« на головну 27.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Профспілки проти антисоціальних законопроєктів

Профспілки проти антисоціальних законопроєктів

5 лютого у м. Киє­ві біля будівлі Ко­мітету Верховної Ради України з пи­тань соціальної політики та захис­ту прав ветеранів відбувся чисель­ний профспілко­вий пікет проти антисоціальних законопроєктів.


П ід час засідання комітету, де роз­глядались зако­нопроєкт про працю, анти­профспілковий законопроєкт та інші законодавчі зміни, спрямовані на погіршення со­ціально-економічного захис­ту працівників, відбувся мі­тинг. На ньому виступили профактивісти, керівники га­лузевих профспілок та інших громадських організацій, які приєднались до протесту Фе­дерації профспілок України.

Виступаючі наголошува­ли, що у парламенті зареєстро­вано низку законопроєктів, які не відповідають Конститу­ції України, міжнародним ак­там та містять норми, що зву­жують права й гарантії пра­цівників та діяльності проф­спілок. Вони піддали критиці законопроєкти № 2708 «Про працю» та № 2681 «Проєкт За­кону про внесення змін до дея­ких законодавчих актів Укра­їни (щодо окремих питань ді­яльності професійних спі­лок)». Ці проєкти законів були зареєстровані без публічного обговорення з громадськістю і профспілками, які сьогодні за­хищають та представляють права найманих працівників.

Зокрема, проєктом № 2681 порушуються основні прин­ципи діяльності профспілок як інституцій громадянського суспільства: їх незалежність, самоврядність і невтручання держави в їхню діяльність, що є загальновизнаними норма­ми національного та міжна­родного законодавства, а та­кож беззаперечною умовою функціонування системи со­ціального партнерства.

Учасники акції закликали владу не порушувати Консти­туцію України, зупинити по­літику антисоціальних ре­форм та відкликати згадані законопроєкти.

Учасниками пікету було схвалено Резолюцію, в якій наголошується, що в разі іг­норування вимог учасників акції профспілки будуть ви­магати відставки голови ко­мітету Галини Третьякової та застосовувати усі можливі за­соби захисту прав профспі­лок, аж до страйку.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ


Чи є профспілки ефективними?

Тільки за останні 3 роки:

74041 порушення роботодавцями прав членів профспілок ви­явлено правовими інспекторами ФПУ та її членських ор­ганізацій, серед яких з оплати праці – 28180;

9140 спілчан отримали правову допомогу від профспілко­вих юристів по захисту трудових прав у судах, з них – 449 з питань поновлення на роботі;

487231 безоплатну юридичну консультацію з питань засто­сування законодавства та захисту прав надано спілчанам;

695 колективних спо­рів розглянуто профспілками;

63 страйки проведено;

1,9 млрд грн погашено заборгованості із заробітної плати праців­никам завдяки діям проф­спілок;

423 млн грн присуджено на користь пра­цівників у судах у справах, представництво в яких здій­снювалося профспілковими правозахисниками.

 


Про скликання Ради ФПУ

Президія Федерації проф­спілок України на своєму за­сіданні 18 грудня 2019 року постановила скликати шос­те засідання Ради ФПУ 18 бе­резня 2020 року.

Заплановано, що на розгляд Ради ФПУ будуть внесені наступ­ні питання порядку денного:

– Про ситуацію на ринку праці та забезпечення прав працівників в умовах економічних реформ.

– Про роботу з молоддю у всеукраїнських профспілках і тери­торіальних профоб’єднаннях.

– Про звіт про виконання бюдже­ту ФПУ за 2019 рік та бюджет ФПУ на 2020 рік.

– Про внесення змін до Статуту ФПУ.

 

БЛОГ

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Двох прибрати, третій – у подарунок!»

«Європейський Союз і Міжнародна організація праці, міжна­родна спільнота закликають український Уряд і нардепів «Слу­ги народу» до тями. Йдеться про забезпечення прав найманих працівників в Україні, про гарантії діяльності профспілок, про майно профспілок, яке вони зберегли з радянських часів. Якщо перші дві настанови не будуть виконані, то майно, як ви­шенька на торті, безперешкодно в нагороду дістанеться... «за­мовнику» цього антинародного дійства.

Лідери Федерації профспілок України і Конфедерації вільних профспілок останнім часом провели в Брюсселі низку робочих зустрічей з міжнародними профоб’єднаннями, керівництвом Бюро трудящих МОП, профільних структур ЄС і Європарламен­ту, інформуючи їх про загрози трудовим і соціальним правам працівників та громадян на об’єднання у профспілки для захис­ту своїх прав та інтересів. Це сталося через ініційований і вне­сений 28 грудня 2019 року Урядом законопроєкт № 2708 «Про працю» та поданий у цей же час групою народних депутатів від «Слуги народу» (серед 42 підписантів аж 8 голів комітетів ВРУ) законопроєкт № 2681 «Про внесення змін до деяких законодав­чих актів щодо діяльності профспілок». Такий часовий збіг є не випадковим, а чітко спланованим «замовником» намаганням розчистити поле для вільного входження іноземного капіталу в Україну під розпродаж залишків державних підприємств (Уряд планує виставити на продаж понад 500), передати іноземцям у концесію чи управління низку морських портів, Укрзалізницю, інші привабливі інфраструктурні об’єкти, а на довершення – продаж землі.

Про активність і наміри нерезидентів свідчить масштабна ку­півля ними українських державних облігацій: минулого року на суму понад 210 млрд грн, а вже на початку поточного – на десятки мільярдів. Разом з капіталом напевно прийдуть нові технології та інновації, вони підвищать продуктивність праці, водночас призведуть до масштабних вивільнень працівників. Тому й підлаштовують Трудовий кодекс, «аби легше було звільняти працівників і менше витрачатися на робочу силу».

Але на заваді стали профспілки, які протестують. Що ж, сказа­ли «замовники», якщо на шляху є перешкода, її треба прибрати. На установчому лікбезі в Трускавці новоспечених депутатів зі «Слуги народу» інструктори наставляли діяти більш жорстко: «вбий противника». Так, слідом за антинародним урядовим про­єктом «Про працю» з’явився депутатський проєкт щодо ліквіда­ції профспілок, а заодно й можливість поживитися наявним у них майном: санаторіями, унікальними родовищами цілющих мі­неральних вод, лікувальних грязей та землею в рекреаційних природно - заповідних зонах. Погодьтеся, чим не нагорода за ратні труди?!

Серед ініціаторів цієї оборудки – пані Галина Третьякова, яка до депутатства займалася страховим бізнесом, і кажуть, небезуспішно. Вона швиденько порахувала, що майна у профспілок на мільярди доларів! Фас! І вже 5 лютого народні депутати із «Слуги народу», незважаючи на аргументовані заперечення присутніх на засіданні Комітету соцполітики представників різ­них профспілок, підтримали ініціативу її голови і проголосували за подання законопроєкту № 2681 на розгляд Верховної Ради.

І ніби їм не відомо, що положення законопроєкту суперечать Конституції, ратифікованим і визнаним державою Україна кон­венціям МОП, Європейській хартії прав людини тощо. Нібито вони не знають, що майно українські профспілки набули в за­конний спосіб після розпаду у 1990 році так званого кооперати­ву ВЦРПС, коли кожна республіканська рада профспілок отри­мала свою частку майна, що знаходилось на її території. І що влада уже за часів Незалежності України у 1997 році намагала­ся відібрати у профспілок їх майно. Тоді Федерація профспілок і утворені нею акціонерні товариства «Укрпрофоздоровниця» і «Укрпрофтур» пройшли всі судові інстанції розгляду – аж до Вищого арбітражного суду України і довели законність права власності. А апеляцію Генпрокуратури на дане рішення було відхилено Колегією суддів Верховного Суду (Ухвала від 22.11.2007). Але... якщо дуже хочеться, то можна. І приклад є спокусливий. Зуміли ж молоді януковичі - пшонки через під­контрольні владі правоохоронні органи забрати у профспілок у 2013 році 14 кримських санаторіїв. Забрали би більше, але Ре­волюція гідності завадила. А хіба нинішня Зе - команда має мен­ше можливостей? Свої люди очолюють Генпрокуратуру, СБУ, є більшість голосів у ВРУ. Якщо пометушитися, то й незалежні суди можна переконати у доцільності відчуження майна нібито на користь держави. А якщо хтось із профспілок буде чинити спротив, так і справи проти них можна відкрити...».

17.02.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання