« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ЯК СТВОРЮВАВСЯ БУДИНОК ПРОФСПІЛОК НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

ЯК СТВОРЮВАВСЯ БУДИНОК ПРОФСПІЛОК НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Я к уже повідомлялось, Печер­ським районним судом м. Ки­єва на початку листопада ц.р. було накладено арешт на сто­личний Будинок профспілок та низку інших об’єктів нерухомості, які на законних підставах належать Федерації профспілок України.

Про створення цієї насправді унікаль­ної споруди у центрі Києва найкращим чи­ном розповів Віталій Олексійович Соло­губ, колишній голова Української респу­бліканської ради профспілок, у докумен­тальній повісті «Будинок на майдані Не­залежності», виданій 2004 року.

Цей видатний державний і профспілко­вий діяч у часи, коли будувався Будинок спілок, був «першою особою» в Укрпрофра­ді. У своїй книзі він пише, що багато років профспілки розміщувалися в Києві на ву­лиці Богдана Хмельницького (тодішній ву­лиці Леніна), в будівлі, яка для цього не була пристосованою. Працювали в тісноті: разом з Укрпрофрадою тут без належних санітарних та побутових зручностей тули­лися всі центральні комітети, курортна рада профспілок та ін. «Дуже багато дове­лося клопотати про будівництво нової бу­дівлі, – зазначає автор. – Адже на той час діяло рішення про заборону будівництва адміністративних будинків. І все ж, під час чергового візиту до Києва голови ВЦРПС С.О. Шалаєва ми підписали у В.В. Щербиць­кого лист на ім’я голови Ради Міністрів СРСР О.М. Косигіна. Цей лист підписав і Шалаєв. З ним ми звернулись до Косигіна, благо, що у нас був уже готовий проєкт бу­динку на центральній площі Києва. І неза­баром Укрпрофраді було дозволено будува­ти Будинок спілок. Роботи велися приско­реними темпами, щоб встигнути за графі­ком, щотижня ми проводили оперативки. Будівництво швидко просувалося. І в ре­кордні терміни об’єкт був готовий та введе­ний в експлуатацію навесні 1980 року.

Під звуки курантів на башті Будинку спілок у той час розпочиналися урочис­тості: військовий парад, демонстрації трудящих. Пізніше до нашого будинку зробили прибудову, де розмістилась Ки­ївська міська рада профспілок». Про ті часи автор згадує: «Пишу про це коротко, але скільки хвилювань тоді довелося пе­режити. І не тільки мені. Але труднощі майже забулися, а у добрих справ – до­вгий вік».

У нинішньому вигляді Будинок проф­спілок десятиліттями прикрашав центр столиці України. За словами Голови ФПУ Григорія Осового, з перших днів мирного протесту громадян у 2004 році, а згодом і у 2013–2014 роках, саме профспілкова будів­ля стала дахом над головою для мітингу­вальників. Тут було облаштовано відпо­чинок, обігрів, харчування учасників про­тесту та медичну допомогу постражда­лим. Саме тут розташовувався Штаб наці­онального спротиву. Образ нескореного Майдану постійно асоціювався з Будин­ком профспілок під час трансляції подій у Києві на вітчизняних телеканалах і за кор­доном. Тому в багатьох країнах світу він перетворився на символ Революції гіднос­ті, прагнення людей до свободи і демокра­тії, кращого майбутнього.

Трагічні події 18–20 лютого 2014 року на Майдані призвели до втрати багатьох життів героїв, яких народ назвав «Небес­ною сотнею». У полум’ї пожежі було прак­тично знищено Будинок профспілок. 5 ро­ків тривали відновлювальні роботи за ко­шти Федерації профспілок України та її членських організацій, за сприяння між­народних профцентрів і Благодійного фонду ФПУ, залучення інвесторів.

19 лютого 2019 року Будинок профспі­лок знову гостинно відкрив двері для тру­дящих.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий

Голова Федерації профспілок України:

«Сьогодні неможливо уя­вити майдан Незалежності без головного її символу – Будинку профспілок, що не тільки є пам’яткою архітектури своєї епохи, а й загальновизнаним цен­тром профспілкового руху і соціального діалогу. В ньому людина праці завж­ди може отримати необхідну допомогу від ФПУ та всеукраїнських профспілок для захисту своїх прав».

 

«ВЛАДО, ЗУПИНИ РЕЙДЕРСТВО МАЙНА ПРОФСПІЛОК!»


16 грудня пред­ставники Київської міськпроф­ради, трене­ри ДЮСШ та їх вихованці пікетували Апеляційний суд м. Києва у зв’язку з роз­глядом справи про рейдер­ське захоплення майна ки­ївських профспілок, у тому числі дитячо-юнаць­ких спортивних шкіл.

Виступаючи проти дій вла­ди з накладення арешту на майно київських профспілок, учасники акції тримали пла­кати з гаслами й вимогами: «Владо, зупини державне рей­дерство майна профспілок!», «Судді, дайте по руках рейде­рам профспілкового майна!», «Руки геть від профспілок!».

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ПРОФСПІЛОК

 

МЕНЕДЖМЕНТУ ДТЕК – ТАРИФНУ СТАВКУ ШАХТАРЯ!

18 грудня біля ад­міністратив­ної будівлі ПАТ «ДТЕК Павлоградву­гілля» відбулася попередня акція протесту гірників через невиконання адміністрацією компанії законних вимог тру­дового колективу про підви­щення заробітної плати.

На акцію протесту зібралися активісти двох профспілок – Профспілки працівників вугіль­ної промисловості України і Не­залежної профспілки гірників України одразу ж після проведе­них у цей день переговорів з пред­ставниками ДТЕК Енерго щодо підвищення заробітної плати.

«На сьогодні власник не вико­нав наших вимог, – сказав під час акції протесту голова Дніпропе­тровської територіальної органі­зації ППВПУ Сергій Юнак. – На­разі відбулась нарада спільно з двома профспілками і адміні­страцією, представниками біз­нес-блоку ДТЕК Енерго. Є про­міжна домовленість про підви­щення з 1 січня 2021 року премі­альної складової до заробітної плати. Наскільки її буде збільше­но, стане відомо в середу 23 груд­ня, і ми ще раз зберемося. Вимогу трудового колективу про підви­щення заробітної плати не вико­нано, тому передстрайковий стан зберігається. Нашу поїздку до Києва ніхто не відміняв, тому всі наші рішення в подальшому прийматимуться залежно від того, яку відповідь адміністрація дасть нам 23 грудня».

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

КРИТИКА ПОДІЯЛА

У публікації «Жовтневий па­лац» ми відстоїмо» («ПВ» № 50 від 17 грудня 2020 року) директор Міжнародно­го центру культури і мис­тецтв профспілок України Юрій Бобир, коментуючи су­довий арешт Печерським ра­йонним судом м. Києва будів­лі МЦКМ, піддав об’єктивній критиці ставлення держави до закладів культури.

Зокрема, Юрій Бобир навів та­кий факт: у серпні ц.р. МЦКМ взяв участь у конкурсі на отримання від Українського культурного фонду гранту для компенсації витрат на кому­нальні послуги. «Конкурс ми виграли, – наголосив він, – і хоча строк перерахування ко­штів за договором минув, ми їх так і не отримали. При цьо­му Фонд попереджав у листах, що зазначені кошти ми маємо освоїти вже до кінця поточно­го року, й до 15 січня наступ­ного про них відзвітувати».

Повідомляємо нашим читачам, що вже наступного дня після опублікування матеріалу ко­шти, що належать Жовтневому палацу, було перераховано.

Отже, критика подіяла!

РЕДАКЦІЯ «ПВ»

 

02.01.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання