« на головну 04.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

30 РОКІВ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦІ

30 РОКІВ УКРПРОФОЗДОРОВНИЦІ

Цими днями 30-річний ювілей відзначає потужна система санаторно-курортних закладів України – система оздоров­ниць ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» профспілок України. «ПВ» вирішили «проїхатися» по найвпливовіших закладах систе­ми, аби перевірити, як сьогодні живеться санаторіям в країні загалом та у профспілках зокрема.

КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ

ІМ. ГОРЬКОГО

Тетяна МАЛИХІНА,

головний лікар

ДП «Клінічний санаторій

ім. Горького»

Це єдиний питний курорт на півдні України. Розташований у м. Одесі, в ра­йоні 16-ї станції Великого Фонтану. Вода курорту за складом речовин не має ана­логів у світі.

Усі одесити та гості міста мають змо­гу оздоровлюватися і відпочивати в ку­рортному районі Одеси – Великому Фон­тані й отримувати базове санаторно-ку­рортне лікування за необхідним профі­лем захворювання: реабілітація після перенесених захворювань і травм; ліку­вання опорно-рухового апарату; лікуван­ня органів травлення; лікування серце­во-судинної системи; лікування нервової системи; лікування сечостатевої систе­ми; лікування органів дихання; реабілі­тація після COVID -19.

Будучи одним з найстаріших курортів в Україні, санаторій ім. Горького успад­кував найкращий досвід у бальнеоліку­ванні та реабілітації. Тут постійно дослі­джують нові можливості сучасної меди­цини, безперервно удосконалюючи та виводячи на ринок нові унікальні послу­ги санаторно-курортного лікування. Усі оздоровчі процедури можна отримати в комплексі з проживанням у комфорта­бельних номерах та харчуванням за кра­щими рецептами одеської кухні, а те­плий клімат курорту сприяє прискорено­му відновленню після будь-яких хвороб.

Чисте, насичене йодом повітря, сходи, що ведуть до пляжу, крики чайок і соло­ний бриз – ідеальне поєднання для оздо­ровлення та відпочинку, згодні? Якщо так, то запрошуємо вас у гості до санато­рію ім. Горького.

 

МОРШИНКУРОРТ

Наталія БОЛСУНОВСЬКА,

директор ДП «Санаторій «Моршинкурорт»

ДП «Санаторій «Моршинкурорт» – це сучасний реабілітаційний заклад, розта­шований у центрі відомого в Україні та за її межами бальнеологічного курорту Моршин, серед тисячі гектарів екологіч­но чистих карпатських лісів.

За час функціонування санаторій «Моршинкурорт» дослідив та увів в екс­плуатацію власне родовище мінераль­них вод, що сьогодні забезпечує стабіль­ність роботи підприємства та незалеж­ність від постачальників.

За останні роки в Моршинкурорті впроваджено нові профілі санаторно-ку­рортного лікування. Окрім суто гастро­ентерологічного напряму, курорт надає такі послуги санаторно-курортного ліку­вання та медичної реабілітації: м’язово-скелетна реабілітація, кардіопульмонар­на реабілітація, соматична реабілітація, нейрореабілітація, медико-психологічна реабілітація учасників АТО.

Виконуючи свою соціальну роль, під­приємство надає послуги санаторно-ку­рортного лікування та психологічної реабі­літації постраждалим учасникам Револю­ції гідності й антитерористичної операції, а також особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і обо­рони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луган­ській областях, членам їхніх сімей та чле­нам сімей загиблих (померлих) таких осіб; особам з інвалідністю з дитинства та вна­слідок загального захворювання, війни й супроводжуючим особам; особам, які по­страждали внаслідок Чорнобильської ка­тастрофи та супроводжуючим особам.

 

МИРГОРОДКУРОРТ

Олександр ГАВЛОВСЬКИЙ,

генеральний директор ПрАТ «Миргородкурорт»

Розташований у найбільш екологічно чи­стому куточку України, серед пишної зелені парків на мальовничих берегах річки Хорол, курорт «Миргород» вже більше століття при­ваблює відпочивальників з десятків країн сві­ту як один з найвідоміших курортів України.

Головне багатство оздоровниці – королева мінеральних вод, цілюща Миргородська вода. За своїм складом вона подібна, а за деякими лі­кувальними властивостями корисніша, ніж води всесвітньо відомих німецьких курортів Баден-Бадена й Аахена. Миргородська визнана найбільш захищеною від негативних екологіч­них впливів мінеральною водою України. Ра­зом з унікальними лікувальними грязями з місцевого родовища її застосовують для ефек­тивного лікування хвороб шлунково-кишково­го тракту, як потужний профілактичний засіб для запобігання порушенням мінерального об­міну і для комплексного оздоровлення усього організму. Миргородкурорт впевнено утримує лідируючі позиції в санаторно-курортному комплексі України.

Сьогодні Миргородкурорт – це потужний лі­кувально-діагностичний комплекс, який об’єднує санаторії «Березовий гай», «Мирго­род», «Полтава», «Хорол» і кращі в Україні за­гальнокурортну поліклініку та бальнеогрязе­лікарню. Усі його підрозділи мають вищий рі­вень акредитації і пропонують понад 300 видів діагностичних обстежень і лікувальних проце­дур. Нині тут пропонують найбільшу в Європі кількість напрямів оздоровлення та реабіліта­ції, які проводяться за індивідуальними про­грамами, призначеними лікарем, залежно від загального стану здоров’я. Не менше уваги при­діляється розширенню й оновленню інфра­структури відпочинку.

Також курорт «Миргород» запрошує на ефективну реабілітацію після COVID -19 та ін­ших вірусних інфекцій, що спровокували заго­стрення хронічних захворювань органів дихан­ня, серцево-судинної, нервової, м’язово-скелетної, сечостатевої систем, органів трав­лення, при цукровому діабеті та інших захво­рюваннях.

Краса курортних парків і Березового гаю, кришталево чисте повітря і помірний клімат допоможуть забути про турботи великого міста і значно покращити власне здоров’я, повернути гарний настрій і впевненість у майбутньому.

 

КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «РОЩА»

Валерій ЖУРАВЛЬОВ,

директор ДП «Клінічний санаторій «Роща»

Клінічний санаторій «Роща» пропонує свої послуги для громадян, які бажають, дотримуючись усіх карантинних правил, пройти курс лікування і оздоровлення та з користю провести час в умовах пандемії.

Основний напрям санаторію «Роща» – профілактика і швидке відновлення здоров’я після важких захворювань серце­во-судинної системи, гіпертонії, ішемічної хвороби серця, ендокринної системи, хро­нічного порушення мозкового кровообігу, наслідків черепно-мозкових травм і захво­рювань периферичної нервової системи, захворювань опорно-рухового апарату, ор­ганів дихання, органів зору, реабілітація хворих, які перенесли гострий інфаркт мі­окарда і операції на серці та судинах, го­стрий інсульт, онкореабілітація.

У санаторії є аптека, бібліотека, танцю­вальний майданчик, настільний теніс, кафе, крамниця та міжміський вузол зв’язку. Функціонують безоплатний пла­вальний басейн, тренажерний зал, кон­цертний зал, є водойми з обладнаним міс­цем відпочинку.

Ми чекаємо на вас! Будьте здорові!

 

САНАТОРІЙ «СКАДОВСЬК»

Марія ПЕРЕЦЬ,

директор ДП «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ»

Там, де таврійські степи зустрічають­ся з ласкавими хвилями Чорного моря наберезі Джарилгацької затоки, за 100 ме­трів від узбережжя у зеленій розкішній парковій зоні розташований санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» – оздо­ровниця сімейного типу на 650 місць.

Курорт «Скадовськ» кліматично-при­морський, природа щедро винагородила цю землю. За кількістю сонячних днів це місце не поступається Криму. Унікальні кліматичні умови позитивно впливають на організм людини, сприяючи його зміц­ненню та загартуванню. Також благо­творний вплив справляють режим, ліку­вальне харчування, активна терапія, апа­ратна терапія, апаратна фізіотерапія, спелеотерапія, озокерито- та грязеліку­вання, масаж, психотерапія.

Сучасний санаторій «Скадовськ» – ба­гатопрофільна оздоровниця для дітей та дорослих, де надають послуги з лікуван­ня захворювань органів дихання, нерво­вої системи, системи кровообігу, ендо­кринної системи, а також медико-психо­логічної реабілітації учасників АТО, ре­абілітації дітей та осіб з інвалідністю.

 

10.12.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання