« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ЧЕРВЕНЬ – ВАЖЛИВИЙ МІСЯЦЬ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОФСПІЛОК

ЧЕРВЕНЬ – ВАЖЛИВИЙ МІСЯЦЬ ДЛЯ МІЖНАРОДНИХ ПРОФСПІЛОК

Як повідомив Люк Тріангл , в . о . Генерально ­ го секретаря МКП , чер ­ вень ц . р . – важливий місяць для міжнародної профспілкової діяльності , протягом якого відбудуться ключові події .

«Ми презентуємо десяте видання флагманської публі­кації МКП – Глобального ін­дексу прав МКП за 2023 рік – 30 червня на вебінарі, присвя­ченому його результатам. Ви можете зареєструватися на сайті ITUC .

На Міжнародній конфе­ренції праці, що відбудеться 5-15 червня, ми будемо вима­гати від урядів дотримання міжнародних трудових стан­дартів, зокрема, розглядати­муться питання учнівства, справедливого переходу та охорони праці. У той же час, на Конференції ООН з пи­тань клімату 2023 року ми за­кликатимемо уряди приско­рити і поглибити справедли­вий перехід для подолання кліматичної кризи», – наго­лосив очільник МКП.

Генеральна рада МКП збе­реться 11 червня, щоб визна­чити процес обрання нового Генерального секретаря МКП на позачерговому Всес­вітньому конгресі МКП піз­ніше цього року. Очікується, що Генеральна рада також прийме Політику доброчес­ності та боротьби з корупці­єю і Кодекс поведінки, а та­кож нові правила, що регу­люють проведення виборів Генерального секретаря, і отримає оновлену інформа­цію про хід роботи над нови­ми фінансовими правилами і процедурами. Перед цим 30 травня відбудеться віртуаль­не засідання Виконавчого бюро МКП.

Наступного дня після Ге­неральної ради відзначати­меться Всесвітній день бо­ротьби з дитячою працею, коли профспілки та їхні со­юзники в усьому світі продо­вжуватимуть наполягати на тому, щоб усі діти відвідува­ли школу, а закони проти ди­тячої праці були посилені та повністю виконані.

Інші важливі дні, що на­ближаються, – Міжнародний день домашніх працівників, 16 червня, Всесвітній день бі­женців, 20 червня, Саміт МОП «Світ праці» під час Конференції МОП, 17-18 черв­ня, присвячений питанням соціальної справедливості, а 21 червня відзначається 4-а річниця прийняття Конвен­ції МОП 190 про насильство та домагання.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ ЯЗКІВ АПАРАТУ ФПУ

 

ДО 111-ОЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦІ

Міжнародна організація праці проведе свою 111- ту щорічну конференцію в Женеві з 5 по 16 червня 2023 року .

Делегати від працівників, роботодавців та урядів із 187 країн-членів МОП розглянуть ши­роке коло питань, серед яких: справедливий перехід до стійкої та інклюзивної економіки, якісне професійне навчання та охорона праці.

У рамках Конференції пройде Світовий саміт праці 2023 «Соціальна справедливість для всіх». Це форум високого рівня, на якому гло­бальні голоси висловляться щодо необхідності посилення, координації та узгодженості дій на підтримку соціальної справедливості. Він на­дасть можливість обговорити та обґрунтувати пропозицію щодо створення Глобальної коаліції за соціальну справедливість, яка була схвалена Адміністративною радою Міжнародного бюро праці на її 347-й сесії (березень 2023 року).

Під час дводенного Саміту буде висвітлено ключову роль соціальної справедливості у створенні більш стійкого і справедливого світу, а також обговорюватимуться стратегії для по­силення і кращого узгодження спільних дій для просування соціальної справедливості та за­безпечення узгодженості політики. Це буде фо­рум, на якому учасники зможуть поділитися своїм баченням і пріоритетами соціальної спра­ведливості, а також продемонструвати дії, які вони здійснюють або зобов’язуються здійснюва­ти для просування соціальної справедливості. Очікується, що результати Саміту стануть осно­вою для дискусій на інших багатосторонніх фо­румах щодо центральної ролі соціальної спра­ведливості та стратегій досягнення більшої со­ціальної справедливості, зокрема, на Саміті ста­лого розвитку у 2023 році, саміті G 20 та самітах країн БРІКС у 2023 році.

Саміт буде проходити протягом двох днів і включатиме в себе виступи глав держав та уря­дів, Генерального секретаря ООН, Генерального директора МОП та високопоставлених пред­ставників організацій роботодавців та праців­ників.

Відбудуться чотири панельні дискусії за участю високопоставлених представників уря­дів та організацій роботодавців і працівників, структур ООН та інших міжнародних організацій з метою визначення та посилення дій, спрямо­ваних на досягнення соціальної справедливос­ті в рамках багатосторонньої системи, а також зобов’язання щодо спільної, послідовної та ско­ординованої участі в цьому процесі.

Департамент міжнародних зв язків апарату ФПУ

 

27.06.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання