« на головну 12.08.2022
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1167)
21
Липень
 
Інтерв’ю
 
ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС

ООН УПЕРШЕ ВШАНУВАЛА ВИСОКИМИ МІЖНАРОДНИМИ НАГОРОДАМИ МЕДПРАЦІВНИКІВ-ЛІКВІДАТОРІВ ЧАЕС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

ЮРІЙ БОБИР: «ЖОВТНЕВИЙ ПАЛАЦ» МИ ВІДСТОЇМО

ЮРІЙ БОБИР: «ЖОВТНЕВИЙ ПАЛАЦ» МИ ВІДСТОЇМО

З вістка про судовий арешт низки майнових об’єктів, що належать Федерації профспілок України, не тільки ви­кликала суспільний резонанс, а миттєво була оскаржена ква­ліфікованими юристами.

До переліку арештованих зне­нацька потрапили ті об’єкти, на які у Федерації профспілок Укра­їни є всі необхідні правоустанов­чі документи, і право власності на них вже неодноразово під­тверджувалось державою.

Одним з таких об’єктів є Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України «Жовтневий палац» у м. Києві.

Директор підприємства Юрій Бобир переконаний, що дії Печерського районного суду м. Києва, який наклав арешт на «Жовтневий», вочевидь з ме­тою його подальшого відчужен­ня, є просто абсурдними та по­вністю безпідставними.

Ще 14 років тому Господар­ський суд м. Києва (постанова № 39/222 від 6 жовтня 2006 року) іменем України визнав, що Жов­тневий палац на праві власності належить Федерації профспілок України. Тоді суд зобов’язав Го­ловне управління комунальної власності м. Києва Київської дер­жавної адміністрації оформити за ФПУ майнові об’єкти МЦКМ. На цю постанову у встановлено­му порядку не було подано апеля­ції, і вона не була оскаржена. Тому, здавалось, що в цьому ба­жанні «заграбастати» чуже було остаточно поставлено крапку.

«Ніколи за увесь час свого іс­нування будівля Жовтневого па­лацу не перебувала у власності держави», – розповідає Юрій Бо­бир та демонструє документи, які підтверджують, що Жовтне­вий палац після його руйнації у період війни з німецько-фашист­ськими загарбниками був відбу­дований у 1957 році на кошти промкооперації.

Отже, це була кооперативна власність. Потім 1960 року у зв’язку з ліквідацією промкоопе­рації будівля палацу була пере­дана від однієї громадської орга­нізації до іншої – Федерації проф­спілок України (про що існують усі документаційні свідчення).

Спеціально наводимо аргумен­тацію суддів, що міститься у по­станові № 39/222, аби довести, що судді Господарського суду м. Ки­єва, які є колегами суддів Печер­ського районного суду, вже зроби­ли на законних підставах висно­вок: «...майновий комплекс Під­приємства Федерації профспілок України «Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України» належить на праві влас­ності Федерації професійних спі­лок України, яка набула право власності на зазначене майно в порядку правонаступництва вна­слідок документально оформле­ного переходу права власності». (Повний текст постанови Госпо­дарського суду м. Києва № 39/222 від 06.10.2006 доступний для озна­йомлення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за поси­ланням: https://reyestr.court.gov. ua/Review/253202).

Які після цього потрібні ще аргументи або докази?!! Чи у нас в державі не зважають на рішен­ня суду? Тоді це вже можна на­звати «правовим беззаконням».

У ФПУ дії Печерського суду про арешт профспілкового май­на відразу були кваліфіковані як юридична безграмотність або ко­манда зверху («ПВ», № 48 від 3 грудня 2020 року). Юристи скла­ли та в установленому порядку подали апеляційну скаргу на це рішення, тож очікується призна­чення її судового розгляду.

«За період карантину галузь культури дуже постраждала. Од­нак, від держави допомоги ми допоки не відчули. Наведу такий факт: ще у серпні п.р. ми подали до Українського культурного фонду документи на отримання гранту для компенсації «Жов­тневому палацу» витрат на ко­мунальні послуги. Конкурс ми виграли, уклали відповідний до­говір, однак держава й дотепер коштів нам так і не перерахува­ла нібито через дірку в бюджеті. При цьому УКФ нагадує нам у листах, що грантові кошти нам необхідно витратити до 31 груд­ня 2020 року й до 15 січня 2021 року вже відзвітувати. Вони що, глузують з нас? Що ж це за турбо­та про сферу культури з боку держави?», – запитує директор МЦКМ і наголошує, що в умо­вах, що склались, нашою осно­вною метою є збереження під­приємства, в тому числі трудово­го колективу. Потрібно пережи­ти всі ці негаразди та розпочати повноцінно працювати.

ОЛЕКСІЙ КОРЕЦЬКИЙ,

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

20.12.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

07.08.2022 21:30

06.08.2022 11:16

06.08.2022 11:12

25.06.2022 00:49

25.06.2022 00:48

25.06.2022 00:47

25.06.2022 00:02

10.06.2022 23:35

10.06.2022 23:34

10.06.2022 22:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання