« на головну 23.09.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1071)
17
Вересень
 
Інтерв’ю
 
Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців

Профспілка – останній оплот у захисті трудящих від свавілля роботодавців


РУБРИКИ


Передплата

Статті Тема номера

«Ні» – наступу на права людини праці!

«Ні» – наступу на права людини праці!

14 листопада біля Верховної Ради України відбулась акція протес­ту, в якій взяли участь активісти всеукраїнських профспілок та те­риторіальних профоб’єднань, представники трудових колекти­вів. Спілчани провели мітинг на площі Конституції перед будівлею Парламенту з вимогами до проекту Держбюджету–2020 та на під­тримку профспілкового проекту Трудового кодексу.

Б лизько 5 тис. учасників акції пройшли вули­цею Грушевсько­го до Кабінету Міністрів та Верховної Ради України. Саме цього дня на­родні депутати розглядали проект основного кошторису країни на 2020 рік, в якому не було враховано пропозиції профспілок щодо необхіднос­ті належного фінансування бюджетної сфери, галузей енергетики і промисловості. На переконання профспілок, це ставить працівників та їхні сім’ї на межу виживання, може призвести до масових скорочень і нової хвилі трудо­вої міграції з України.

Як пояснили люди, вони прийшли, тому що багато чого в держбюджеті не вла­штовує профспілки та про­стих працівників. Зокрема, за­значали вони, зараз багато ті­ньової зайнятості та безробіт­тя, відбувається скорочення промислового виробництва, водночас зростають ціни. Дій­сно, якщо подивитися на бю­джет на наступний рік, то зарплата і прожитковий міні­мум майже не зростають. Мі­тингарі виступали проти та­ких перспектив. «Наші вимо­ги: забезпечити необхідне фі­нансування галузей бюджет­ної сфери, передбачити до­статню фінансову підтримку промисловим комплексам та повернути борги безробітним. Але насамперед, все ж таки думати про працівників та за­хищати їх права, а не права олігархів», – наголошували учасники акції.

Відкрив мітинг Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

У виступах керівників та представників всеукраїн­ських профспілкових органі­зацій та територіальних профоб’єднань, трудових ко­лективів зазначалось, що вла­дою вже внесено зміни до низ­ки законів, якими позбавлено прав на соціальний захист державних службовців і пра­цівників бюджетної сфери при їх вивільненні. На роз­гляд парламенту готується лі­беральний проект Трудового кодексу, який містить дискри­мінаційні норми щодо трудо­вих прав найманих працівни­ків та загрожує їх колективно­му захисту. Профспілки рішу­че виступають проти звужен­ня трудових прав українців, підриву системи соціального страхування та продажу землі в інтересах великого бізнесу, наголошувалося у виступах.

Федерація профспілок України від імені 5 млн чле­нів профспілок висунула ви­моги до Уряду, Верховної Ради України і роботодавців:

– розмір мінімальної зарплати має складати 7276 грн;

– розмір прожиткового мі­німуму для працездатних осіб – 5640 грн;

– розмір мінімальної пен­сії – 3067 грн;

– розмір посадового окла­ду працівника І тарифного розряду ЄТС – 5640 грн.

Профспілки також вимага­ли виділити з Державного бю­джету України на 2020 рік не менше 7% ВВП на освіту й не менше 5% ВВП – на охорону здоров’я. Наполягали на до­статньому фінансуванні обо­ронно-промислового комплек­су, авіабудування, сільгоспма­шинобудування, вугільної га­лузі та інших секторів про­мисловості для створення гід­них робочих місць в Україні.

Одночасно біля Офісу Пре­зидента України проводили акцію протесту представники Профспілки залізничників і транспортних будівельників України, трудових колективів галузі. Вони звернулися до Президента України та Кабі­нету Міністрів України з ви­могами. На мітингу залізнич­ників також виступив Голова ФПУ Григорій Осовий.

ОЛЕКСІЙ ПЕТРУНЯ,

ФОТО АВТОРА

До теми

Мовою цифр

На засіданні 14 листопа­да Верховна Рада при­йняла у другому читанні та в цілому законопроект № 2000 «Про Державний бюджет України на 2020 рік», в якому передбаче­но розміри мінімальної зарплати в 2020 році:

– у місячному розмірі: з 1 січня – 4723 грн;

– у погодинному розмірі: з 1 січня – 28,31 грн.

Законом встановлено прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року – 2027 грн, з 1 липня – 2118 грн, з 1 грудня – 2189 грн, а щодо основних соціаль­них і демографічних груп населення:

– для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року – 1779 грн, з 1 липня – 1859 грн, з 1 грудня – 1921 грн;

– для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2218 грн, з 1 липня – 2318 грн, з 1 грудня – 2395 грн;

– для працездатних осіб: з 1 січня – 2102 грн, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн;

– для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1638 грн, з 1 липня – 1712 грн, з 1 грудня – 1769 грн.

 

Новий Трудовий кодекс – узаконене рабство?

Профспілки висловлюють серйозну стурбованість планами Уряду щодо вне­сення «ліберальних» змін у трудове за­конодавство. На зміну звичному КЗпП іде новий Трудовий кодекс України. Навколо нововведення наразі ведуться палкі де­бати. Точка зору профспілок щодо цього однозначна: запропонований Урядом но­вий Трудовий кодекс обмежує права тру­дящих на користь роботодавців.

Н ові норми, зокрема, будуть жорсткіше регулю­вати відносини «роботодавець-працівник» і кон­флікти на підприємствах. Попрощатися із ста­рими трудовими нормами влада планує через їх «архаїчність». Якщо парламентарі приймуть новий Трудовий кодекс найближчим часом, то діяти він буде вже у 2020 році.

Головних нововведень може бути три. Перше – дати робо­тодавцю можливість звільнити працівника, якщо він перебу­ває у відпустці, на лікарняному (цим нерідко зловживають чиновники, обвинувачені в корупції), а також звільнити ва­гітних і тих, хто перебуває в декреті. Зараз це все можливо лише при ліквідації підприємства.

Друге – скоротити оплачувану відпустку, скасувати додат­кові відпустки пільговикам, у тому числі багатодітним мате­рям, учасникам бойових дій і чорнобильцям.

Третє – ввести так званий «експрес-лікарняний», коли пра­цівник може хворіти 1–3 дні без надання виправдувальних до­кументів, але ці дні йому не оплатять. Зауважимо: зараз це називається відпусткою за свій рахунок.

Мета нововведень зрозуміла: позбавити найманих праців­ників можливості відстоювати свої права на гідну заробітну плату, умови праці, соціальні гарантії і т. ін.

Говорячи про головні стратегічні завдання, що постали пе­ред профспілками в умовах наступу на права трудящих, Голо­ва ФПУ наголосив на необхідності дійти до кожної первинної профспілкової організації, провести комплекс інформаційно- роз’яснювальних заходів, щоб люди зрозуміли, що саме вони втрачають в результаті прийняття того варіанту Трудового кодексу, який готується владою.

Профспілками розроблений і пропонується до обговорення свій проект Трудового кодексу, який необхідно підтримати всім разом, щоб він став дійсно «народним». Але це потрібно зробити усвідомлено і солідарно: тільки така позиція проф­спілок за підтримки широких верств населення може бути сприйнята парламентарями і членами Уряду як вагомий ар­гумент дослухатися до думки народу.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Загроза реальна, тому що змінюється ідеологія тру­дових відносин. Сьогодні держава демонструє, що вона не має наміру займатися інтересами громадян тією мірою, як це було раніше. Що знаходить відобра­ження в законопроектах, які пропонуються, і заявах представників вищих органів влади. Однак метою профспілок є забезпечення гармонізації відносин між працею і капіталом. Тому намірам влади звузити закон­ні права працюючих, як шляхом прийняття лібераль­ного Трудового кодексу, розробленого в інтересах ви­ключно роботодавців, так і спробою усунути проф­спілку від управління Фондом соціального страхуван­ня, потрібно дати рішучу і масштабну відсіч».

22.11.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

22.09.2020 01:03

22.09.2020 01:02

22.09.2020 00:56

22.09.2020 00:45

14.09.2020 19:00

14.09.2020 18:57

14.09.2020 18:56

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:34

30.08.2020 14:33

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання