« на головну 07.07.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1163)
24
Червень
 
Інтерв’ю
 
БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ

БЕЗПЕКА ПРАЦІ СТАЛА ЗАСАДНИЧИМ ПРИНЦИПОМ МІЖНАРОДНИХ ТРУДОВИХ СТАНДАРТІВ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ВІДСТОРОНИТИ НЕ МОЖНА ЗВІЛЬНИТИ

ВІДСТОРОНИТИ НЕ МОЖНА ЗВІЛЬНИТИ

Д е ставити кому в цьому ре­ченні, розбиралися «ПВ» під час прес-конференції в.о. голови Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнери в Укрінформі. Зо­крема, він повідомив, що роботодавці до 8 листопада мають попередити пра­цівників, які згідно з наказом МОЗ № 2153 підлягають обов’язковій про­філактичній вакцинації і відмовля­ються вакцинуватися від COVID -19, про відсторонення від роботи.

«Статтею 46 Кодексу законів про пра­цю визначено, що роботодавець може і зобов’язаний відсторонити працівника, який ухиляється чи відмовляється від профілактичного щеплення. З точки зору самого процесу відсторонення від роботи необхідно зафіксувати факт відмови пра­цівника від проходження щеплення або фактично ухилення. Такий обов’язок під­кріплений і суттєвим рівнем відповідаль­ності. Кодекс про адміністративні право­порушення передбачає відповідальність у розмірі від 34 тис. грн до 170 тис. грн за порушення норм та положень, у том числі тих, які передбачені Законом про захист населення від інфекційних хвороб. Тому роботодавцю необхідно завчасно, до 8 лис­топада, попередити працівника про мож­ливі наслідки, якщо працівник ухиляєть­ся і не інформує роботодавця про те, що він пройшов хоча б перший етап щеплен­ня, якщо передбачається щеплення в два етапи», – зазначив Ігор Дегнера.

Окрім цього, за словами в.о. голови Державної служби України з питань праці, має бути виданий наказ по під­приємству, доведений до відома праців­ника під підпис. «У наказі відповідно має бути зазначено, що таке відсторо­нення відбувається до усунення при­чин, що призвели до нього. Тобто фак­тично до підтвердження проходження вакцинації. Відповідно до законодав­ства таке відсторонення не підлягає оплаті на той період, на який працівник відсторонений», – наголосив в.о. голови Держслужби.

Водночас, коментуючи питання дис­танційної роботи для певних категорій працівників, Ігор Дегнера зазначив, що дистанційна, надомна робота або робота в режимі гнучкого часу – це лише режими роботи. «Немає значення, в якому режимі працює працівник. Законодавство перед­бачає, що роботодавець повинен цю кате­горію відсторонити», – сказав він.

Також в.о. голови Держслужби наголо­сив, що непроходження обов’язкового профілактичного щеплення не є підста­вою для звільнення: «Роботодавець не має права звільняти працівника, який відмов­ляється або ухиляється від обов’язкового чи профілактичного щеплення».

Перелік професій, для яких щеплен­ня проти COVID -19 є обов’язковим, за­тверджений наказом Міністерства охо­рони здоров’я. Обов’язковим щеплен­ням проти COVID -19 підлягають праців­ники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, а також закладів освіти.

Тобто в Україні примусова вакцинація відсутня, натомість є обов’язковою для певних категорій працівників. Звільнити за відмову від щеплення не зможуть, але відсторонити від роботи зобов’язані через загрозу великих штрафів. Таким чином, заробляти гроші не дадуть.

ЧИ ЗАКОННО ВИМАГАТИ СЕРТИФІКАТИ?

Чимало українців заявляють, що перевірка сертифікатів суперечить Зако­ну України. У Міністерстві охорони здоров’я через офіційну Фейсбук-сторінку відповіли на закиди громадян.

Наразі обмеження «червоної зони» каран­тину діють у м. Києві та 15 областях. Це означає, що в цих регіонах діють правила локдауну, зокрема працювати може тільки певна частина закладів. Більш того, місцевій владі дозволено вводити додаткові обмеження: в деяких регіонах країни заборонено їздити в транспорті без документів.

У соцмережах можна побачити низку публікацій, в яких ідеться про те, що ніхто не має права перевіряти COVID - сертифікат або довідку про вакцинацію, мотивуючи це твердження «лікарською таємницею». Однак, МОЗ спростувало дану інформацію, посилаючись на стат­тю 39-1 Закону України «Основи законо­давства України про охорону здоров'я». У міністерстві звертають увагу, що дана стаття під медичною таємницею розуміє звернення до лікаря або діагноз. «Тобто, медична таємниця містить звернення до лікаря або діагноз, а в документах про вакцинацію цих відомостей немає. Таким чином, правоохоронці при перевірках до­тримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID - сертифікат, не порушуючи при цьому за­кон», – повідомляють у МОЗ.

 


ВАКЦИНОВАНИЙ УЖЕ КОЖЕН ТРЕТІЙ

Міністерство охорони здоров’я України назвало кількість вакцинованих україн­ців. Хоча б одну дозу вакцини отрима­ли 32% населення, або кожен третій громадянин України.

Завершили курс щеплень 22,4% україн­ців. Наразі перше щеплення зробили 11,4 млн співгромадян, а повний курс пройшли майже 8 млн. Останніми тиж­нями охоплення вакцинацією стрімко зростає.

Протягом тижня з 18 по 24 жовтня в Украї­ні зробили 1,5 млн щеплень, а з 25 по 31 жовтня – 1,7 млн. У середньому, щодня медики роблять 250 тис. уколів, і це не межа. Прогнозують, що найближчими тижня­ми попит на вакцинацію може подвоїтися.

Найбільше щеплень роблять у столиці: близько 55% дорослого населення Киє­ва вже вакциновано принаймні однією дозою препарату. Найменше – у Закар­патській та Волинській областях.

 

ПРОФСПІЛКА – ЗА ВІДТЕРМІНУВАННЯ ПОЧАТКУ ВІДСТОРОНЕННЯ

Ц ентральний ко­мітет Профспіл­ки працівників освіти і науки України звер­нувся до Кабінету Міністрів України, Міністерства охо­рони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України з приводу необхід­ності врегулювання пробле­ми, пов’язаної з відсторо­ненням від роботи праців­ників закладів освіти у зв’язку з їх відмовою та не­можливістю вакцинації.

Складна ситуація утво­рилася з відстороненням від роботи працівників закла­дів освіти, обов’язковість профілактичних щеплень яких визначена переліком і які відмовляються або ухи­ляються від проведення та­ких обов’язкових профілак­тичних щеплень проти СО VID -19. Хоча кількість освітян, які приймають рі­шення вакцинуватися, що­денно збільшується.

Відсторонення від робо­ти вже з 8 листопада може спричинити непередбачу­вані ситуації, які призве­дуть до порушення вимог щодо створення необхід­них умов для перебігу освітнього процесу, не­можливості обслуговуван­ня котелень, харчоблоків, охорони будівель, унемож­ливлення заміни відсутніх педагогів тощо.

Враховуючи норми статті 5 Закону України «Про забезпечення санітар­ного та епідемічного бла­гополуччя населення», що громадяни зобов’язані пі­клуватися про своє здоров’я, не шкодити здоров’ю інших громадян, брати участь у проведенні протиепідемічних заходів, робити щеплення у перед­бачених законодавством випадках, та з метою до­тримання норм статті 32 КЗпП України про пові­домлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за 2 місяці, Профспілка працівників освіти і науки України вба­чає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ України № 2153 та до пункту 41-6 постанови Ка­бінету Міністрів України № 1236 щодо перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня.

 

МОЗ розширило перелік професій для обов’язкового щеплення

Як повідомили у прес-службі МОЗ, до педаго­гів та працівників центральних і місцевих орга­нів влади також додадуть працівників:

підприємств, установ та організацій, що на­лежать до сфери управління центральних орга­нів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для ді­тей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, вклю­чених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 83.

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

13.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

30.04.2022 14:11

30.04.2022 13:27

30.04.2022 13:15

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання