« на головну 25.04.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1248)
04
Квітень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»

ВІКТОРІЯ СІРЕНКО: «КОЖЕН З НАС, ЯК МОЖЕ, ВНОСИТЬ СВІЙ ВНЕСОК, НАБЛИЖАЮЧИ ПЕРЕМОГУ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ПІДСУМКИ ПЕРЕБУВАННЯ МІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ ПРОФСПІЛОК

ПІДСУМКИ ПЕРЕБУВАННЯ МІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ ПРОФСПІЛОК

3 жовтня у Києві в «Укрінформі» відбулась пресконференція на тему: «Про підтримку українських профспілок європейськими соціаль­ними партнерами».

У ній взяли участь члени мі­сії європейських соціальних партнерів на чолі з генеральни­ми секретарями Європейської конфедерації профспілок і Об’єднання роботодавців SEI Europe , керівники ФПУ і КВПУ.

Організатором виступила Федерація профспілок України.

Під час заходу були підбиті підсумки перебування місії єв­ропейських соціальних партне­рів в Україні, обговорено пи­тання щодо проведення трудо­вої реформи в Україні, щодо за­хисту прав працівників під час воєнного стану, а також стосов­но гуманітарної допомоги та підтримки українських проф­спілок з боку європейських партнерів.

За підсумками перебування місії, проведених зустрічей з профспілковим активом член­ських організацій ЄКП від України, Федерації профспілок України та Конфедерації віль­них профспілок України, проф­спілковою молоддю, представ­никами українських організа­цій роботодавців, законодавчої та виконавчої гілок влади сто­рони вважають, що подальша співпраця на підтримку укра­їнських профспілок може бути побудована таким чином.

ЄВРОПЕЙСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК

• сприятиме консолідації єв­ропейської та світової проф­спілкової громадськості, а та­кож, через своїх соціальних партнерів на рівні Євросоюзу та країн-членів, об’єднанню владних і ділових кіл навколо питання політичної, фінансо­вої, гуманітарної та інших не­обхідних видів підтримки України та відповідних україн­ських інституцій і громадян­ських рухів з метою якнай­швидшого забезпечення миру на засадах та умовах, запропо­нованих військово-політичним керівництвом України та під­тримуваних українським сус­пільством;

• вживатиме всебічних захо­дів з підтримки процесів інфра­структурної, економічної та со­ціальної відбудови України на засадах Сталого економічного розвитку та виходячи з принци­пів Гідної праці;

• із залученням наявних та перспективних механізмів міжнародної технічної під­тримки надаватиме підтримку інституційного зміцнення не­залежного демократичного профспілкового руху в Україні, поглибленню соціального діа­логу, реалізації євроінтегра­ційних реформ у сфері праці, соціального та економічного розвитку, прискореної адапта­ції членських організацій від України у ЄКП до умов роботи за найкращими зразками євро­пейського профспілкового руху.

ФПУ ТА КВПУ ЯК ЧЛЕНИ ЄКП ВІД УКРАЇНИ

• здійснюватимуть постій­ний громадський моніторинг за дотриманням міжнародних та європейських норм і стан­дартів під час розробки та впровадження реформ у трудо­вій, соціальній та економічній сферах в Україні, проводити­муть оцінку соціально-еконо­мічного розвитку держави на предмет дотримання основних європейських гарантій для пра­цівників та їх представниць­ких організацій;

• посилюватимуть заходи, спрямовані на забезпечення зміцнення демократії, дотри­мання прав людини, забезпе­чення соціальної справедли­вості, недопущення дискримі­нації, боротьбу із корупцією, ксенофобією, насильством та тіньовою економікою;

• вживатимуть заходи щодо стимулювання процесів повер­нення до України біженців та їх повноцінної соціальної і тру­дової реінтеграції в українське суспільство, сприяння реабілі­тації постраждалих від війни захисників України та цивіль­них громадян, впроваджувати­муть заходи, спрямовані на збе­реження та зміцнення миру, суспільної злагоди та поперед­ження конфліктів.

Сторони на регулярній осно­ві проводитимуть обговорення ефективності реалізації співп­раці з використанням робочих зустрічей в рамках заходів, що проводяться Європейською Конфедерацією профспілок та її членськими організаціями від України.

01.11.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання