« на головну 18.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ТЕРМІНОВИЙ ЛИСТ ВІД ЄКП ЩОДО ІНІЦІАТИВИ СТВОРЕННЯ НОВОЇ «РАДИ ПРОФСПІЛКОВИХ ЛІДЕРІВ»

ТЕРМІНОВИЙ ЛИСТ ВІД ЄКП ЩОДО ІНІЦІАТИВИ СТВОРЕННЯ НОВОЇ «РАДИ ПРОФСПІЛКОВИХ ЛІДЕРІВ»

Юлії Свириденко

Першому віце-прем'єр- міністру України

Шановна перший віце- прем'єр-міністр Свириден­ко!

Ми звертаємося до Вас з великим занепокоєнням щодо інформації, опублі­кованої « OpenDemocracy » про ініціативу створення нової «Ради профспілко­вих лідерів».

Після місії ЄКП до Києва в жовтні минулого року, коли ми мали можливість зустрітися, ми скориста­лися цією можливістю, щоб підкреслити важли­вість залучення та розбу­дови потенціалу двох до­бросовісних профспілко­вих організацій в Україні. Ми також звернулися до європейських інституцій з проханням підтримати покращення соціального діалогу в Україні…

У цьому контексті ми були глибоко стурбовані, дізнавшись наприкінці грудня зі статті « OpenDemocracy », що Ка­бінет Міністрів України схвалив у серпні ініціати­ву створення нової «Ради профспілкових лідерів», ініційовану двома народ­ними депутатами – Оле­ною Шуляк, головою ко­мітету з питань організа­ції державної влади та місцевого самоврядуван­ня, та Галиною Третьяко­вою, головою комітету з питань соціальної політи­ки, – яка має на меті усу­нення від участі у ній до­бросовісних профспілок в Україні.

Не виключено, що це недо­стовірна інформація, тому ми були б дуже вдячні за роз'яснення, чи дійсно ця інформація правильно ві­дображає ситуацію і чи дійсно уряд прийняв рі­шення про створення власної «профспілкової» організації? Ми нагадує­мо, що такі дії суперечили б Соціальній моделі ЄС, викладеній у Договорах ЄС, яка вимагає від урядів сприяти справжньому со­ціальному діалогу та по­важати автономію соці­альних партнерів, а також права і прерогативи соці­альних партнерів і проф­спілок. Це також супере­чило б законодавству ЄС (зокрема, Директиві про адекватну мінімальну за­робітну плату в ЄС).

Нагадаємо, що Соціальна модель ЄС гарантує і по­важає роль незалежних профспілок і соціальних партнерів. Крім того, Єв­ропейська Комісія у своє­му Звіті про розширення наголосила на необхіднос­ті для України «забезпечи­ти сприятливе середови­ще для двостороннього та тристороннього соціаль­ного діалогу та посилити спроможність соціальних партнерів».

Ці дії також суперечили б європейським та міжна­родним інструментам у сфері прав людини. Нага­дуємо, що конвенції МОП та рішення Комітету МОП зі свободи об'єднання під­тверджують необхідність захисту профспілок від втручання урядів та по­вної поваги до незалеж­ності профспілок, у тому числі від створення вла­дою альтернативних профспілкових структур.

Ми просимо вас терміново роз'яснити ці питання і провести термінову зу­стріч для обговорення цих дуже серйозних проблем.

Ми також звернемося до європейських інституцій з цих питань, які мають ключове значення в про­цесі розширення ЄС.

Я з нетерпінням чекаю на вашу відповідь, і ми зали­шаємось відкритими для подальшого обміну дум­ками.

З найкращими побажан­нями,

ЕСТЕР ЛІНЧ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР ЄКП

16.02.2024ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання