« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата





Статті Профспілки за кордоном

ПРОФСПІЛКОВА СПІВДРУЖНІСТЬ СОЛІДАРНА З УКРАЇНОЮ

ПРОФСПІЛКОВА СПІВДРУЖНІСТЬ СОЛІДАРНА З УКРАЇНОЮ

24 лютого прогресивна світова громадськість провела заходи, присвячені річниці початку російської агресії проти України, демонструючи таким чином свою підтримку українському народу.

МКП та ЄКП, до яких входить ФПУ, зібрала представників сво­їх членських організацій з п’яти континентів в режимі онлайн- конференції, щоб обговорити руйнівні наслідки російської агресії для життя працівників, а також для економічної, соціаль­ної, енергетичної сфер та еколо­гічної ситуації в Україні, вшану­вати пам’ять жертв, а також зосе­редитися на нагальних викли­ках, з якими стикаються україн­ські профспілки, і побудувати подальші дії солідарності на під­тримку українських трудящих та біженців в інших країнах.

Модераторами на онлайн-за­ході були Оуен Тюдор, заступник Генсекретаря МКП та Естер Лінч, Генсекретар ЄКП. А на під­ключенні – майже 300 профспіл­кових активістів, які з зацікавле­ністю сприйняли інформативні ролики, підготовлені ФПУ та КВПУ.

Перед присутніми в етері ви­ступили Павло Прудніков, за­ступник голови Профспілки пра­цівників атомної енергетики та промисловості України, який до­бровольцем став на захист краї­ни, отримав бойову травму і про­ходить курс лікування в Німеч­чині; Юрій Дорошенко, голова профкому «Металургійного ком­бінату «Азовсталь»; Євген Бура­ков, інженер турбіни РАЕС, голо­ва молодіжної ради Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України; Ана­толій Добровольський, голова Херсонської обласної міжгалузе­вої ради профспілок. Кожний з них розповів, чим для нього осо­бисто є російська агресія, скіль­ки горя і сліз вона принесла рід­ним їм людям, взагалі всім укра­їнцям, які колосальні втрати по­несла держава.

З підтримкою України висту­пили представники національ­них профцентрів Польщі, Молдо­ви, Франції, Швейцарії, Німеччи­ни, Італії, США, Туреччини.

На завершення Голова ФПУ Григорій Осовий закликав проф­спілковців із різних країн світу не боятися приїжджати до Укра­їни та навів як приклад робочі ві­зити Урсули фон дер Ляєн і пре­зидента США Джозефа Байдена та керівників інших держав до Києва. Він запросив керівників національних профцентрів, МКП і ЄКП на зустріч профспілок до України, яку планують провести у квітні ц.р. у Києві, щоб у зміс­товній дискусії обмінятися дум­ками та накреслити плани май­бутньої співпраці.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ЗУПИНИТИ БЕЗГЛУЗДЕ ВАРВАРСТВО

Через рік після початку незаконного і жорстоко­го вторгнення в Україну росія продовжує кампанію вбивств і терору проти українського народу за спі­вучасті Білорусі. Про це завила Міжнародна конфе­дерація профспілок України 24 лютого 2023 року.

Вона наголошує, що «за останній рік десятки ти­сяч цивільних осіб були вбиті і ще більше поранені, оскільки російські війська націлилися на міста, се­лища та об’єкти критичної інфраструктури, включа­ючи лікарні та енергетичні об’єкти.»

«Війна повинна закінчитися. Владімір Путін по­винен зупинити це безглузде варварство і вивести всі російські війська з української території. Потрі­бен справедливий і стійкий мир, заснований на між­народному праві, а винні у воєнних злочинах пови­нні бути притягнуті до відповідальності.

Ми вітаємо мужність українського народу, ми су­муємо разом з ним через втрату рідних і близьких, і ми будемо продовжувати залишатися з ним солідар­ними. Завдання реконструкції та відновлення після руйнувань буде величезним, а нагальні гуманітарні потреби зростають з кожним днем», – сказав заступ­ник Генерального секретаря МКП Оуен Тюдор.

Членські організації МКП, національні профспіл­кові центри ФПУ і КВПУ мобілізувалися для надання гуманітарної допомоги за підтримки МКП, яка звер­нулася з публічним закликом про збір коштів, а та­кож ЄКП і багатьох інших організацій, в тому числі профспілок з Європи та інших країн.

«Вторгнення Росії, коли Владімір Путін здійснює абсолютний контроль над країною, є кричущим по­рушенням Статуту Організації Об’єднаних Націй. Солідарність МКП з народом і профспілками України є абсолютною і залишатиметься такою, поки ми про­довжуємо пошук миру, заснованого на спільній без­пеці, справедливості та повній повазі прав людини і міжнародного права», – заявив Оуен Тюдор.

24 лютого 2023 року

ITUC

 

НОВИЙ ПЛАН МОП

МОП пропонує додаткові заходи підтримки для України, зокрема сек­тору праці та зайнятості, спрямовані на задоволення гуманітарних потреб, а також потреб у відновленні після року війни, яка призвела до значних економічних втрат та втрат робочих місць і загрожує мільйонам людей злиднями.

План включає продовження на­дання гуманітарної допомоги там, де МОП може бути корисною, допомогу біженцям і внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у доступі до ринків пра­ці та освіти, а також сприяння реалі­зації низки заходів з підтримки дохо­дів. Інші пропозиції включають заходи економічної стабілізації в більш без­печних частинах країни, підтримку пріоритетних реформ у сфері розви­тку, а також фінансову допомогу профспілкам і організаціям робото­давців.

МОП також допомогла Міністер­ству освіти і науки України запустити нову онлайн-платформу, яка допомо­же 225 000 учням професійно-техніч­них навчальних закладів (ПТНЗ) про­довжити навчання.

Існують побоювання, що масовані ракетні удари та удари безпілотників, завдані російськими збройними сила­ми по цивільній інфраструктурі Украї­ни з жовтня 2022 року, можуть звести нанівець часткове відновлення ринку праці, яке спостерігалося в середині 2022 року. Останні дані Національно­го банку України свідчать про зни­ження попиту на робочу силу.

«Підтримка України має включати паралельно гуманітарну, бюджетну допомогу та допомогу в цілях розви­тку, але не повинна бути поетапною, коли допомога в цілях розвитку роз­починається на більш пізньому етапі, – сказав Маркус Пілгрім, директор МОП у справах Центральної та Схід­ної Європи. – Збереження робочих місць та економічна стабілізація не­обхідні зараз для забезпечення засо­бів до існування. Крім того, уряд, ор­ганізації працівників та роботодавців мають амбітний порядок денний мо­дернізації країни, починаючи від ді­джиталізації державних служб за­йнятості і закінчуючи новим трудовим кодексом. Вони хочуть почати закла­дати основи для якнайшвидшого від­новлення та реконструкції вже за­раз».

 

ПРОФСПІЛКИ США РАЗОМ З УКРАЇНОЮ


Заява Президента Американської феде ­рації праці – Конгресу виробничих проф­спілок AFL - CIO Ліз Шулер та Секретаря- скарбника AFL - CIO Фреда Редмонда про незмінну підтримку робітничого руху України:

«Відзначаючи рік від початку неспровокованого напа­ду Росії на Україну, робітничий рух Америки продовжує залишатися солідарним з народом України. Ми повто­рюємо наш заклик до припинення насильницького вторгнення в суверенну державу і залишаємося відда­ними відновленню миру і демократії в Україні.

Трудовий народ і сім’ї України продемонстрували ні що інше, як мужність навіть перед обличчям такої жорстокої агресії. Ми високо цінуємо їхню хоробрість і будемо продовжувати працювати разом з нашими профспілковими партнерами та союзниками на міс­цях, надаючи критично важливу гуманітарну під­тримку, яка рятує життя людей».

24 лютого 2023 року

AFL - CIO

 

ФПУ В ДІАЛОЗІ З БРИТАНСЬКИМИ ТРЕЙД-ЮНІОНАМИ

Під час засідання Гене­ральної ради Британсько­го конгресу трейд-юніонів 22 лютого ц.р. відбулось пряме включення з Будин­ку профспілок у Києві.

Британці оплесками зустріли присутніх в українській студії Голову ФПУ Григорія Осового, заступника Голови ФПУ Васи­ля Андреєва, голову Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Олек­сандра Рябка, голову Молодіжної ради ФПУ Іванну Храпко.

У своєму вступному слові Гене­ральний секретар БКТ Пол Но­вак представив українських ко­лег, подякував за можливість почути останні новини з України безпосередньо та за­певнив, що Британські трейд- юніони завжди були і залиша­ються на стороні добра, підтримуючи Україну ї її профспілкові організації.

Під час виступу Голова ФПУ наголосив, що під час війни, розв’язаної росією проти України, змінилися пріоритети профспілкової діяльності. За­раз кожна профорганізація намагається зробити свій по­сильний внесок у допомогу ЗСУ, надати гуманітарну допо­могу ВПО, людям, які втратили свої домівки, майно і доходи. Працюючий з початку війни Гуманітарний штаб ФПУ на постійній основі надає допомо­гу членам профспілок в регіонах, що найбільше по­страждали в ході бойових дій.

Він підкресл

09.03.2023



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання