« на головну 24.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Профспілки за кордоном

ІНТЕРНАЦІОНАЛ ОСВІТИ ЗНАЙОМИВСЯ З СИТУАЦІЄЮ В УКРАЇНІ

ІНТЕРНАЦІОНАЛ ОСВІТИ ЗНАЙОМИВСЯ З СИТУАЦІЄЮ В УКРАЇНІ

8 травня у Києві у Будинку профспілок відбулась зустріч керівництва ФПУ з делегацією Інтернаціоналу освіти, яка пе­ребуває у нашій країні на запро­шення Профспілки працівників освіти і науки України.

Мета візиту – ознайомлення з ситуа­цією в сфері освіти в нашій державі та викликами, з якими зіштовхнулись працівники галузі у час повномасш­табної війни росії проти України.

У зустрічі взяли участь Голова ФПУ Григорій Осовий, заступники Голови ФПУ Олександр Шубін, Василь Андре­єв, керівники структурних підрозділів апарату ФПУ.

Григорій Осовий відзначив муж­ність зарубіжних колег, які у важкий для України час приїхали в нашу краї­ну з бажанням надати необхідну допо­могу та солідарну підтримку україн­ському народові і профспілкам.

– Спілчани сьогодні воюють у лавах ВСУ та Тероборони, а також тримають економічний фронт у тилу. Ми працю­ємо на зміцнення обороноздатності держави та життєзабезпечення наших співгромадян, – наголосив Голова ФПУ. – Економічне становище праців­ників в Україні на сьогодні надзвичай­но складне: заморожена мінімальна зарплата, інфляція – 27%, безробіття – 26%, рівень бідності за останній рік зріс в 4 рази – близько 7 млн. громадян опинилися за межею бідності. Тому на перемовинах з соціальними партнера­ми профспілки говорять, що так не може залишатись, – потрібно створю­вати такі умови, щоб у людей був сти­мул повертатись до України. Без на­лежної підтримки працівників, без га­рантій гідних умов праці у нас не ли­шиться трудових ресурсів.

Отже, тільки сильна економіка України, яка буде мати потенціал для розвитку, може гарантувати віднов­лення нашої країни та мир. Цю пози­цію ми доносимо і до Президента Укра­їни, і до Уряду, і до Парламенту. В цьо­му нас підтримують і наші колеги з міжнародних профоб’єднань.

Георгій Труханов поінформував про ситуацію в освіті України, зокрема, розповів про працю педагогів у час дії воєнного стану та щоденну роботу ор­ганізації задля захисту прав спілчан.

У ході перемовин відбувся всебіч­ний обмін думками з низки актуаль­них питань сьогодення, зокрема, щодо післявоєнного відновлення України, а також подальшого розвитку галузі освіти за участі європейських партне­рів України. Учасники делегації із різ­них країн світу на чолі з Генеральним секретарем Інтернаціоналу освіти Де­відом Едвардсом отримали вичерпні відповіді на поставлені питання.

«Для нас це досить важливий крок. Ми самі хочемо побачити стан освіти в країні та визначити можливості, які Інтернаціонал освіти та Американська федерація вчителів можуть використа­ти для подальшої мобілізації міжна­родної солідарності та допомоги укра­їнським педагогам у забезпеченні якіс­ної освіти в ці складні часи», – наголо­сив очільник делегації Девід Едвардс.

Під час візиту закордонних партне­рів запланована низка зустрічей з ке­рівництвом Профспілки працівників освіти і науки України, Міністерства освіти і науки України, Київської місь­кої державної адміністрації, Київсько­го національного університету імені Тараса Шевченка, представництвом ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, Агентством ООН у справах біженців, Освітнім омбуд­сменом та відвідування закладів та установ освіти у Києві та Київській об­ласті.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

ДОВІДКОВО

Інтернаціонал освіти – глобальна федерація профспілок осві­ти, яка об’єднує понад 32,5 млн членів профспілок у 384 організаці­ях у 178 країнах та територіях світу.

З початку повномасштабного вторгнення Інтернаціонал освіти солідарний з освітянами України. І в своїй заяві, ще навесні минулого року підкреслив, що освітяни всього світу засуджують напади на ко­лег та освіту в Україні та закликали росію негайно припинити цю агресивну війну проти суверенної держави.

«Президент путін, як і інші автократи до нього, критикує вчителів за ключову роль, яку вони відіграють у збереженні та передачі спо­гадів народу, їх історії та ідентичності нації. Але вчителів нелегко стримати. Наші колеги чинили неймовірний і гідний захоплення опір, захищаючи своїх учнів і країну. Ми захоплюємося їхньою хоро­брістю і підтримуємо їх кожен крок на шляху до свободи», – заявив Девід Едвардс, генеральний секретар Інтернаціоналу освіти.

Американська федерація вчителів (А F Т) – велике освітян­ське об’єднання США – висловила солідарність з освітянами України на національному з’їзді у липні минулого року. Понад 3 тис. учасни­ків прийняли Резолюцію з’їзду, у якій беззастережно засудили не­спровоковане та невиправдане вторгнення росії в Україну.

АFТ підтримує освітян, профспілковців та народ України і наголо­шує, що прагнення до миру та демократії є фундаментальною цінніс­тю профспілкового руху та основним принципом забезпечення соці­альної справедливості, прав працівників і прав людини. Восени ми­нулого року приїздили до Львова задля підтримки та допомоги пе­реселених освітян.

 

ЯК ЗМІНЮВАВСЯ РІВЕНЬ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ


У Світовому бан ­ку заявили, що Україну через по­вномасштабне вторгнення росії було відкинуто на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо ско­рочення рівня бідності.

За даними організації на жов­тень через війну вже вдесятеро збільшилася кількість тих, хто живе за межею бідності.

За підсумками мину­лого року рівень бід­ності в Україні пере­вищив 24%, і до кінця 2023 року, за прогно­зами, може зрости до 55%.

Бідністю у Світовому банку вважають си­туацію, за якої насе­лення проживає на менш, ніж 5,5 доларів на день.

У 2006-2007 роках рі­вень бідності в Украї­ні, за оцінкою Світо­вого банку, був на­віть нижчим, ніж під час повномасштаб­ної війни – 26,6% та 26,4% відповідно.

У 2008 році рівень бід­ності оцінювався у 19,3%. Найблагопо­лучнішим для україн­ців був 2013 рік – 8,4%.

У 2014-2016 роках рі­вень бідності в країні знову почав зростати, в 2016-му він досяг 15,4%.

ДЖЕРЕЛО: «СЛОВО І ДІЛО»

 

ПІДВИЩЕННЯ СТАВОК НЕ ЗУПИНИТЬ ІНФЛЯЦІЮ, СПРИЧИНЕНУ ПРИБУТКАМИ

Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголо­сив про сьоме по­спіль підвищення процентних ста­вок.

Про це заявила Гене­ральний секретар Єв­ропейської конфеде­рації профспілок Ес­тер Лінч:

«Існує невідповід­ність між тим, що, на думку ЄЦБ, відбува­ється, і тим, що від­бувається насправді. ЄЦБ знову влучив не в ту ціль.

Зараз широко визна­но, що інфляція сти­мулюється надпри­бутками, а не спо­живчими витратами. Але підвищення від­соткових ставок не зупиняє спіраль «прибуток-ціна», в якій вона перебуває.

Більшість сімей зму­шені позичати, щоб купити такі необхід­ні речі, як автомо­біль, щоб дістатися до роботи, холодиль­ник чи меблі, а криза вартості життя зму­сила багатьох спла­чувати рахунки за електроенергію та продукти харчуван­ня в кредит. Саме вони постраждають від підвищення від­соткових ставок. Зростання іпотечних кредитів спричиняє стрес як для домогос­подарств, так і для банків.

Тим часом енерге­тичні гіганти, відпо­відальні за останнє зростання інфляції, отримують рекордні банківські прибутки. Настав час припини­ти бити жертв інфля­ції і зайнятися її справжніми причи­нами, запровадивши належним чином по­датки на надприбут­ки та знизивши ціни».

27.05.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання