свідомий політич­ний вибір, і на майбутніх виборах ми будемо вимагати від усіх підзвітності за вибір, який вони роблять.

Ми прагнемо радикального перео­смислення, щоб переконатися, що дер­жави-члени можуть інвестувати, під­тримувати громадські послуги і пере­конатися, що всі працюючі люди ві­рять, що у Європи є майбутнє, не засно­ване на санкціонованій ЄС жорсткій економії».

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

 

УКРАЇНА СТАЛА НА КРОК БЛИЖЧЕ ДО ЄС

Днями лідери Єв­ропейського Сою­зу на саміті в Брюсселі схвали­ли рекомендацію Європейської ко­місії про відкрит­тя переговорів про вступ до ЄС із Україною та Мол­довою.

ФПУ щиро вітає спілчан та всіх українців з цією знаковою віхою на шляху європейської інтеграції нашої держави! В умовах війни росії проти України ця подія продемонструвала єдність європей­ської родини з укра­їнським народом, який сьогодні ці­ною життя грома­дян захищає найви­щі людські цінності – право на вільний розвиток і життя.

Ми сповнені оптиміз­мом та вірою в наше європейське майбутнє, що прагнення нашого народу здійснюються завдяки спільній, кон­солідованій і наполе­гливій праці Прези­дента України, дипло­матів, парламентарів, Збройних Сил Украї­ни, які переконливо доводять на полі бою переваги нашої єднос­ті разом з інститутами громадянського сус­пільства, роботодавця­ми, профспілками, во­лонтерами. Це – яскра­вий приклад на шляху здобуття нашої Пере­моги, віри в Збройні Сили і європейське майбутнє України.

Для нас це створює нові можливості еко­номічної та фінансо­вої підтримки, вій­ськової допомоги, продовження санк­ційної політики про­ти росії, наближення міжнародного суду над російськими вій­ськовими злочинця­ми і їх диктатором.

Це важливо на тлі заяв, зроблених вчора кривавим диктатором путіним на прескон­ференції, який наго­лосив, що так звана «спецоперація» трива­тиме до досягнення поставлених ним ці­лей: денацифікації, тобто повного зни­щення української на­ції, демілітаризації – капітуляції україн­ської держави та ней­трального (позаблоко­вого) статусу Украї­ни. І це тоді, коли йде повномасштабна ві­йна, знищення і гено­цид українського на­роду, як наслідок того, що Україна у 90-х роках, повіривши міжнародним гаран­тіям, добровільно пе­редала свою атомну зброю і ракети росії.

Але не росії і путіну визначати долю Української держа­ви і народу та наш вибір жити за євро­пейськими цінностя­ми у незалежній і де­мократичній Україн­ській державі!

Тому наша спільна праця має бути подво­єна, тобто 24/7, і спря­мована на розбудову воєнно-промислового комплексу, власних і спільних з міжнарод­ними партнерами ви­робництв нових видів озброєнь, відбудову економіки з високо­технологічними робо­чими місцями, євро­пейськими стандарта­ми оплати праці для надання гідної відсічі російському агресору і звільнення україн­ських територій від окупантів.

Віримо в ЗСУ, дяку­ємо Європі і міжна­родним партнерам.

Разом до Перемоги. Слава Україні!

ПРЕСЦЕНТР ФПУ

 

ПРИВІТАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК (ЄКП)


Голові Федерації профспілок України Григорію Осовому надійшло привітання Генерального секретаря ЄКП Естер Лінч з нагоди ухвалення Європейською Ра ­дою рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

« Шановний Григорію Васильовичу!

Ми вітаємо історичне рішення, ухвалене Європейською Радою, розпочати переговори про вступ з Україною.

Вітаємо ФПУ та КВПУ з ключовою роллю, яку ви відіграли у підтримці цього знакового рішення.

Ми хочемо ще раз підтвердити нашу повну підтримку та готовність підтримувати вас та українських працівників на наступних кроках переговорів про вступ.

На початку 2024 року ми разом вирішимо щодо наступ­них кроків!

З вами та вашими членами в солідарності,

ЕСТЕР ЛІНЧ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК (ЄКП)»

12.01.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання