« на головну 25.04.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1248)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»

ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ЗАКЛИК ДО ДІЇ: ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ 2023

ЗАКЛИК ДО ДІЇ: ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ 2023

 
Європейська конфедера ­ція профспілок (ЄКП) на­передодні 7 жовтня – Всесвітнього дня дій за гідну працю наголошує на необхідності посилення колективних переговорів, забезпечення прав лю­дей, які працюють через онлайн-платформи, та ви­могах гідної оплати праці.

Про це зазначається у Закли­ку ЄКП до членських організа­цій, членів Постійного комітету ЄКП з питань мобільності, за­йнятості та ринку праці, Моло­діжного комітету, Спеціальної групи з нестандартної роботи та роботи на платформах, а та­кож до Комітету з питань пре­си, комунікації та кампаній.

Шановні колеги!

Цього року у Всесвітній день боротьби за гідну працю, 7 жов­тня, ЄКП наголошує на необхід­ності посилення колективних переговорів, забезпечення прав людей, які працюють через онлайн-платформи, та вимоги оплачувати всі стажування.

Відзначення цієї дати було запропоновано колегами з Між­народної конфедерації профспі­лок (МКП), щоб підкреслити критичну важливість забезпе­чення справедливої та гідної за­йнятості для працівників у всьому світі. Це також потужне нагадування про постійну по­требу профспілок виступати за поліпшення умов праці, спра­ведливу заробітну плату та пра­ва трудящих в умовах розвитку глобальної економіки та в умо­вах, коли насувається тінь ново­го циклу політики жорсткої економії.

Гідна праця – це не розкіш, а фундаментальне право люди­ни, і ми відіграємо ключову роль у постійних зусиллях, спрямованих на створення сві­ту, де всі працівники можуть користуватися перевагами без­печної, надійної та справедли­вої зайнятості. Ми закликаємо вас підвищити обізнаність про цей день і просувати наші спільні вимоги та досягнення.

На знак солідарності,

ТЕА ДЖАРК, КОНФЕДЕРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

 

ПРОФСПІЛКИ ДОМОГЛИСЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТИ ДЛЯ МОРЯКІВ

Новий договір IBF забезпечить підвищення зарплати та покращення умов праці моряків вже з 1 січня 2024 року.

Після трьох раундів переговорів на Міжнародному перего­ворному форумі ( IBF ), що пройшов у Берліні, було досягнуто до­мовленості між роботодавцями та представниками морських профспілок та підписано договір на 2024–2027 роки, який пе­редбачає значне збільшення зарплати та поліпшення на робо­чому місці для понад 250 000 моряків, які працюють на понад 10 000 суднах.

Нагадаємо, в Україні тільки Професійна спілка робітників морського транспорту України (ПРМТУ) має право укладати договори стандарту IBF з судновласниками, що входять до Міжнародної ради морських роботодавців ( IMEC ).

Моряки, на яких розповсюджується дія угоди, отримають збільшення зарплати на 6% протягом наступних двох років.

Крім того, договір включає посилання на Конвенцію МОП №190 про насильство і домагання для підкріплення спільної зобов'язаності забезпечувати безпечне робоче середовище без насильства, дискримінації та домагань для всіх моряків.

ПРОФСПІЛКА РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

 

СЛОВА ВДЯЧНОСТІ ТА ВИЗНАННЯ

На адресу екс-голови профспіл­ки працівників культури Люд­мили Перелигіної надійшов лист вдячності від Генерального се­кретаря ФІА (Міжнародної фе­дерації акторів) Домініка Луке­ра:

«Дорога Людмило!

Днями дізнався про Ваше рішення скласти повноваження Голови Проф­спілки працівників культури України після багатьох років самовідданої пра­ці. Ми з радістю продовжимо нашу співпрацю з профспілкою, але нам буде Вас не вистачати.

Ми, звичайно, не можемо Вам дозволи­ти піти без висловлення Вам глибокого визнання за Вашу непорушну та гаря­чу відданість справі підвищення до­бробуту працівників культури в Украї­ні, навіть в тих драматичних обстави­нах, у яких опинилась Ваша країна піс­ля 24 лютого 2022 року.

Працівники культури – це світоч нашо­го суспільства; вони не тільки розважа­ють нас, але й, найголовніше, просвіт­люють наш розум та кидають виклик стереотипам, що вкоренились, та пере­сторогам. Під час важких випробувань, на кшталт тих, що випали зараз на долю Вашого народу, вони слугують ві­сниками надії та дають втіху нашому збуреному сумлінню. Однак, попри свою життєво важливу роль, вони опи­няються серед найвразливіших: дохо­ди від їх діяльності стають дедалі не­стабільнішими, та їм ледь вдається зводити кінці з кінцями.

Завдяки Вашим унікальним лідер­ським якостям Ваша профспілка вра­жаюче твердо й неухильно досягала, аби працівники культури могли гідно заробляти на життя своєю професій­ною працею, аби професію працівника культури цінували й берегли в Україні.

Від себе особисто хочу висловити подя­ку за Вашу активну роль у зміцненні співробітництва між спорідненими профспілками в розширеному регіоні – від Східної Європи до Центральної Азії. Ваш внесок у забезпечення при­сутності ФІА в цьому регіоні був неоці­нимим. Нам дуже не вистачатиме Вас, а мені, приміром, дуже бракуватиме Вашої посмішки, Вашого непохитного оптимізму та Ваших теплих і щирих обійм.

Від імені ФІА бажаю Вам всього най­кращого у Ваших майбутніх починан­нях і запевняю Вас, що ми будемо про­довжувати підтримувати Вашу справу до того часу, поки це буде у наших си­лах. Ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли зможемо разом перегорнути цю похмуру главу в Вашій історії, яка є й нашою спільною історією, та з нетер­пінням чекаємо того дня, коли зможе­мо почати вирішувати позитивні зада­чі відбудови нової та вільної України та, нарешті, зустрінемось знову.

З великою любов’ю та відчуттям со­лідарності,

ДОМІНІК ЛУКЕР, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ФІА.»

 

ЛІДЕРИ ЄС ПОВИННІ ПРИЄДНАТИСЯ ДО БАЙДЕНА НА ПІКЕТАХ

Профспілки закликають європейських лідерів піти по стопах президента США Джо Байдена і під­тримати трудящих, які борються за справедливу угоду.

За одну ніч Байден увійшов в історію як перший діючий пре­зидент США, який вийшов на пікет, сказавши членам проф­спілки United Auto Workers Michigan, що страйкують: «Ви заробили набагато більше, ніж вам зараз платять». Європей­ська конфедерація профспілок (ETUC) запрошує лідерів ЄС приєднатися до мітингів проф­спілок, які відбуваються по всій Європі цієї осені. Серед них Європейський день мобілі­зації проти жорсткої економії, за кращі заробітні плати та за рівність між чоловіками та жінками в Парижі 13 жовтня.

Генеральний секретар ETUC Естер Лінч сказала: «Ми зви­кли, що прогресивні люди в США шукають натхнення в Єв­ропі, але зараз, від Франції до Фінляндії, наші уряди атаку­ють профспілки та планують нові заходи жорсткої економії. Історичний візит президента Байдена на пікет показує на­шим політикам саме те, де вони повинні бути: однозначно на боці трудящих. Ми запро­шуємо європейських лідерів піти по стопах президента Бай­дена і приєднатися до профспі­лок на пікетах і протестах у бо­ротьбі за справедливу угоду. Настав час європейським ліде­рам припинити змушувати працюючих платити ціну ін­фляції, спричиненої надпри­бутками компаній, і почати слідувати Байдену, підтриму­ючи підвищення зарплат для відновлення купівельної спро­можності».

01.11.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання