« на головну 17.06.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1109)
03
Червень
 
Інтерв’ю
 
ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ: «НУЛЬ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ У БУДЬ-ЯКІЙ ГАЛУЗІ – ЦІЛКОМ ДОСЯЖНИЙ ПОКАЗНИК»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

Рішуче «ні» – демонтажу соціальної правової держави

Рішуче «ні» – демонтажу соціальної правової держави

17 грудня понад 4,5 тис. профспілкових активістів Федерації профспілок України зібралися у центрі столиці задля солідарної підтримки Профспіл­ки працівників агропромислового комплексу України, яка прийняла рішен­ня про участь у широкомасштабній акції протесту аграріїв «Ні – безвідпові­дальному продажу землі!». Спілчани також висловили підтримку законопроєктам Трудового кодексу Укра­їни № 2410 та № 2410 - 1, вимогам щодо недопущення тотальної приватизації дер­жавних підприємств із знищенням робочих місць, а також проти руйнації існую­чої системи соціального захисту, за збереження соціальних стандартів.

А кція розпочалася імп­ровізованим мітин­гом на майдані Неза­лежності в м. Києві, на якому керівник прес-центру ФПУ Юрій Работа озвучив вимоги профспілок та прийняту за участю делегації ФПУ Заяву Генераль­ної асамблеї Пан’європейської регіо­нальної ради на захист прав профспі­лок в Україні.

Федерація профспілок України від імені 5 млн спілчан вимагає від Верхо­вної Ради України й Уряду:

Не допустити зниження трудових гарантій українського працівника, прийняття «рабського» ліберального трудового законодавства. Забезпечити при реформуванні трудових відносин європейські стандарти колективного захисту прав працівників, гідні умови праці та її оплати.

Зупинити законопроєкт Галини Третьякової № 2584, що позбавляє пра­ва працівника на профспілковий за­хист при звільненні. Переглянути нор­ми закону № 2260, що надає право ке­рівникам органів державної влади без­підставно звільняти держслужбовців і позбавляє їх профспілкового захисту.

Призупинити імпорт електроенергії і вугілля та забезпечити зба­лансовану роботу енергоринку. Не допустити безпідставного закриття державних шахт та виплатити забор­гованість шахтарям відповідно до за­кону в сумі 1 млрд грн. Проводити своєчасні розрахунки за вугілля.

Невідкладно повернути борги із заробітної плати понад 115 тис. пра­цівників.

Забезпечити збереження системи освіти, її кадрового потенціалу шля­хом підвищення оплати праці викла­дачам та науковцям до рівня, передба­ченого Законом про освіту.

При запровадженні Програми ме­дичних гарантій забезпечити належне фінансування для надання доступної і якісної меддопомоги населенню, під­вищення оплати праці медпрацівни­ків та не допустити закриття закладів охорони здоров’я і масових вивільнень працівників.

Кошти соціального страхування – ресурс для підтримки людей, а не платіжного балансу. Ми не маємо пра­ва допустити руйнації системи соці­ального захисту.

Реальний прожитковий мінімум – конституційна основа для зарплат і пенсій, а не показник статистики.

Реформи та економічний розви­ток проводити для створення продук­тивних робочих місць в Україні, а не за кордоном.

Учасники акції, скандуючи про­тестні гасла, пройшли від майдану Не­залежності урядовим кварталом до Верховної Ради України, де приєдна­лись до інших протестувальників: фермерів, підприємців, самозайнятих та представників патріотичних полі­тичних сил.

Нагадаємо, що в Україні створено Загальнонаціональний страйковий ко­мітет «Заради майбутнього», який і об’єднує профспілок, самозайнятих та аграріїв. Саме він координуватиме їхні протестні акції та займатиметься, за необхідності, підготовкою до всеукраїнських страйків.

Зі сцени під стінами Верховної Ради до учасників акції звернулися за­ступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий, заступник голови Профспілки працівників охо­рони здоров’я України Ірина Швець, представник Профспілки працівників освіти і науки України, в.о. голови пер­винної профспілкової організації пра­цівників Львівського національного університету ім. Івана Франка Юліан Бек, представник Профспілки авіабу­дівників України, інженер ДП «Анто­нов» Людмила Скосарева, голова профкому шахти «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» Павло Євтушок, інші профактивісти та представники трудових колективів.

Заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий у своєму виступі нагадав, що за Конституцією, найвищою цін­ністю в Україні є людина, і зазначив, що профспілкові активісти, пред­ставники трудових колективів були вимушені залишити робочі місця і приїхати до Києва, аби висловити рі­шуче «ні» прийняттю Трудового ко­дексу, за яким усі ми завтра станемо рабами. Євген Михайлович закликав усіх, хто хоче бачити Україну силь­ною: «Люди, наша сила в нас. Ми ма­ємо бути як кулак. Ми маємо убити в собі раба і ніколи не дозволяти пере­ступати через себе».

Заступник голови Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України Ірина Швець зазначила: «Ми вийшли під стіни Верховної Ради, щоб влада нарешті почула нас. Ми солідарно ви­йшли, бо знаємо: якщо на селі не буде медичного працівника, вчителя, пра­цівника культури, то не буде села, не буде, де працювати аграріям. Ми біль­ше не будемо терпіти ту принизливу заробітну плату. Ми більше не будемо терпіти тих умов праці. Ми більше не будемо терпіти тих реформ, які при­зводять сьогодні до закриття медич­них закладів, до звільнення медичних працівників. Ми вимагаємо погасити нам борги. Ми закликаємо усіх стати на захист своїх конституційних прав і об’єднати наші зусилля!». Ірина Швець також наголосила, що наразі медики показують владі «жовту карт­ку» і дають їй час, щоб вона виконала вимоги. Або далі буде «червона».

Голова Федерації профспілок Лу­ганської області Валерій Черниш за­значив, що носієм суверенітету і єди­ним джерелом влади в Україні є на­род, і звернувся до народних обранців: «Шановні депутати, ми вам не давали повноважень знищувати трудові ре­сурси і продавати землю».

Профспілкові активісти та пред­ставники трудових колективів також окреслили «червоні лінії» для влади щодо лібералізації трудового законо­давства та реформування соціальної політики.

Як підсумував солідарну акцію протесту голова Федерації профспі­лок Черкаської області Петро Шев­ченко, у Києві 17 грудня було дійсно жарко: «Природа зберігає теплі дні для українців у грудні, а влада під­тримує градус напруги в суспіль­стві. Наростання соціальної напруги в умовах військової агресії проти України необхідно знімати шляхом ведення діалогу влади із суспіль­ством, зустрічей у колективах, гро­мадах... На жаль, поки глуха стіна, нерозуміння ситуації, амбіції влади. Настав час думати про збереження державності та людей, які ще вірять у майбутнє та не виїхали з країни».

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ПРЕС-ЦЕНТРУ ФПУ

  • До теми

На мітингу біля Верховної Ради України спілчани виголосили рі­шуче «ні»:

лібералізації трудового законо­давства і звуженню прав праців­ників, «рабському» трудовому за­конодавству;

дешевій праці, демонтажу дію­чої системи державних соціаль­них стандартів і гарантій;

тіньовій зайнятості та безро­біттю;

розпродажу української землі;

скороченню промислового ви­робництва і робочих місць;

зростанню цін на комунальні по­слуги і товари першої необхідності;

несправедливій оплаті праці медиків, освітян і науковців, ін­ших категорій працівників;

огульному скороченню дер­жавних службовців;

поширенню бідності серед пен­сіонерів;

державному рейдерству майна профспілок та наступу на їх права;

руйнуванню соціального стра­хування працівників і паритетної системи управління на основі трипартизму.

 

 

29.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:34

06.06.2021 21:33

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:28

27.05.2021 23:27

10.05.2021 13:57

10.05.2021 13:47

10.05.2021 13:43

10.05.2021 13:42

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання